, 13 tweets, 6 min read Read on Twitter
Ok vet ni vad, nu får det vara slut på dumheterna om Hans Rosling på kultursidor och blandat vänsterhåll. Det är jättebra att ni fått upp ögonen för en faktabaserad samhällsdiskussion... men för guds skull kom in i matchen. >
"Får man verkligen kritisera Hans Rosling" - frågade @Beppstar mig i TV i torsdags. En bra fråga, och självklart får man det. Men om det är Roslings budskap man kritiserar, då bör man veta vad budskapet var.

Här är några anledningar till varför >

svtplay.se/video/20659672…
@Beppstar Ok, så det har uppstått en "kritik" mot Rosling på Kultursidorna. Främst Roland Paulsens försök till karaktärsmord på DN-kultur och Christian Berggren i Kvartal och Åsa Linderborg i AB-kultur. Alla dessa förtjänar ett ordentligt svar, vi återkommer till dem. >
@Beppstar Därtill sprids politiska ringar på vattnet nu när "striden om hans eftermäle har dragit igång" som Ulrika Kärnborg, (min motdebattör i TV) nyss skrev på @DagensArena's ledarsida.

Min första fråga är: på vilket sätt är Roslings eftermäle uppe till diskussion än mindre strid. >
@Beppstar @DagensArena > den viktiga diskussionen här, vad vi kan använda fakta och vetenskap till, hur vi kan försäkra oss om att den är korrekt, hur vi bör förhålla oss till den insikt som fakta från bla Rosling gav och vilka andra områden/fakta behöver vi för att förstå världen >
@Beppstar @DagensArena > kort: hur kan fakta om världen hjälpa oss att skapa den bästa världen vi kan tänka oss. Vad behöver vi veta för att minska fattigdomen, öka jämlikheten, förbättra livsvillkoren, stoppa den globala uppvärmningen, utrota hunger och sjukdomar? >
@Beppstar @DagensArena > den diskussionen måste fler, från höger till vänster, rika och fattiga vara med i. På så sätt är Paulsens mfl's inspel glädjande. Men den kommer vi inte ens fram till om ni börjar med att felaktigt tillskriva Rosling massa egenskaper, åsikter och politiska utgångspunkter. >
@Beppstar @DagensArena Och ännu värre, när kritiken - igen från kulturhåll - utan att backa upp några påståenden framställer Rosling som en misslyckad forskare, med dålig källkritik och utdaterad data, då är vi ute på farligt tunn is. >
@Beppstar @DagensArena Så den stora diskussionen som jag tror ni försöker bidra till, den har vetenskapen respektive fält alltid fört. Vi som har jobbat med detta i 20 år har hela tiden tvingats reflektera, väga in nya indikatorer, ny data, nya metoder, bredda och nyansera kunskapsbilden >
@Beppstar @DagensArena > när ni kritiserar de som jobbat i många år med att sätta samman 200-åriga dataset, sökt med ljus och lykta efter data som kan visa fördelning på hushållsnivå, ojämlikhet mellan kön, klass, länder, etnicitet, provinser, försökt förklara varför så många fortfarande lever i>
> fattigdom, trots att världens välstånd har exploderat, de som plöjt flera hundra lokala folkräkningssurveys från hela världen, tvingat fram öppen data från jättar som tidigare satt på den, de som revolutionerat sättet att bryta ner nationella genomsnitt och grova uppdelningar >
> när de kritiseras för att den konsekvent valde att tona ner ojämlikheten (Paulsen) eller vägrade svara på frågorna om ojämlikhet, klimat, flyktingströmmarna eller psykisk ohälsa (Kärnborg) så är det inte bara totalt felaktigt. Det är oförskämt. >
Jag tar mer än gärna en diskussion om alla de frågorna. Det är frågor jag jobbat med i snart 20 år. Och fältet för fler deltagare är vidöppet. Men innan vi ens kan börja måste vi reda ut alla felaktigheter och sakfel som "striden om eftermälet" lämnat på mattan. Det tar tid.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Staffan Landin
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!