Sander Turnhout Profile picture
nature conservationist, researcher, long distance runner, daddy to Klaas, Simon en Jelle, lover of dragon flies, (vinyl) music, the outdoors and the good life.
Sep 22 24 tweets 4 min read
Ik dacht eerst: ‘ik doe het niet meer, het is zinloos’ maar de #kromspraak van #plasterk heeft alle kenmerken van een splinter. Beetje irritant, maar als je het laat zitten wordt het vroeg of laat een pusbult. Ik heb niet de illusie hem te overtuigen, Plasterk is geen wetenschapper meer. Hij zegt dat het stikstofprobleem niet bestaat omdat hij het niet kan zien, voor een microbioloog is dat een stompzinnige redenatie: hij ontkent zijn hele vakgebied ermee. Maar voor de meelezers👇
Sep 20 5 tweets 3 min read
Omdat #agrifacts regelmatig met donderend geraas roeptoetert dat er van alles niet klopt maar systematisch nalaat te melden dat ze ongelijk hebben, doe ik het even voor u. Wat was er nu weer aan de hand? Iets met meetpunten... En statistiek. De conclusies van het #PBL over de trend in het aantal overschrijdingen van de waternorm voor #gewasbeschermingsmiddelen zou niet kloppen. En op de hen kenmerkende hoge toon eiste #staf rectificatie. google.com/url?sa=t&sourc…
Aug 31 15 tweets 3 min read
'De kern van het probleem: het verdienmodel van de veeteelt is gebouwd op een gigantische input van stikstof.  Dat die stikstof deels in de natuur terechtkomt, is één van de symptomen.'
decorrespondent.nl/13711/het-stik… 'Een ander symptoom van het stikstofprobleem is dat die enorme input van stikstof langzaam onbetaalbaar wordt.'

Door stijgende gasprijzen, stijgt de prijs van #kunstmest
Aug 29 5 tweets 2 min read
Dit was een draadje uit de losse pols; inmiddels zijn we een stuk verder. Woord- weerwoord - weerwoord. Maar uiteindelijk verandert er nauwelijks iets aan de brede consensus over #stisktof. Over het 'plan' kunnen we duidelijk zijn - het is geen echt plan. naturetoday.com/intl/nl/nature… 'Het plan bevat een mix van algemeen erkende informatie over stikstof, stellingen die aanvechtbaar zijn, maar ook informatie die incompleet, uit context of onjuist is. In de onderstaande bijdrage wordt een reactie gegeven op de belangrijkste stellingen uit deze notitie.'
Aug 12 80 tweets 26 min read
Merkwaardige bijdrage aan het #stikstofdebat van @hanlindeboom1 en anderen: telegraaf.nl/video/16469971… @Pieter_Grinwis @DerkBoswijk @ThomvCampen @TjeerdD66 Als het rapport van een student zou komen zou ik zeggen: je maakt een paar interessante punten maar probeer nu eens om ze logisch in rij en gelid te zetten. Want er zitten nogal wat interne strijdigheden in. En een paar zwarte gaten van formaat.
Aug 5 9 tweets 2 min read
Jullie verhaal is veel te technisch - hoor je vaak als mensen vragen waar in al het geweld de stem van de natuur is. Soms proberen we schoonheid #laatdenatuurnietstikken, soms een bestuurskundig verhaal, laat ik het #natuurbeleidsplan nu eens vergelijken met een fiets. Waar de gegoede burgerij zich al lang per automobiel verplaatste kreeg de natuurbescherming in 1990 een fiets. Geen racemodel, geen opsmuk, een degelijke stadsfiets. En net toen we erop weg wilde rijden schoof een zwaar gesponsorde bolide de weg op,
Aug 4 9 tweets 2 min read
Ik Twitterde eerder iets over de ongezonde verweving van landbouw en overheid maar de #landbouwvrijstelling kende ik nog niet.

