Discover and read the best of Twitter Threads about #uchumiwamadini

Most recents (1)

Katika kuendelea kuhimiza ushiriki wa wazawa kwenye uchumi wa madini Tanzania, wafahamu wadau muhimu. #localcontent #wazawa #uchumiwamadini cc @MadiniTanzania @DBiteko. Ni Muhimu kwa wadau wote kufanya kwa nafasi yao ili kutimiza malengo. Image
@MadiniTanzania @DBiteko @HakiRasilimali Tujikumbushe hapa, bandiko langu siku za nyuma nikiainisha baadhi ya wadau. Hawa ni baadhi na katika hao wanatoka wengine.
@MadiniTanzania @DBiteko @DadaConso Andaa kiota cha kahawa tuje tushirikishane hawa wadau na wengine ikiwemo CS. Wasalaam
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!