Carlos Vecino Profile picture
Músic. Professor al Conservatori de Música de Badalona i a l’Escola de Música Moderna de Badalona(EMMB). Big Band de l’EMMB

Jan 15, 22 tweets

No, @XSalaimartin, no, q ja hi tornes amb els teus intents de manipulació i fer-me dir el q no he dit, per a desqualificar-me; d’una manera bastant infantil, per cert.

Jo NO he dit q la relació entre probabilitats de morir amb pistola A o B, 1/8, “sigui massa gran...v

... per a ser comparable amb la probabilitat de les vacunes”.

El q jo HE DIT és que la probabilitat de morir amb la pistola A, PA i la de morir amb la pistola B, PB están en un rang de probabilitat molt més gran q el rang de probabilitat de morir pel Covid amb o sense vacuna.

A qui li interessa PB/PB és a tú, per a poder construir la teva falàcia de que jo no entenc res i que compta és la “probabilitat relativa”, eliminant les probabilitats absolutes, q és el que jo comparava.

Val la pena desenvolupar el càlcul per a que els usuaris vegin ...

... el ‘trile’ matemàtic que em vols ‘colar’ per a sustentar la teva falàcia.

Veiem la teva “ruleta rusa”:

Pistola A: 1 bala
PA = probabilitat de morir amb la pistola A

Pistola B: 8 bales
PB: probabilitat de morir amb la pistola B

M: recàmara (o carregador) = 10 bales

• Probabilitat de mort amb pistola A (1 bala):

PA = 1/M = 1:10 = 0,1 ➡️ 10%

- 1 ‘probable’ de cada 10 possibles

• Probabilitat de mort amb pistola B (8 bales):

PB = 8/M = 8:10 = 0,8 ➡️ 80%

- 8 probables de 10 possibles.

• PB/PA = 8 ➡️ 8 vegades + probable amb pistola B

Veiem ara la probabilitat o risc de morir per Covid (1 nov - 26 des, ).

vacc: 0,0062% ➡️ 62 per cada 1 Milió❗️
no vacc: 0,0085% ➡️ 85 per cada 1 Milió

I ara, comparem la probabilitat o risc absolut Pistoles/Covid 🔻

🔹Pistola A (1 bala): probabilitat de morir del 10% ó “1 per cada 10”

• vaccinats: probabilitat de morir del 0,0062% ó “62 per cada 1 milió”

🔹Pistola B (8 bales): probabilitat de 80% ó “8 per cada 10”

no vaccinats: probabilitat de morir del 0,0085% ó “85 per cada 1 milió.

El rang de les probabilitats del teu exemple de la “ruleta russa” és molt + gran q el rang de probabilitats de morir pel Covid:

🔹1 per cada 10 (pistola A) versus 62 per cada 1 milió (vaccinats).

Probabilitat de morir amb la pistola A és 1.619❗️ vegades + gran q la de morir...

... pel Covid estant vaccinat.

🔹8 per cada 10 (pistola B) versus 85 per cada 1 milió (no vaccinats).

La probabilitat de morir amb la pistola B del teu exemple és 9.412❗️ vegades més gran q la de morir pel Covid no estant vaccinat.

Les probabilitats de morir amb el teu exemple de la “ruleta russa” no són comparables, ni per aproximació, @XSalaimartin, i per això em ratifico en el meu argument de partida: el teu exemple és un autèntic esperpent, impropi d’un professor d’una universitat de prestigi com tú.

Tampoc la “probabilitat relativa” (la q a tu t’obsessiona) de mort Covid vacc versus no vacc és 1/8 com dius sinó:

0,0085 : 0,0062 = 1,4

1,4 vegades menys risc/probabilitat de mort per a un vaccinat, a prop de les 1,73 vegades q tú mateix has admès fa 4 dies, @XSalaimartin.

Conèixer la probabilitat relativa dels vaccins (relació entre probabilitats absolutes de vacc i no vacc) és important, x avaluar la seva efectivitat i la reducció de risc q proporcionen als vaccinats respecte els no vaccinats.

Les probabilitats absolutes també son importants...

... per a poder avaluar el nivell de risc del que s’està parlant.

I així ho reconeixen les Agències del Medicament i la pròpia OMS quan recomanen, per a tenir una completa informació sobre els vaccins, q s’informi del risc relatiu i dels riscos absoluts.

thelancet.com/journals/lanmi…

Però als pro-vaccins acrítics com tú, @XSalaimartin, només us interessa parlar de la probabilitat/risc relativa, per poder mantenir la política de “fearmongering” en q baseu la vostra informació per infondre el pànic i coaccionar la població a vaccinar-se amb uns vaccins que ...

... estàn demostrant tenir una efectivitat bastant més discreta del q s’anunciava, i ignorant els efectes adversos dels vaccins, q també tenen una ‘probabilitat absoluta’.

Impediu x tant q la població tingui informació completa sobre els vaccins, x a poder prendre una decisió...

... plenament informada.

No és el mateix la probabilitat/risc del 10% ó 1 per cada 10 per a la pistola A del teu exemple de la “ruleta russa”, q la probabilitat del 0,0062% o 62 per cada 1 Milió, de morir pel Covid d’un vaccinat, que és una probabilitat 1,613 cops més petita.

I no, @XSalaimartin, no soc jo qui ha “descobert la sopa d’all”, són les pròpies Agències del Medicament i la OMS les q recomanen informar sobre probabilitats/riscos absoluts i relatius dels vaccins, per a poder prendre decisions plenament informades.

Les Agències del Medicament i la OMS també recomanen/obliguen les farmacèutiques (així consta als prospectes dels vaccins) a informar sobre efectes adversos dels vaccins, especificant la ‘probabilitat absoluta’ d’ocurrència, cosa que tú ignores completament, de forma temerària.

I no tant sols ignores els efectos adversos, impedint fer una avaluació benefici/risc plenament informada, sinó que et permets instar a la vaccinació atiant un fals “8 vegades més risc de mort” pels no vaccinats, usurpant de manera desaprensiva les funcions dels metges.

A més m’instes mí a que faci un tuit amenaçant amb les “8 vegades més risc de mort” (fals) pels no vaccinats, pretenent q t’acompanyi en el teu deliri temerari. Cosa que no faré, evidentment.

Seguiré informant de l’evolució dels casos i del context de les efectivitats ...

... (no ajustades) dels vaccins per a les diferents incidències, q és el que vinc fent des de fa temps.

NO, @XSalaimartin, no és el meu el ridícul més gran de Twitter dels últims temps; ets tú qui es posa en evidència, amb les teves falàcies, prepotència, menyspreu, ridículs exemples de “ruleta russa”, i temeritat prescrivint vaccinacions i usurpant les funcions dels metges.

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling