Engürü Ankara Profile picture
Jul 24, 2019 10 tweets 6 min read Read on X
#AnkaraŞehremaneti, 1927 Mayıs’ında Ankara için plan yapabilecek mimarlarla temasa geçmiş ve onları Ankara’ya davet etmiştir. Ankara’ya gelen #Jansen, #Brix ve #Jausseley’e Ankara şehir haritaları ve topoğrafya bilgileri verilmiştir. #HermannJansen
Dr. Carl Christoph #Lörcher'in hazırladığı Eski ve Yeni Şehir planları temel alınarak sipariş edilen yeni planın 50 yılda 250-300 bin kişiyi kapsaması öngörülmüştür. 1928’de sonuçlanan yarışmayı 1.500 hektara düşük yoğunlukla 270 bin kişi yerleştiren #HermannJansen kazanmıştır.
#JansenPlan'ı, Ankara'yı kuzey-güney ve doğu-batı yönünde bölmektedir. Plana göre parklar, bahçeler, kale ve çevresi özgün olarak kalmakta; Bakanlıklar sitesi, #AmeleMahallesi, okulların içinde yer alacağı #KültürMahallesi ve 3.000 konutluk memur sitesi oluşturulmaktadır.
1935’de 122.720 olan nüfus, 1940’da 157.242’ye çıkmıştır. Konut sayısı nüfus artışına eşlik edemediği için, Jansen Planının temel ilkeleri bozulmuş ve zamanla uygulanamaz hale gelmiştir. Şehrin konut ihtiyacı İmar Heyetinin yetki alanı dışında çözülme eğilimi baş göstermiştir.
Bunda #barakalaşma ve #gecekondulaşma ile plan dahilindeki arazilerde arsa fiyatlarının çok artmış olması rol oynamıştır. Jansen Planı dışındaki yerlerde ucuz arsalardaki yapılaşmanın en bilinen örneği #BahçelievlerYapıKooperatifi'dir.
#JansenPlanı 27 Temmuz 1932’de onaylanarak yasal bir belgeye dönüşmüş ve #HermannJansen İmar Müdürlüğünde müşavir sıfatı ile çalışmaya başlamıştır. Planı’nın Ankara’nın şehirleşmesindeki varlığı, 17 Ocak 1939'da Jansen'in işine son verilmesi ile sona ermiştir.
1940lı yıllar boyunca Ankara’nın denetimsiz büyümesi ve Maltepe'deki termik santralin hayatı olumsuz etkilemesi gibi pek çok nedenle yeni bir şehir planına ihtiyaç duyulmuş ve #AnkaraBelediyesi Ağustos 1954’de uluslararası yarışma açmıştır.
Yarışmada Mart 1955’de #NihatYücel ve #RaşitUbaydın'ın 1 milyon nüfusa göre hazırladığı proje birinci olmuş ve 1957 yılında Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe girmiştir. #YücelUbaydın Planı ile çevre yolu açılmış ve şehrin erişilebilirlik ilişkileri tümden değişmiştir.
Kentin merkezinde planlanan teknik üniversite için Eskişehir yolu seçilmiş, 1957’de Ankara şehir merkezindeki tek #Alevi köyü olan #YalıncakKöyü istimlak edilerek, arazilerinde #ODTÜ’nün temelleri atılmıştır.
Ankara'nın son ödüllü planı olan 1957 Planı, nüfus artışının tahmin sınırlarının dışında kaldığı için ölü doğmuştur. Şartnamede Ankara şehir nüfusunun 2000 yılında 750 bin olacağı öngörülmüşse de, 1965’de bu nüfusa ulaşılmıştır.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Engürü Ankara

Engürü Ankara Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @EnguruAnkara

May 5, 2021
Bugün Atatürk Orman Çiftliği'nin 96. kuruluş yıldönümü. Ankara’nın 1923'te devlet merkezi olmasından sonra, şehrin iaşesine yönelik ilk adımlar 1924 yılında bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından atılmış ve Orman Çiftliği'nin kuruluş süreci başlamıştır. @direnAOC
Mustafa Kemal Paşa, Hindistan Müslümanlarının Milli Mücadele için toplayıp gönderdiği yardım paralarının bir kısmı ile 26 Ağustos 1924’de İş Bankası’nın kuruluşuna katkı sağladıktan sonra, elinde kalan yardım parası ile ziraat sahasında çalışmaya karar vermiştir.
İlk araziler 1924 yılı sonlarında alınmaya başlanmış, bu amaçla İstasyon çevresindeki ve demiryolu hattı boyunca yer alan çiftlikler 100-120 bin lirayı geçmeyen bir değerle sahiplerinden ve metruk mallar idaresinden alınmıştır.
Read 59 tweets
Dec 13, 2020
Ankara’da kültürel mirasın mahalle ölçeğinde olduğu Saraçoğlu Mahallesi’nden daha büyük bir alan yoktur. İktisat ve Toplum Dergisinin 122. sayısında çıkan yazım üzerinden burada bir defa daha erken cumhuriyet döneminin tamamına yayılan mahallenin kuruluş sürecini anlatacağım.
