, 11 tweets, 3 min read Read on Twitter
Bu #haftaninbilimkadini Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’nden Prof. Dr. Serap Aksoy. İstanbul Robert Koleji’nden sonra Vassar Koleji’nde Biyoloji lisansı (1978) ve Columbia Üniversitesi’nden (1982) Doktora derecelerini kazandı @YaleSPH
medicine.yale.edu/lab/aksoy/peop… 1/10
Dünyada çok sayıda insana ölümcül hastalığı bulaştıran sineklerle çalışan Prof. Aksoy, 2002-2010 yılları arasında Yale’da Mikrobiyoloji Bölümü başkanlığı da yapmış. Sineklerden bulaşan bu hastalıkların çoğunun aşısının olmadığını ya da tedavisinin çok zor olduğunu söylüyor. 2/10
Dr. Aksoy, bu hastalıkların engellenmesi için en etkili yöntemin ise taşıyıcı konak sineklerin kontrolü olduğunu belirtiyor. Bu amaç için biyolojik metotlar kullanarak sinek popülasyonlarının bu hastalıkları taşıyamayacak hale getirilmesi üzerine araştırmalar yapıyor. 3/10
Daha spesifik olarak ise, çeçe sineğinin Afrika'da yaydığı uyku hastalığına sebep olan Trypanosoma parazitleri üzerine çalıştıklarını söylüyor. 4/10
Prof. Aksoy bu alanı tercih etme sebebini ise şöyle anlatıyor:

Seneler önce bu alana çeçe sineği ve Trypanosoma parazitlerinin ilginç bir yaşam tarzı ve biyolojik karakteristikleri olduğu için girmiştim. Zamanla laboratuvar çalışmalarımız saha çalışmalarıyla zenginleşti… 5/10
...O zaman bu hastalığın Afrika’daki insanların ve hayvanların üzerindeki korkunç etkisini şahsen gördüm. Yalnız uyku hastalığı degil, diğer sineklerden geçen tropik hastalıkların da halk sağlığındaki önemini bir kez daha ferden gördüm.” 6/10
Afrika ülkelerindeki Sağlık Bakanlıklarıyla beraber çalışarak onların kontrol programlarına yardımcı olabilmek ise kendisinin en büyük motivasyon kaynaklarından birisi. 7/10
Aldığı ödüllerden bazıları ise:

*ABD Entomoloji ve Tropik Tıp ve Hijyen Toplulukları onursal üyelikleri
*2017 Connecticut Kadın Liderlik Ödülü
*Connecticut Bilim ve Mühendislik Akademisi üyelikleri bulunuyor. 8/10
Prof. Aksoy’un şu anki çalıştığı konu ise Bill Melinda Gates Vakfı tarafından destekleniyor:

“Çeçe sineğinin ısırdığı tükürük bezinde bulunan Trypanosome’lara karşı geliştirdiğimiz bir aşı. Amacımız parazit daha vücuda yayılmaya başlamadan ilk anda yok etmek.” 9/10
Dr.Aksoy:

"Bilimci olmak isteyen genç kadınlara tavsiyem yılmamaları ve hayallerini gerçekleştirmek için her imkanı araştırmaları.

Bilim insanı olmak son derece tatmin eden bir kariyer. Hep gençlerle çalışıp, onlarla heyecanlanıp, devamlı yeni konular öğreniyorsunuz." 10/10
Bize vakit ayırdığı için @ProfSerapAksoy'a teşekkür ederiz.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Bilim Kadınları
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!