Discover and read the best of Twitter Threads about #JansenPlan

Most recents (1)

#AnkaraŞehremaneti, 1927 Mayıs’ında Ankara için plan yapabilecek mimarlarla temasa geçmiş ve onları Ankara’ya davet etmiştir. Ankara’ya gelen #Jansen, #Brix ve #Jausseley’e Ankara şehir haritaları ve topoğrafya bilgileri verilmiştir. #HermannJansen
Dr. Carl Christoph #Lörcher'in hazırladığı Eski ve Yeni Şehir planları temel alınarak sipariş edilen yeni planın 50 yılda 250-300 bin kişiyi kapsaması öngörülmüştür. 1928’de sonuçlanan yarışmayı 1.500 hektara düşük yoğunlukla 270 bin kişi yerleştiren #HermannJansen kazanmıştır.
#JansenPlan'ı, Ankara'yı kuzey-güney ve doğu-batı yönünde bölmektedir. Plana göre parklar, bahçeler, kale ve çevresi özgün olarak kalmakta; Bakanlıklar sitesi, #AmeleMahallesi, okulların içinde yer alacağı #KültürMahallesi ve 3.000 konutluk memur sitesi oluşturulmaktadır.
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!