Yaya Derneği Profile picture
Sep 17, 2020 18 tweets 12 min read Read on X
#AvrupaHareketlilikHaftası vesilesiyle anımsayalım; #YayaDerneği kuruluş manifestosundan:
"#Yürümek, insan hareketliliğinin en temel biçimidir. Tüm ulaşım araçları hareket etmemize yardımcı olan ikincil unsurlardır." --> Image
-->"Ancak günümüz kentleri, en doğal hareket şeklimiz olan yürümeye göre değil; motorlu taşıtların en hızlı şekilde hareket etmesi ilkesine göre düzenlenir hale gelmiştir."
-->
#YayaDerneği #AvrupaHareketlilikHaftası #trmobilityweek #HareketlilikHaftası
-->"insanların rahatlıkla yürüyemediği kentler, binaların bir araya toplandığı beton yığınlarıdır.
Bu nedenle yaya öncelikli kent tasarımı talebimiz, bir lüks, ya da ikincil bir hak talebi değildir"
-->
#yayaderneği
#AvrupaHareketlilikHaftası
#trmobilityweek
-->"...her kadının, erkeğin, yaşlının, engellinin, çocuğun ve bebeğin, hastanın, ağır yük taşımak zorunda olanların, kenti bizimle paylaşan hayvan dostlarımızın; bağımsız hareket edebilecekleri sokaklar, caddeler, meydanlar ve parklar istiyoruz."-->
#AvrupaHareketlilikHaftası
-->"Daha açık söylersek bizler, kamusal mekânlarımızın #yaya öncelikli ve evrensel tasarım ilkelerine uygun olarak düzenlenmesini en temel #kenthakkı olarak görüyoruz." -->
#Yayaderneği #AvrupaHareketlilikHaftası @TRMobilityWeek #yayahakkı
#YayaDerneği manifestomuzdan devam -->"Sermaye ile yakın ilişkiler içerisindeki yerel veya merkezi otoriteler son yüz elli yıldır kentlerimizi yaşanmaz hale getiriyor. Yoğun trafik, gürültü ve çevre kirliliği ile boğuşan kentlerde yaşamak her geçen gün daha zorlaşıyor."-->
-->"Ayrıcalıklı kesimlere kentten kaçma temalı yalancı cennetler sunulsa da kentlerimiz her geçen gün daha kalabalıklaşıyor. Gün geçtikçe pahalılaşan, yetersiz kalan veya tahrip edilen toplu ulaşım nedeniyle milyonlarca insan, zorunlu olarak #yaya haline geliyor(...)"-->
-->"..milyonlarca yaya, motorlu araçların en hızlı hareketine göre kurgulanmış kentlerde her türlü güvenlikten, konfordan uzak yürümek zorunda kalıyor. Bizler bugün çözümsüz görünen bir dolu kent sorununa en mantıklı çözümün #yaya öncelikli kent tasarımı olduğuna inanıyoruz."-->
--> "Unutmayalım yayanın karbon ayak izi sıfıra yakındır."-->
👣
👞
👟
👠
#yayaderneği
#AvrupaHareketlilikHaftası
#MobilityWeek
#mobilityweektr
#sıfıremisyonluhareketlilik
-->"Kent içinde yürümek toplumsal ve kültürel hayatın vazgeçilmezidir. Araçla hızla geçtiğiniz kentleri asla tanıyamazsınız. Ancak sokaklarında, meydanlarında, parklarında, çarşılarında rahatlıkla,kesintisiz yürüyebiliyorsanız bir kenti gerçekten deneyimleyebilirsiniz."-->
--> "Kamusal mekânların, başta çocuklar, kadınlar ve tüm dezavantajlı grupların bağımsız, rahat ve güvenli kesintisiz hareket etmelerine uygun hale getirilmesini talep ediyoruz."
-->
#YayaDerneği
#AvrupaHareketlilikHaftası
#HareketlilikHaftası
#MobilityWeek
#mobilityweektr
"Kent içi kamusal alanlar; sokaklar, caddeler, parklar, meydanlar, toplu taşım sistemleri, birarada var olmanın, demokrasinin ve dayanışmanın somutlaştığı alanlardır, h e r k e s i n #eşit kullanımına açık olmalıdır."
#yayahakkı
#AvrupaHareketlilikHaftası
#YayaDerneği
-->"Kentsel mekânlar özel mülkiyetin ve otoritenin insanları ezen tahakkümüne terk edilemez. Bizler, kentte özgürce yürümenin aynı zamanda kültürel, sosyal ve siyasal bir hak olduğuna inanıyoruz."-->
#yayaderneği
#AvrupaHareketlilikHaftası
#mobilityweekTr
-->"Kentlerimizin sorunları, tek başına uzmanların, merkezi ya da yerel yönetimlerin çözemeyeceği kadar karmaşıklaşıyor. İyi niyetle girişilen çabaların bile yeni sorunlar ve mağduriyetler yarattığına sık sık tanık oluyoruz. "-->
#YayaDerneği
#AvrupaHareketlilikHaftası
-->"Daha '#yürünebilirkentler'e ulaşabilmemiz için çok geniş kesimlerin dikkatinin, enerjisinin, itiraz ve mücadele arzusunun bu konuya yoğunlaşması gerekiyor."-->
#YayaDerneği
#AvrupaHareketlilikHaftası
-->"Bu yüzden, tüm yurttaşların gündelik hayatlarının tümünde ya da bir kısmında #yaya olduğu bilinciyle hepinizi derneğimize üye olmaya, katkı koymaya ve dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz."-->
#yayaderneği
#AvrupaHareketlilikHaftası
-->"Haydi, daha yaşanabilir kentler için birlikte yürüyelim!"