Ankara’nın mesken buhranından en büyük sıkıntı çeken memurları kurtarmak için önce maaşlara iyileştirme yapılmış, böylece Ankara’da memurlara basit bir zamdan kira yardımına dönüşen iyileştirmeler Saraçoğlu Mahallesi’nin Emlak ve Eytam Bankası’nın girişimiyle ortaya çıkmıştır.
Saraçoğlu Mahallesi’nin tarihi Türkiye İktisat Tarihinin bazı önemli konuları açısından el alındığında, basit bir toplu konut projesi olarak nitelendirilemeyecek kadar karmaşık süreçler sonunda yıllara yayılarak inşa edildiği görülmektedir.
Read 48 tweets
Oct 3, 2020
Türkiye'nin memur lojmanı olarak tasarlanan ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi nasıl yapıldı? Ankara, mesken buhranı, Lojman yapımı, Saraçoğlu Mahallesi, Mithat Yenel, memurlara kira yardımı, Hava Parası'nın icadı ve Milli Korunma Kanunu..
Ankara’nın mesken sorunun çözümü ve imarı konusunda devletin doğrudan inşat faaliyetlerine başlaması 1926 yılında Ankara Şehremaneti'ne 1.750.000 lira borç verilmesi ile başlar. Devlet kısa bir süre sonra konut yapımından vaz geçer ve memurlara kira yardımı yapmaya başlar.
1928'de Devlet bütçesine her yıl 1,5 milyonu geçmemek üzere para aktarılmasına karar verildikten bir yıl sonra bütçeye eklenen bu kaynakla, apartman yapmaktan bir süreliğine vazgeçen devlet, kira yardımı olarak doğrudan memurlara para aktarmaya başlamıştır.
Read 15 tweets
Sep 27, 2020
1926'da Polatlı'da doğan Talip Apaydın, edebiyatımızın Köy Enstitülü öğretmen yazarlarından biri olarak tanındı. Çifteler Köy Enstitüsü'nden yetişti. Bir öğretmen olduğu kadar, toplumun aydınlarından biri oldu. Talip Apaydın'ı altı yıl önce, 27 Eylül 2014’te Ankara’da kaybettik Image
Şiir, öykü, roman ve tiyatro olmak üzere edebiyatın her alanında üretti. Öğrenciler yetiştirdi, kitaplar yazdı ve yazdıkları ile ödüller aldı. Ama en önemlisi, yazdığı onlarca eserle hepimizi ödüllendirdi. İçinden geldiği insanları yazdı. TÖS'ü kuranların arasında yer aldı.
Birinci baskısı 1967’de yapılan Köy Enstitüsü Yılları kitabını "Tonguç Baba"nın saygıdeğer anısına sundu. "Son görüşmemizde "Enstitü”ye nasıl girdiniz, nasıl okudunuz, bu duruma nasıl geldiniz, biriniz bunu anlatın, demişti. Geç de olsa, ben bu görevi yerine getiriyorum." Image
Read 5 tweets
Sep 19, 2020
101 yıl önce bugün, Osmanlı İmparatorluğunun görev başındaki son Ankara Valisi Muhittin Paşa, 19 Eylül 1919 tarihinde Keskin’de tutuklanarak Sivas’a gönderilmiştir. Detaylar "Engürü'den Ankara'ya: Ankara'nın İktisadi Tarihi (1892-1962)" kitabında: efilyayinevi.com/tr/urun/s/1518… ImageImage
4 Mart 1919’da hükümeti kuran Damat Ferit Paşa tarafından Ankara Valiliğine Süleyman Kani Bey yerine atanan Muhittin Paşa; 1915 yılında emekli edildikten sonra doğum yeri Konya’da emekli hayatı yaşarken 15 Mart 1919’da Ankara’ya vali olarak atanmıştır.
Damat Ferit Paşa, Birinci Dünya Savaşı boyunca İttihatçıların tayin ettiği valileri görevden almış ve yerlerine emekli edilmiş ya da görevden el çektirilmiş Hürriyet ve İtilaf Partisi yanlısı kişileri getirmiştir.
Read 17 tweets
Sep 11, 2020
1957 yılının 11 Eylül Çarşamba gününde Ankara şehri, tarihinin en büyük doğal afetine şahit olmuştur. Sayısı halen bilinmese de 200’den fazla şehir sakini sel sularına karışmıştır.
Öğlen saatlerinde Hüseyin Gazi Dağı’nın üzeri birden bire kararmış, Elma Dağı üzerinden Ankara’ya kara bulutlar gelmiş ve Ankara’nın kuzey kesimlerine şiddetli sağanak yağmıştır. Yağmur, şehirde fark edilmemiştir.
Elma Dağı, Çubuk, Esenboğa, Mamak ve Kayaş boyunca başlayan sağanak, bu hatta ceviz büyüklüğünde doluya dönüşerek etkisini göstermiştir. Esenboğa’ya yağan doludan hava alanı pisti buz içinde kalmış ve pist temizleninceye kadar uçuşlar yapılamamıştır.
Read 51 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(