, 4 tweets, 1 min read Read on Twitter
bilim yatırımlarının, olası pratik çıktıları üzerinden değerlendirilmesi naif bi kısırlık getirir. pratik, içinde bulunulan zamanın ruhu/perspektifi ile tanımlanacağından ve o perspektifi de yine ancak bilimin kendisi değiştirebileceğinden “ne işimize yarayacak” sorusu naif...
işe yararlığın zaman içindeki değişkenliği+bilginin asist edeceği başkaca nice teorilerin olabileceğini bilmek lazım. bilgi, hiç haberdar olmadığın bir teoriyi daha işe yarar hale getirebilir (this kills the ilk naiflik) + X-sene sonra işe yarayabilir (destroys the second one)
bu feraset ise vizyon gerektiriyor. bu vizyonun kazanılması için bilim tarihi+bilim felsefesi+epistemolojinin gelişimini iyi okumak şart. bir de konu einstein’ın genel göreliliği olmasaydı GPS uydularının senkronizasyonunu yapamazdık” keskinliğinde ve basitliğinde de değil....
bu birikim ve kültür, bu medeniyet yekünü, einstein’ı hazırlayan, başlattığı devinimin devamını sağlayan her şeyin bir bütün olarak okunmasını gerektirir. bu anlamda da celal hoca’nın şuradaki konuşmasının her cümlesi kulaklara küpe bir veciz tadında.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Eppur si muove
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!