#YayaDerneği
👣👟👞👠🚶🤸🏃
________________________________________
🔵 yayadernegi.org
🔵 facebook.com/yayadernegi.org
🔵 instagram.com/yayadernegi

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Yaya Derneği

Yaya Derneği Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Yaya_Dernegi

Sep 19, 2021
Yürümek insan hareketliliğinin en temel biçimidir. Tüm ulaşım araçları hareket etmemize yardımcı olan ikincil unsurlardır. Ancak günümüz kentleri, en doğal hareket şeklimiz olan yürümeye göre değil; motorlu taşıtların en hızlı şekilde hareket etmesi ilkesine göre düzenlenmekte.->
-->Oysa, insanların rahatlıkla yürüyemediği kentler, binaların öylesine bir araya toplandığı cansız beton yığınlarından başka bir şey değildir. -->
-->Bu nedenle Bizler, Yaya Derneği kurucuları olarak, yaya öncelikli kent tasarımı talep ederken, bir lüks ya da ikincil bir hak talebinde bulunmuyoruz.
-->
Read 19 tweets
Oct 3, 2020
3-4Ekim #DünyaYürüyüşGünü!
#RebeccaSolnit'in "#YolAşkı/#YürümeninTarihi" kitabının girişinden:

'Mesafeleri kat etmek için yalnızca ayaklarımızın yeterli oluşu, makineler olmadan seyahat ettiğimiz binyılla birlikte hafızalarımızdan silindi gitti.(...)"
-->
-->"Hayalgücünün ve sorumluluğun çöküşüne karşı mücadele etmek, siyasî özgürlük için verilen savaşlar kadar önemli olabilir."-->
-->"Çünkü sadece özümüzde var olan içsel gücümüzü canlandırdığımız ölçüde hem baskılara hem de hareket eden canlı bedenin erozyonuna direnebiliriz.
Yürürken, beden ve zihin birlikte çalışır ve böylece düşünmek neredeyse fiziksel, ritmik bir eyleme dönüşür"-->
Read 7 tweets
Sep 22, 2020
6. Yayaların aşağıdakileri beklemeye özellikle hakları vardır:
a) Motorlu taşıtların, bilim insanlarının tolere edilebilir düzeyde kabul ettikleri kimyasal emisyon ve gürültü düzeyi standartlarına uygun olmasını;
#yayaderneği

