Discover and read the best of Twitter Threads about #stisktof

Most recents (1)

Dit was een draadje uit de losse pols; inmiddels zijn we een stuk verder. Woord- weerwoord - weerwoord. Maar uiteindelijk verandert er nauwelijks iets aan de brede consensus over #stisktof. Over het 'plan' kunnen we duidelijk zijn - het is geen echt plan. naturetoday.com/intl/nl/natureā€¦
'Het plan bevat een mix van algemeen erkende informatie over stikstof, stellingen die aanvechtbaar zijn, maar ook informatie die incompleet, uit context of onjuist is. In de onderstaande bijdrage wordt een reactie gegeven op de belangrijkste stellingen uit deze notitie.'
En de conclusies van een halve eeuw onderzoek staan nog altijd overeind: 'Er is meer dan genoeg bewijs voor de effecten van stikstof en voor noodzaak van emissiereductie, zowel landelijk als regionaal.'
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!