Discover and read the best of Twitter Threads about #telefonischspreekuur

Most recents (1)

Zit nog even de dag te overdenken. Vanochtend naar @HMCzorg om daar als consulent mee te doen met een operatie. Op die manier kunnen complexere operaties toch in het eigen ziekenhuis worden verricht en behouden de gynaecologen daar hun expertise. 1/n
Daarna terug naar @LUMC_Leiden om aan een opdracht te werken voor de master van @NFU_kwaliteit (daarover moet ook nog draadje deze week...), onderwijs aan bachelor studenten geneeskunde en tot slot #telefonischspreekuur Ik heb echt een afwisselende baan! 2/n
Maar nog even over dat onderwijs: het was de laatste docent-coach bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomsten heb ik met groepje van 12 studenten geoefend in afnemen van de anamnese en verrichten van het lichamelijk onderzoek. 3/n
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!