'Oké, helder: het voordeel voor landbouwbedrijven bestaat omdat het voordelig is voor landbouwbedrijven.' decorrespondent.nl/13639/dit-hond… 'De landbouwvrijstelling heeft de overheid – ons dus – de afgelopen tien jaar al meer dan 11 miljard euro aan misgelopen belastinginkomsten gekost.  Om je verontwaardiging te kalibreren: dat zijn twee Betuwelijnen, 110 Sywert-mondkapjesdeals of 174 Joint Strike Fighters.'
Aug 4 12 tweets 4 min read
Er was de afgelopen tijd wat aandacht @nrc over de vraag of de #boerenprotesten nu vergelijkbaar waren met de 'deplorables' in 'red states' ik ben best vatbaar voor een relatie tussen de bureaucratie van de overheid en de boosheid van populisme maar vond de analyse wel slordig. Omgekeerde vlaggen = platteland = achtergesteld, klopt volgens mij niet. In het land can Maas en Waal hing het enige dagen vol vlaggen maar allemaal publieke ruimte. Als je de tuinen bekeek was het rond Opheusden 2 boeren en één woonhuis.
Aug 4 6 tweets 2 min read
"Stikstofdeadline kan schuiven, stellen partijen: ‘2030 is een puur politieke keuze’"

- je kunt met een bek vol rotte kiezen natuurlijk best een maandje later naar de tandarts gaan. Puur politieke keuze... ad.nl/binnenland/sti… Het artikel opent al verkeerd: 'De politiek aan de ene kant van de tafel heeft ambitieuze doelen, waar de boeren aan de andere kant liefst grotendeels een streep door halen.' Dat is het perspectief van de veehouderij. Voor natuur is het het juridisch minimum.
Aug 3 6 tweets 3 min read
En dan zijn er mensen die een oplossing voor de #stikstofcrisis in #mest uitspoelen met water.

'Officieel watertekort: vanaf nu verdeelt een landelijk crisisteam het schaarse water -' nos.nl/l/2439282 Bijde #wur doen ze er onderzoek naar: 'Begin mei 2018 is op Dairy Campus een proef gestart om het effect van mestschuiven en spoelen van de vloer met water op de ammoniakemissie te onderzoeken.'
Jul 17 19 tweets 4 min read
Mooi stuk weer in @DeGroene

'Dat er crises komen is duidelijk, zegt de Zweedse milieuwetenschapper Carl Folke. De vraag is of we vervallen in barbaars gedrag of dat we samen verhalen vinden om nieuwe wegen in te slaan.' #carlfolke groene.nl/artikel/we-kri… 'Zoals de algen ooit de planeet hebben veranderd, door zuurstof te gaan maken, wordt de evolutie nu in alle hoeken van de planeet door de mensen gestuurd.’
Jul 17 12 tweets 6 min read
Goed dat er in de #telegraaf aandacht is voor #natuur want behalve over bureaucratische verplichtingen wordt het hoog tijd dat we het gaan hebben over onze visie op wat we zien als een gezonde leefomgeving - en dat kun je niet beperken tot #n2000 en #stikstof. Wel jammer dat het het artikel eigenlijk één grote stroman is. Natuur kan tegen een stootje inderdaad. Maar er is niemand die dat ontkent. De experts missen de nuance van het verschil tussen wat #n2000 is en wat het Nederlandse beleid ervan heeft gemaakt.
Jul 16 4 tweets 2 min read
Here we go again... Subsidie en leningen voor een duur appparaat. Met korting. Ongelofelijk, Mike! Moet je kijken.

