Discover and read the best of Twitter Threads about #teamd66

Most recents (1)

Ah natuurlijk, #teamD66 🥱

Fietsen kan ik niet en lopend heb ik een actieradius van ca. 400 meter door reuma. En dat is nog maar één van de medische redenen waarom wij een autootje hebben. Maar ik wil ons autootje best wel weg doen als jij onze boodschapjes voortaan doet. Deal?
Noemen ze dit in D66 kringen overigens geen 'ableisme' dan wel 'validisme'? Uitgaan van jezelf als gezond persoon en dit dan projecteren (lees: mensen de les lezen) op hen die om uiteenlopende redenen niet kunnen voldoen aan jouw al dan niet ideologisch gemotiveerde wereldbeeld.
Bijna vergeten. Altijd even een screenshotje maken! Bij deze dus een shotje van Miss 'verbeter de wereld, begint met anderen de les te lezen' Brancard: Image
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!