Sander Turnhout Profile picture
nature conservationist, researcher, long distance runner, daddy to Klaas, Simon en Jelle, lover of dragon flies, (vinyl) music, the outdoors and the good life.
Jul 1 32 tweets 5 min read
Dit is een mooi essay van @DirkSijmons1, geen groei of ontgroei maar vooral anders. Lees het @DeGids en als je daar toch te lui voor bent, quote ik u er even doorheen. Het begint met aandacht voor de nu al vergeten bijlage 3 van #nietalleskanoveralde-gids.nl/artikelen/moed… 'Een keur aan beleidsinitiatieven passeert de revue, met werkgroepen, taskforces, onderzoeksprogramma’s, handreikingen en pogingen het probleem aan te pakken, en evenveel mislukkingen of halve successen door de frisse tegenzin van De Sector, (...)
Jun 6 13 tweets 3 min read
Ik loop weleens een krantje achter maar deze van @CasparJanssen wilde ik jullie niet onthouden.
volkskrant.nl/nieuws-achterg…
Waarom lukt het niet de boeren een perspectief te bieden? Dat is omdat het kabinet 'de sector' belangrijker vindt. Heel veel boeren laten zien dat er heel veel kan. Zo ook Maurits Tepper: ‘Hier ligt de sleutel tot de oplossing voor stikstof- en andere problemen.’ Dat zit zo: ‘Wij hebben een gesloten bedrijfskringloop. We halen geen ruwvoer of krachtvoer van buiten ons bedrijf, (...)
May 29 38 tweets 9 min read
Als wetenschappelijk onderzoek ons energiezuinige koelkasten of goed werkende medicijnen brengt, kan dat rekenen op onze waardering. Maar als de feiten ons een waarheid voorhouden die we niet zo leuk vinden, gebeuren er andere dingen. Sommige mensen weigeren zoiets te accepteren en gaan doelredeneren: ‘het kan gewoon niet kloppen’ en daar zoeken ze dan de ‘feiten’ bij. Het rapport van #HenriPrins is hier een goed voorbeeld van. samenlevinglandbouwnatuur.nl/natuur-anno-20…
May 29 14 tweets 3 min read
Deze dan nog maar even. nrc.nl/nieuws/2023/03… Maar ook met dit commentaar, want je kunt het vervelend vinden, maar het probleem gaat niet weg. nrc.nl/nieuws/2023/05…
May 28 11 tweets 2 min read
Die mensen van @NLRebellion zijn echt heel goed bezig. Vriendelijk, inclusief, zorgvuldig. Logisch dat kerken, artsen, grootouders, wetenschappers zich aansluiten. Het is het juiste om te doen. Ik kreeg een mail met een verzoek om de feiten te delen en dat doe ik dan ook. Het is een beetje off-topic voor mij want meestal tweet ik over biodiversiteit maar het heeft van alles met elkaar te maken. Dus daar gaan we. Net als in de landbouw gaat het niet om boeren versus natuur maar om een paar bedrijven tegen de rest. Het is een verdelingsvraagstuk:
May 27 4 tweets 2 min read
"Ik weet niet hoe ze die onderzoeken doen, maar het klopt niet." #bbb Dwaallichten die niet verder komen dan #iknuhier. Vleesgeworden individualisme, het ik als centrum van het universum.

