Profile picture
Janne Salakka @SalakanJanne
, 17 tweets, 3 min read Read on Twitter
Feminismistä liikkuu monenlaisia virhekäsityksiä, joten ajattelin vastata muutamaan yleiseen kommenttiin, joita feministit usein kuulevat. Eli langassa 14 pointtia yleisistä virhekäsityksistä feminismiin liittyen. Suunnattu ennen kaikkea ei-feministeille! #feminismi #tasaarvo
1. Moderni feminismi ajaa kaikkien yhdenvertaisuutta. Feminismi ei aja pelkästään esim. naisten aseman parantamista, vaikka se onkin ollut keskeinen teema 1900-luvun alun naisten äänioikeuskamppailusta lähtien aina tähän päivään saakka. Nykyisin feminismi on paljon muutakin.
2. Feministisiä ajatusmalleja on yhtä monta kuin on feministejäkin. Feminismi ei ole lahko, jossa kaikki sen jäsenet ajattelevat samalla tavalla. Jokaisella feministillä on omat ykköskysymyksensä, joita pitää eniten esillä. Se ei vähennä muiden aiheiden merkityksellisyyttä.
3. Feminismi kuuluu kaikille. Jokainen meistä voi tuoda esille juuri niitä kysymyksiä, jotka ovat itselle läheisimpiä - kukaan ei ole asiantuntija kaikessa. Samalla kannattaa aktiivisesti tukea heitä, jotka ovat kenties kaikkein heikoimmassa asemassa. Kaikkien panos on tärkeä.
4. Tasa-arvo ei ole nollasummapeli. Jos yhden heikommassa asemassa olevan ihmisryhmän asema paranee, sen ei ole pois keneltäkään muulta. Yhdenvertaisuus on kaikkien ihmisten reilua, oikeudenmukaista ja tasavertaista kohtelua, eikä se voi mennä liian pitkälle.
5. Nimi ei kerro kaikkea. Vaikka "feminismi" sukupuolittuneena terminä tuntuisi välillä ehkä rahavaltaa, kannattaa pohtia, onko juuri nimi se asia, jota haluaa vastustaa. Jos haluaa kritisoida kirjaa, kannattaa lukea koko teos, eikä tehdä johtopäätöksiä yksin nimen perusteella.
6. Feministit eivät vihaa miehiä. On toki mahdollista, että tunnet feministiksi itseään kutsuvan ihmisen, joka sanoo myös vihaavansa miehiä. Hyvä on, näin sitten on. Se ei kuitenkaan ole enemmistön mielipide. Useimmille aivan kaikkien yhdenvertainen kohtelu on #feminismi'n ydin.
7. Kritiikki ei lähtökohtaisesti kohdistu sinuun. Kun feministit puhuvat valkoisten cis-heteromiesten etuoikeuksista ja yhteiskunnallisesta valta-asemasta, se ei ole kritiikkiä sinua kohtaan, eikä se tarkoita, että sinä olisit paha ihminen. Se on kritiikkiä rakenteita kohtaan.
8. Kritiikki tosin voi kohdistua myös sinuun, jos et tee asialle mitään. Yhteiskunta on ajan saatossa muokkautunut sellaiseksi, että se suosii tietynlaisia ihmisiä, usein valkoisia miehiä. Sinä voit omilla teoillasi auttaa purkamaan haitallisia rakenteita ja nostaa muita ylös.
9. Nykyfeminismi on intersektionaalista. Se tarkoittaa, että ihmisiä syrjitään monista eri seikoista johtuen. Syy voi olla mm. sukupuoli, etnisyys, oma perhetausta, seksuaalisuus, vamma tai muu henkilön ominaisuus. Näiden vaikutukset voivat myös kasautua ja pahentaa syrjintää.
10. Myös valkoinen heteromies voi voida huonosti. Kannattaa kuitenkin pohtia, onko tällöin syynä juuri syrjintä. Intersektionaalisuuden idea on se, että syrjintä on usein monisyyperustaista. Valkoinen mies kokee todennäköisesti vähemmän syrjintää, kuin rodullistettu transnainen.
11. Feministit eivät arvota ihmisiä. Se, että ihminen kohtaa rakenteellista syrjintää, ei tietenkään kerro mitään ihmisen todellisista kyvyistä, lahjakkuudesta tai soveltuvuudesta - vain siitä, että yhteiskunnassa edelleen mielletään tietyt piirteet toivotummiksi kuin toiset.
12. Syrjintään voi syyllistyä kuka tahansa - myös feministi. Syrjintä on usein tiedostamatonta ja tahatonta, mutta vaikutukset ovat todellisia. Feminismi pyrkii rikkomaan tällaisia ajattelu- ja toimintamalleja ja tekemään haitalliset rakenteet näkyviksi.
13. Kaikkien mielipiteet ovat arvokkaita. Samalla feminismi koittaa vahvistaa juuri heidän ääntä, joita harvemmin kuullaan. Hyvä feministinen nyrkkisääntö on se, että kannattaa kuunnella erityisen tarkkaan heitä, joita kyseinen asia eniten koskee.
14. Feministit puhuvat välillä suorasukaisesti, koska 1) ihmisten yhdenvertaiset oikeudet ja reilu kohtelu pitäisi olla itsestäänselvyys ja 2) teemat ovat monelle usein henkilökohtaisia. Oman asian jatkuva puolustelu väsyttää kenet tahansa, etenkin, jos aihe on henkisesti raskas.
Lopuksi voisin taas todeta, että nämä ovat henkilökohtaisia näkemyksiäni, enkä voi puhua kaikkien feministien suulla. Edelleen, meitä on monia ja jaamme erilaisia näkemyksiä. Toivottavasti näistä on apua ja ketju auttaa selkeyttämään feminismiä konseptina!
Autocorrect paholainen! Eli rahavaltaa = rajaavalta.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Janne Salakka
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!