İbrahim Profile picture
Paylaşımlarım, öğrenme yolculuğumda eğitim notlarımdır. Aziz Serin ekolünden…

Jul 15, 2022, 11 tweets

1) Bugün değerli hocam @azizserin75’in daha önce çok defa yazılı ve sözlü anlattığı #Dupont yöntemi ile #şirket nasıl seçilir, analizini çalışma fırsatım oldu.

#Otomotiv sektöründe son dönem dikkat çeken #FROTO ve #TOASO şirketlerini incelemeye çalıştım. YTD

#PD #temelanaliz

2) Piyasa Değeri / Defter Değeri

#FROTO #TOASO #temelanaliz #yatırım

3) Piyasa Değeri / Net Satış

#FROTO #TOASO #temelanaliz #yatırım

5) PD/NS ile Aktif Devir Hızı’nı birlikte değerlendirme

#FROTO #TOASO #temelanaliz #DuPontAnalizi #yatırım

7) Aktif Kârlılık,

Aktif Devir Hızı ile Net Kâr Marjı’nın ilişkilendirilmesi

#FROTO #TOASO #DuPontAnalizi #temelanaliz #finansalokuryazarlık

9) Özsermaye Kârlılığı #ROE

#FROTO #TOASO #DuPontAnalizi #temelanaliz #Bist

10) Firmaların son 3 döneme ait rasyo değişimleri ve değerlendirme:

#FROTO #TOASO #DuPontAnalizi #temelanaliz #Bist

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling