Discover and read the best of Twitter Threads about #yayaderneği

Most recents (6)

3-4Ekim #DünyaYürüyüşGünü!
#RebeccaSolnit'in "#YolAşkı/#YürümeninTarihi" kitabının girişinden:

'Mesafeleri kat etmek için yalnızca ayaklarımızın yeterli oluşu, makineler olmadan seyahat ettiğimiz binyılla birlikte hafızalarımızdan silindi gitti.(...)"
-->
-->"Hayalgücünün ve sorumluluğun çöküşüne karşı mücadele etmek, siyasî özgürlük için verilen savaşlar kadar önemli olabilir."-->
-->"Çünkü sadece özümüzde var olan içsel gücümüzü canlandırdığımız ölçüde hem baskılara hem de hareket eden canlı bedenin erozyonuna direnebiliriz.
Yürürken, beden ve zihin birlikte çalışır ve böylece düşünmek neredeyse fiziksel, ritmik bir eyleme dönüşür"-->
Read 7 tweets
6. Yayaların aşağıdakileri beklemeye özellikle hakları vardır:
a) Motorlu taşıtların, bilim insanlarının tolere edilebilir düzeyde kabul ettikleri kimyasal emisyon ve gürültü düzeyi standartlarına uygun olmasını;
#yayaderneği

(#YayaHakları Bildirgesi)
#trmobility
#CarFreeDay Image
b) Yayanın, hava veya gürültü kirliliğine neden olmayan taşıtların toplu taşıma sistemlerinin tamamında yaygın bir şekilde kullanımını beklemeye hakkı vardır;

(Avrupa #YayaHakları Bildirgesi'nden devam)
#yayaderneği
#otomobilsizkentler
#AvrupaHareketlilikHaftası
#CarFreeDay
#OtomobilsizKentlerGünü'nde,
Avrupa #YayaHakları Bildirgesi'nden devam:
🌲
"6. c) Yayaların kentsel alanlarda ağaç dikimiyle “yeşil akciğerler” oluşturulmasını beklemeye hakları vardır."
🌳
#YayaDerneği
#AvrupaHareketlilikHaftası
Read 11 tweets
#AvrupaHareketlilikHaftası vesilesiyle anımsayalım; #YayaDerneği kuruluş manifestosundan:
"#Yürümek, insan hareketliliğinin en temel biçimidir. Tüm ulaşım araçları hareket etmemize yardımcı olan ikincil unsurlardır." --> Image
-->"Ancak günümüz kentleri, en doğal hareket şeklimiz olan yürümeye göre değil; motorlu taşıtların en hızlı şekilde hareket etmesi ilkesine göre düzenlenir hale gelmiştir."
-->
#YayaDerneği #AvrupaHareketlilikHaftası #trmobilityweek #HareketlilikHaftası
-->"insanların rahatlıkla yürüyemediği kentler, binaların bir araya toplandığı beton yığınlarıdır.
Bu nedenle yaya öncelikli kent tasarımı talebimiz, bir lüks, ya da ikincil bir hak talebi değildir"
-->
#yayaderneği
#AvrupaHareketlilikHaftası
#trmobilityweek
Read 18 tweets
Basın Açıklaması:
"Halkapınar sınıfta kaldı!"

Yaya Derneği olarak; metro, tramvay istasyonlarının yanı sıra ESHOT ve İZULAŞ tarafından kullanılan otobüs terminalini de içinde barındıran Halkapınar Aktarma Bölgesi’nde kapsamlı bir alan araştırması gerçekleştirdik.--> Image
-->Kamuoyuyla paylaşacağımız raporu #İzmirBuyuksehirBelediyesi’ne de teslim edeceğiz.
Araştırmamızın sonuçlarına göre; #yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu #Halkapınar bölgesinde yeterli ışıklandırma, yönlendirme/bilgilendirme levhaları, kent mobilyaları bulunmuyor.--->
--->güncel olmayan trafik sinyalizasyon sürelerinin ve istasyonlara uzak mesafede yer alan #yaya geçitlerinin ise vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi.
#Halkapınar
Read 5 tweets
#İzmir F.Altay Meydanı ve Balçova Ata Cd. girişindeki dönel kavşağa kadar olan bölgede Narlıdere metro çalışması yayaları mağdur eden bir tablo ortaya çıkarmıştır.
#YayaDerneği olarak yaptığımız gözlemleri bir rapor halinde web sitemizde sunuyoruz.
(1/7) bit.ly/YayaRapor2
Önerilerimiz 1️⃣:
1,1 km’lik iki yönlü güzergah içerisinde trafiğe araç katılımı olan noktalar yayalar için ışıklandırma ile güvenli hale getirilmelidir. (2/7)
#izmir #yayaderneği #narlıderemetro #yayagüvenliği
Önerilerimiz 2️⃣:
Raporda örneklerini göreceğiniz şekilde şehir içinde yapılan tüm inşaat faaliyetleri için insan hayatına değer veren, insan öncelikli uygulamalara geçilmelidir. bit.ly/YayaRapor2
(3/7)
#izmir #yayaderneği #narlideremetro #yayagüvenliği
Read 7 tweets
Birleşmiş Milletler'in aldığı bir kararla #3Aralık, 1992'den bugüne #DünyaEngellilerGünü olarak kabul edildi. "BM Engelli Bireylerin Hakları Sözleşmesi"nin kabulü ise daha da yeni, 2006 tarihli. (1/8)

#3AralıkDünyaEngellilerGünü
#InternationalDayofPersonswithDisabilities Image
Türkiye'nin de 2009'da imza koyduğu bu uluslararası sözleşme ve yürürlükte olan #5378 sayılı yasa uyarınca, tüm kentsel çevre, hizmet ve yapılar, tüm bireyler için erişilebilir olmalı. Ya da olmalıydı! (2/8)

#3AralıkDünyaEngellilerGünü
#InternationalDayofPersonswithDisabilities
-->Oysa maalesef çoğu kentsel mekân, engelsiz bireyler için dahi kolayca çıkılamayacak basamaklar, ha deyince inilemeyecek kaldırımlar, keyifli olmasını geçin, güvenle yürünemeyecek, tuzaklarla dolu zeminler içeriyor. (3/8)
#3AralıkDünyaEngellilerGünü
#3ARALIKDÜNYAENGELLİLERGÜNÜ
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!