Discover and read the best of Twitter Threads about #türkmilletiordusununyanında

Most recents (2)

With the aid of automation service IFTTT, we present these incredibly similar yet not entirely identical #TürkMilletiOrdusununYanında tweets. Spoiler: don't click their links.

cc: @ZellaQuixote
@ZellaQuixote We searched for tweets linking to nt511(dot)com (the site linked by the aforementioned bots), and found 11 IFTTT bots. Although they were created over a period of eight years, most have few tweets and most of their activity is recent.
@ZellaQuixote The tweets produced by this botnet consist of links to videos and blogs annotated with a slurry of hashtags. Well, they *supposedly* link to videos and blogs. Like we said, don't click their links. . .
Read 4 tweets
TR gündemi çok yoğun. Bu yoğunlukta geniş perspektiften bakıp, BÜYÜK resmi görmek çok zorlaştı. Eski bir asker ve siyaset bilimcisi olarak #BOP-#15Temmuz ve #Suriye konularını bağlantılı analiz edeceğim. Önyargıları kenara bırakıp sonuna kadar okursanız, vicdan sahipleri
#Trump
analizlerimde bana hak verecektir. BOP, #ABD’deki Neo-conlarca ortaya atılmıştır ve #OrtaDoğu’daki devletleri demokratikleştirme/liberalleştirme projesidir. -DİPNOT:Neo-con’lar bölgede #Kürt Devleti kurulması ve #İsrail’in vaad edilmiş topraklara erişeceğini düşünmektedir.-
Komplo teorisi kısımlarını geçiyorum.
ABD veya İng yi homojen/yekpare bir aktör olarak değerlendirenler, analiz konusunda sınıfta kalır. #ABD’de başkana azil soruşturması açılmış, İng’de #Brexit nedeniyle iki #başbakan istifa etmiş, yani ülkelerinde çok ciddi bir mücadele var.
Read 24 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!