Discover and read the best of Twitter Threads about #wintertijd

Most recents (1)

1/
Draadje: de #zomertijd of #wintertijd discussie.
Allereerst wat diagrammen, die laten zien hoe verschillende opties zich verhouden tot zonsopkomst & ondergang en de werkdag voor west Nederland over het jaar.
Diagrammen: wintertijd; zomertijd; GMT; zonnetijd voor 5 gr oost:
2/
Aangegeven in de diagrammen in de vorige tweet: het nachtdeel als grijs, dagdeel als wit. De traditionele 9-tot-5 werkdag met rode stippellijnen. De rode stippen op de x-assen geven de extremen van zonsopkomst en zonsondergang. Tijdstippen zijn voor Leiden, Randstad dus.
3/
Het diagram voor "zonnetijd 5 gr oost" is hoe de tijd bij ons eigenlijk zou moeten zijn op basis van de lengtegraad van NL (zon op zijn hoogst rond 12 uur).
En GMT is wat onze echte tijdzone zou zijn als we uitgaan van tijdzones gecentreerd op meervouden van 15 graden.
Read 47 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!