Apr 19 19 tweets 5 min read
Niet iedereen heeft feit en fictie op een rijtje in de #stikstofdiscussie. 87% van onze natuur verkeert in een matige of ongunstige staat van instandhouding. Dat blijkt uit de #artikel17rapportage en het is hier na te kijken. clo.nl/indicatoren/nl… In oudere studies tellen genomen maatregelen als gunstig: 'er is beheer uitgevoerd dus het is goed.' Dat is een achterhaalde manier van werken want het is inmiddels duidelijk dat herstelmaatregelen niet (langer) effectief zijn in de huidige ongunstige milieucondities.
Mar 25 27 tweets 11 min read
Niet iedereen ziet dat een column vol dedain en #rookgordijnen van @Plasterk niet betekent dat we in natuur en landbouw geen problemen hebben en al helemaal niet dat er niet zou hoeven worden ingegrepen. Ik zal de column even voor u langslopen. Hij begint met de ontkenningsfase waar zogenaamde paniekzaaiers in zouden zitten. Dat is opmerkelijk. is juist kabinet waar #plasterk ooit in zat dat de clusterbom die het #pas ging worden bedacht heeft.
Mar 23 4 tweets 3 min read
Ooit, bij de begrenzing van #n2000 claimde #lto een forse natuur ambitie. Nederland was immers een boerenland en onze natuur was boerennatuur. Dat leidde ertoe dat meer dan de helft van onze beschermde soorten en habitats afhankelijk is van gebieden die we niet begrensd hebben. Daar kwam het #Natuurnetwerk voor maar ook #rijksbufferzones, #verbindingszones, #extensiveringsgebieden en grote subsidiestromen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer #anlb. Die hebben niet het afgesproken resultaat opgeleverd. Met name de #boerennatuur is gedecimeerd.
Feb 3 13 tweets 5 min read
Echt een mooi moment om vanuit de melkveehouderij een bom onder een #landbouwakkoord te leggen. Dat wordt wachten tot ie afgaat... fd.nl/economie/14654… Boeren worden ontzettend slecht vertegenwoordigd. De agrolobby spreekt over de 'landbouwmeerderheid' in de Tweede Kamer. Maar de boeren hebben daar nauwelijks van geprofiteerd:

"De helft van de Nederlandse boeren leeft onder de armoedegrens, een kwart is miljonair."
Feb 2 19 tweets 5 min read
Bij onze zuiderburen hebben ze goed door welke gordijnen de voormalig wetenschapper
@LouiseOFresco tegenwoordig rookt.

'Een vegetarisch of vegan voedingspatroon kan op zichzelf uiteraard niet alle milieuproblemen oplossen, (...)

tijd.be/opinie/algemee… maar de positieve impact ervan is moeilijk te overschatten. Zelfs wanneer we dierlijke producten met de laagste impact vergelijken met sterk bewerkte vleesvervangers, komen die laatste er wat milieu-impact betreft beter uit.'
Nov 19, 2022 15 tweets 7 min read
Dit is best een aardig overzicht maar toch zet het je op het verkeerde been. #stikstof #stikstofrisis. nrc.nl/nieuws/2022/11… Dat de uitstoot van #stikstof is afgenomen is correct. Maar uitleg over #cumulatie ontbreekt. We zouden nu heel blij zijn met de natuurkwaliteit uit de jaren zestig, toen de #emissie velen malen hoger was dan nu. Dat komt omdat stikstof zich harder opstapelt dan het uitspoelt.
Nov 17, 2022 9 tweets 3 min read
Voor iedereen die nu ziet dat #fvd aan het ontsporen is; dat was ook vier jaar geleden al duidelijk, met de speech van Baudet, maar vooral met die van Freek Jansen erna. Kritische journalisten zagen als @ChrisAalberts zagen het meteen.
dekanttekening.nl/columns/kritis… Ik denk dat ze het ook nu goed zien. #bbb is geen partij maar een marketingbureau. 'BBB is opgericht door mensen van een communicatiebureau en dat merk je aan alles. Er is een mooi beeld neergezet van een partij voor iedereen: voor burgers én boeren, voor stad én platteland.(...)
Nov 16, 2022 6 tweets 2 min read
Deze wordt mooi. Ik aarzelde: nog een '-sceen' #plantatiosceen en ik aarzelde ook bij 'gezellig' - in Nederland is gezellig vaak niet zo gezellig... Maar goede analyse!

vpro.nl/programmas/teg… 'Niet de mens als soort is schuldig aan de degradatie van biodiversiteit en de verandering van het klimaat. Het zijn specifiek het kolonialisme en kapitalisme, die de economie, de natuur en sociale relaties ordenen volgens de logica van de plantage. (...)
Nov 9, 2022 23 tweets 4 min read
Er is de afgelopen tijd nogal wat te doen geweest over klimaatactivisten van @extinctionrebellion die zich richten tegen kunst. Dat zou onproductief zijn en getuigen van slechte smaak. Een draadje over 'Munch Meets Mozart' over de schreeuw om aandacht van @NLRebellion e.a. Waarom richt je je op iets dat ook kwetsbaar is om aandacht te vragen voor iets dat kwetsbaar is?