(#YayaHakları Bildirgesi)
#trmobility
#CarFreeDay Image
b) Yayanın, hava veya gürültü kirliliğine neden olmayan taşıtların toplu taşıma sistemlerinin tamamında yaygın bir şekilde kullanımını beklemeye hakkı vardır;

(Avrupa #YayaHakları Bildirgesi'nden devam)
#yayaderneği
#otomobilsizkentler
#AvrupaHareketlilikHaftası
#CarFreeDay
#OtomobilsizKentlerGünü'nde,
Avrupa #YayaHakları Bildirgesi'nden devam:
🌲
"6. c) Yayaların kentsel alanlarda ağaç dikimiyle “yeşil akciğerler” oluşturulmasını beklemeye hakları vardır."
🌳
#YayaDerneği
#AvrupaHareketlilikHaftası
Read 11 tweets
Sep 2, 2020
Basın Açıklaması:
"Halkapınar sınıfta kaldı!"

Yaya Derneği olarak; metro, tramvay istasyonlarının yanı sıra ESHOT ve İZULAŞ tarafından kullanılan otobüs terminalini de içinde barındıran Halkapınar Aktarma Bölgesi’nde kapsamlı bir alan araştırması gerçekleştirdik.--> Image
-->Kamuoyuyla paylaşacağımız raporu #İzmirBuyuksehirBelediyesi’ne de teslim edeceğiz.
Araştırmamızın sonuçlarına göre; #yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu #Halkapınar bölgesinde yeterli ışıklandırma, yönlendirme/bilgilendirme levhaları, kent mobilyaları bulunmuyor.--->
--->güncel olmayan trafik sinyalizasyon sürelerinin ve istasyonlara uzak mesafede yer alan #yaya geçitlerinin ise vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi.
#Halkapınar
Read 5 tweets
May 24, 2020
Doç.Dr.Kevser Üstündağ ve Prof.Dr. Haluk Gerçek'le "#YürünebilirKentler, #YaşanabilirSokaklar" üzerine söyleşiyoruz!

25 Mayıs Pzt, 19.30'da @yayadernegi Instagram hesabı üzerinden izleyebilir, konuklarımıza sorularınızı iletebilirsiniz:
instagram.com/yayadernegi/ Image
Çevrimiçi etkinliğimiz, Yaya Derneği YK Başkanı Erol Akcan'ın yapacağı kısa bilgilendirmenin ardından, Muhlis Dilmaç'ın (@Bisikletce) moderatörlüğünde gerçekleşecek.
Update/Güncelleme!
Etkinlik Instagram'da değil Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşecek:
zoom.us/j/92553334904
Read 4 tweets
Apr 4, 2020
Avrupa Yaya Hakları Bildirgesinin 1. Maddesi; "Yaya, sağlıklı bir çevrede yaşama; bedensel ve ruhsal sağlığını layıkıyla korumaya elverişli koşullar altında kamusal alanlarının nimetlerinden özgürce yararlanma hakkına sahiptir." demektedir. ---> Image
---->Küresel ölçekte #Covid19 salgını nedeniyle sokakta olmanın risk ve günlük hayatımızın felç olduğu bu günlerde, öncelikle;

🔵Sokağa çıkamayan insanların temel ihtiyaçlarının ve sağlıklı olmalarının sağlandığı, ---->
--->🔵Sokağa çıkamayan insanların gelir kaybı yaşamaması için tüm çalışanların ücretli izinli olmalarının sağlandığı,

🔵Sağlık emekçilerinin sağlık ve can güvenliğinin korunduğu, toplu yaşam alanlarında ihtiyaçların karşılandığı, önlemlerin hızla alındığı, --->
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(