Profile picture
beş.yüz.yedi @e507
, 7 tweets, 2 min read Read on Twitter
Moşi moşi! (Japonca s.a.) Gecemizin anlatısı: para birimlerinin küpürleri. Neden 1 somun ekmek 3.000 Kore won’u, 1 Suudi riyali veya 20 bin Venezuella bolivarı ediyor? Dinar veya riyal’ler çok mu mühim para birimleri? Hadi hiper-enflasyon yaşayan ülkeleri dışarda bırakalım: ++
Enflasyonun 0 civarında olduğu Kore ve Japonya gibi delişmen ülkelerde niye para “değersiz” gibi gözüküyor? Paraların sağ tarafında çok sıfır olması her zaman melanet belirtisi mi? Bu adamlar sağdan bolca sıfır atmak gibi bir uzay teknolojisini neden halen keşfedememişler?
Her ülkenin parasının altın/gümüş gibi değerli madenlerle big bang yaşaması cihetiyle, ilk başlarda 1 birim paraya adam kesiyorlarmış. Sonradan değerli maden miktarının politikacıların hırsları kadar hızlı artmadığı fark edilerek kağıt para sistemine (bas bas paraları Leyla'ya)++
dönülmüş. Bu da mal fiyatlarının hep artmasına neden olmuş. Özellikle dünya savaşları esnasında pek çok ülke enflasyon sorunu yaşamış. Kimileri para basan printerlara aşırı mesai yaptırmış. Son yüzyılda olup biten bu hengamede bazı paraların yaşadığı devalüasyon sonrası ++
Türkei, Polonya, Romanya, Brezilya gibi “yeni iyidir"in pazarlanabildiği ülkelerde 00'ları acımasızca çöpe yollamışlar. Budha kültürünün gelenekselci ülkelerinde ise “elleme iyi öyle Kuruva-san” denilerek 00'larına iyice sarılmışlar. Bunda: enflasyon bitince "nostalji" aşkının,
geçmiş hataları hatırlama isteğinin & her bir parayı bulup değiştirmeyi pahalı bulmanın etkisi mevcut olmuş. 0 atmak yerine 10.000 sayısına “mon” gibi minnoş bir isim vererek her tür ızdırabı bertaraf etmişler (Jp, Kore).

Bu yüzden her gördüğünüz “bol sıfır”ı aynı sanmayınız. ++
Gelişemeyen bol sıfırcı ülkelerin aksine; Japonun bebesi için de, dedesi için de “yen” neredeyse aynı alım gücünde. Dolar ve frank ülkelerinden tek farkları; "trilyon" kelimesine bizim kadar aşina olmaları. Neyse ya burda herkes bitcoin zengini değil mi kime anlatıyorum ki...😇
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to beş.yüz.yedi
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!