Ik heb het een tijdje bij me gedragen maar ik ben voorlopig tot de conclusie gekomen dat het goed beschouwd steengoede acties zijn.
Nov 7, 2022 9 tweets 2 min read
De #stikstofcrisis gaat over veel meer dan natuur alleen. Het is óók een zaak van gezondheid: 'Bij alle discussies wordt steeds voorbijgegaan aan de kern van het probleem: de uit het lood geslagen stikstofbalans van de Nederlandse landbouw.'
volkskrant.nl/columns-opinie… 'Bovenop de toevoer van kunstmest (220 miljoen kilogram stikstof) komt jaarlijks 415 miljoen kilo stikstof ons land binnen als krachtvoer (met name soja) dat uit de VS en Brazilië wordt geïmporteerd. (...)
Oct 22, 2022 20 tweets 4 min read
Behalve de 'oprechte wanhoop' is er veel meer te zien. Ik zeg het hier vaker: er zijn boeren, boeren en boeren. fd.nl/economie/14401… 'Maar er waren ook boeren die de randen van de wet opzochten, blijkt uit onderzoek van het FD. Ze wachtten niet op een vergunning, maar gingen al een nieuwe stal bouwen en kochten er koeien bij.

Wrang genoeg wordt het grootste deel waarschijnlijk op termijn hiervoor beloond.'
Oct 22, 2022 6 tweets 2 min read
Dit is precies hoe problemen escaleren door #desinformatie.

'Ook stellen zes op de tien boeren dat ze stikstofmaatregelen niet hadden kunnen zien aankomen.'
ad.nl/binnenland/mee… Want er wordt al jaren voor gewaarschuwd, niet alleen ecologen maar ook economen, bestuurskundigen, juristen. Maar als je het probleem niet erkent, kun je ook niet geholpen worden.
Oct 21, 2022 9 tweets 3 min read
Je verwacht het niet he? Sorry #cynitweet. De aanpak om #pasmelders te legaliseren loopt vast als een fiets in mul zand. fd.nl/politiek/14550… Dat komt omdat de overheid nog steeds aan de achterkant van het probleem begint. Eerst de juridische bril, dan bureaucratisch kijken en dan pas natuurherstel. Dan zet je dus ook boeren weg die bijdragen aan dat natuurherstel.
Oct 21, 2022 35 tweets 10 min read
Ik gun iedereen hoop maar vals hoop is niet erg handig. #vogelgriep #innovaties #pluimvee #krimp #stikstof #stikstofcrisis #zoonosen.

nu.nl/binnenland/623… In deze bijdrage @decorrespondent wordt het verhaal van #vogelgriep goed neergezet. Het is twee jaar oud maar dat stuk over die tikkende tijdbom... - die tikt door. decorrespondent.nl/11825/de-volge…
Oct 20, 2022 6 tweets 2 min read
'Streng zijn werkt het best. Een overheid die wil dat bedrijven schonere, klimaatvriendelijke producten ontwikkelen, moet gewoon strenge eisen opleggen aan nieuwe producten.' nrc.nl/nieuws/2022/10… 'Innovatiesubsidies leidden tot veel minder groene innovatie, volgens Vollebergh en Rozendaal. Ze onderzochten voor die conclusie ruim 34.000 patenten die ruim 3.600 autofabrikanten toegekend kregen tussen 2000 en 2016.' Dus stop ook maar met subsidies voor mestkelder. #lely