'Daarnaast hopen ze dat dit initiatief van het bedrijfsleven ook de overheid aanzet technologische innovatie te financieel te stimuleren.'
fd.nl/bedrijfsleven/… Hier staat dus ook: 'We willen subsidie om de productie en onze winstcijfers op peil te houden.'
Helemaal hypocriet is deze quote:
'Rabobank levert daar graag een bijdrage aan met behulp van een rentekorting en een aflossingsvrije periode voor de boer.'
Jul 16 10 tweets 2 min read
'In zo’n situatie moet de overheid de spelregels van de markt veranderen, bijvoorbeeld door fossiele subsidies weg te halen en een CO2-prijs in te voeren, zegt Van Krevel.' nrc.nl/nieuws/2022/07… 'De Gelder, (...) „Mainstream economen zijn te veel van de theoretische modellen, waarin alleen financiële transacties meegenomen worden en niet de maatschappelijke kosten. (...) Maar die mindset moet ook nodig veranderen.”'
Jul 15 6 tweets 3 min read
Mooi stukje buiten gelopen van Nijmegen naar Driebergen. Dat #ruimtevoorderivier is echt goed gelukt. Niet perfect maar wel goed. Image Prachtige luchten onderweg ook. Image
Jul 14 29 tweets 6 min read
"Een discussie is gebaat bij nuance, niet bij polarisatie of oneliners die makkelijk scoren. Ik blijf via (social) media die hoognodige feiten aandragen, ik hou niet van fabels." Ik ook plus ik ook niet. Laten we daarom even kijken naar de fabels.
nos.nl/regio/overijss… Hier hebben we er één: "Export is prima, mits er geen sprake is van oneigenlijke voordelen. Oneigenlijke voordelen zijn er als je sociale of milieuregels overschrijdt, die moet je aanpakken. Als je bijvoorbeeld kinderarbeid gebruikt voor voedselproductie."
Jul 13 4 tweets 2 min read
Waarom halen jullie informatie bij #schreijerpierik en #sgp @ADnl als je weet dat zij redeneren vanuit het verknipte wereldbeeld dat vis een door God gegeven eigendom is van de vissers? ad.nl/binnenland/eur… Neem deze quote over de aalscholver: '... maar die nu met 2 miljoen hele zeeën, meren en rivieren leegeet en eilanden onder schijt.' Doe alsjeblieft tenminste aan wederhoor bij iemand met verstand vis en vogels.
Jul 13 4 tweets 1 min read
Tien perspectieven op de boosheid van boeren. decorrespondent.nl/13583/je-hoeft… Met een conclusie: 'Toch is wanhoop een heel begrijpelijke reactie van iedereen die geraakt wordt door het beleid van een overheid die zwalkt en faalt, die wel krimp aankondigt, maar geen concrete en eerlijke plannen om die te verwezenlijken, en geen mea culpa aanbiedt voor dertig verloren jaren...
Jun 19 8 tweets 6 min read
Goed punt. #stikstof is niet alleen slecht voor de natuur maar ook gewoon voor onze #gezondheid. Arts Ignas van Bebber laat zien dat we met het milieu ook onszelf verziekt hebben. Dit probleem kennen we natuurlijk ook al langer. Er is veel te doen geweest over de #geitenhouserij. Daar zijn ook doden bij gevallen vanwege #qkoorts. De #ggd adviseert afstand te houden ggdghor.nl/actueel-berich…
Jun 17 23 tweets 13 min read
Er wordt nog steeds uitgebroed betwijfeld of het wel echt zo slecht gaat met de #natuur, in de regel door mensen die geen verstand van natuur hebben. Nu is het bij sommige lekennin de mode geraakt om experts te bashen, ik bedoel dit niet om te draaien met lekenbashing maar ecologie is echt een vak een veel problemen zijn niet zomaar zichtbaar. Het #stikstofprobleem speelt vooral in de bodem en gaat over mineralenbelans.
Jun 17 6 tweets 1 min read
'Ook het huidige overheidsbeleid heeft bijgedragen aan de radicalisering. De actievoerders hebben geleerd dat het opzoeken en overschrijden van grenzen loont. Ze hebben als het ware ‘bloed geproefd’ en willen nu ook het volle pond. (...) volkskrant.nl/columns-opinie… Wat daarbij zeker ook helpt is de steun van de veevoerindustrie, de populistische partijen en het gezwalk van VVD en CDA.

Zoals Zuid-Afrikaanse boeren eertijds hun ossenwagens in een cirkel plaatsten en vandaar uit vuurden op alles wat een bedreiging leek, (...)