Discover and read the best of Twitter Threads about #stockholmsyndroom

Most recents (1)

Heel goed betoog van Kees Klomp. De boze boeren richten hun - goed invoelbare - woede in de verkeerde kant op. Het lijkt wel of ze leiden aan het #stockholmsyndroom.

fd.nl/opinie/1442379…
"De rechter heeft de overheid opgedragen passende maatregelen te nemen, omdat de staat dit decennialang verzuimd heeft. Het is de prijs van achterstallig onderhoud. De boeren zouden er goed aan doen om hun woede en wanhoop nader onder de loep te nemen. (...)
Op wie is hun boosheid gericht en is dat eigenlijk wel terecht? Zij trekken nu ten strijde tegen overheid en de milieubeweging. Iedereen die de sector ingrijpend wil transformeren lijkt hun vijand. Maar schijn bedriegt. Want juist dit ingrijpende saneren gaat hun sector redden.
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!