1)#BarisPinariHarekati geldiği nokta itibarı ile BAŞARIDIR.
Harekatın AKP'nin emperyalizmin eteğinde yıllardır uyguladığı vahim politikalar sonucunda gelinen bir düzlemde uygulanmak zorunda kalınması , harekatın askeri ve siyasi başarısından ayrı ele alınması gereken bir konudur.
2)Vebalini taşıdığımız onca kan,sefalet ve yağma sonrasında gele gele 2011'deki noktaya geldiğimiz;anakronik de olsa doğru bir eleştiridir ve Akıllı/Ahlaklı bir yönetimin elinde bunca bedel ödemeden SRY politikasının daha rasyonel ve insancıl yönetilebileceği de bir gerçektir.
3)Lakin AKP'nin onca yıllık stratejik hatasını taktik bir hamle ile düzeltmek gerektiği noktada #BarisPinariHarekati TR'nin son yıllardaki en önemli başarılarından biridir.
Kıbrıs Barış Harekatı ile eşdeğer tarihi bir hamledir ve doğu Akdeniz'den süpürülmemizin önünü kesmiştir.
4)Bu harekat ana hedefi olan; AB-D/İsrail'in güney sınırımızda ki vassal devlet projesini çöpe atmayı başarmıştır. Bu ana hedef başarıldıktan sonra tali hedeflerdeki başarılar veya başarısızlıklar bu genel küme içinde değerlendirilmesi gereken sapmalardır.
5)Bu hedefe, ÖSO gibi ordulaştırmaya çalıştığımız bir çapulcu sürüsünü mayın eşeği olarak sahaya sürerek başarmak zorunda kaldığımız maalesef doğrudur lakin sahadaki vekalet savaşları gerçeği açısından da sineye çekmemiz gereken bir reel-politik çıbandır.
6)ABD'nin tarihinde ilk defa, bir başka ordu ile karşılaşmamak için sahadan çekilmek zorunda kalması ayrıca Türkiye'nin hanesine yazması gereken bir "ayrıntıdır". Trump'ın rezil mektubuna cevabın topçu atışları ile verildiği AKP'nin alışık olduğumuz iç kamuoyu hamasetidir.
7)O mektuba cevap;"Aptal Amerikalı" seviyesine düşmeden verilmelidir.Lakin dünya diplomasi tarihine geçecek bu traji-komik üslubun Türkiye'nin ciddiyetini ve ucuz tehditlere pabuç bırakmayacağının altını çizmesi açısından önemi büyüktür.
Trump; kendini rezil etmiştir, bizi değil.
8)Bu harekat sayesindedir ki; Türkiye ana siyasi hedeflerinden taviz vermeyen iki anlaşmayı dünyanın iki süpergücü ile yapmıştır. Bu harekat öncesinde bu metinlerin tek maddesinin altına imza atmayacak bu devletlerin bu noktaya getirilmesi başarısıdır.
9)Doğrudur; metinlerde eksiklikler/çelişkiler vardır. Rusya ile mutabakatta PKK'nın ağır silahlarına atıf yapılmaması; ABD ile mutabakatta çekilme pratiğinin ayrıntılandırılmaması; Rusya ile mutabakatta Kamışlı'nın dışarıda bırakılması gibi bir kaç unsur gözümüzdeki çapaktır.
10)Orta vadede bu çapakları ; 120 kilometrelik hatta 30 kilometre derinliğe yerleşmiş bir Türkiye'nin temizlemesi , bu harekatı gerçekleştirmemiş bir Türkiye'ye göre daha kolaydır; hem siyasi hem askeri olarak.
11)Keza; PKK'nın barış pınarlarının batısında üniforma değiştirerek Suriye askerine dönüşmesi; doğusunda ise 30 kilometre güneye çekilerek ABD'nin petrol bekçiliğini yapacak olması ehven-i şerdir.
12)Bu ehven-i şer de; Rusya'nın arabuluculuğu ile Suriye devleti ile kurulacak yeni dönem ilişkileri üzerinden zamanla nötralize edilebilecek ve uzun vadede tamamen ortadan kaldırılabilecek bir sapmadır.
13)Bu PKK'nın ABD-İsrail özel kuvvetlerinin desteği ve onlara güvenerek bölgede kazdığı ikinci hendektir ve ikincisinden de Türk ordusu tarafından kazınmıştır. Hem de bu sefer 762 şehit vermeden.
14)PKK bir örgütün bu süreçte kendisini dünyaya "mazlum Kürtler" olarak pazarladığı;bunun karşısında bizimkilerin gereken karşı PR/propaganda hamlesini yapamadığı maalesef doğrudur.Bu üniformayı taşıyanların değil;üniforma ile poz verip de gereğini yapmayanların başarısızlığıdır.
15)Bu bağlamda dikkat etmemiz gereken en önemli tehdit PKK'nın bölgedeki elebaşı "Mazlum Kobani" kod katilin ABD tarafından ikinci ve daha rafine bir "Öcalan" olarak yeni bir küresel PR kampanyası ile uluslararası arenaya sürülmesi olacaktır.
16)Türkiye'yi dışarıdan içeri doğru yeni bir "Çözüm" sürecine zorlamayı hedefleyecek bu hamleye en iyi cevap ; Türkiye'de onlarca sivilin katili bir teröristi paketleyip yargılanmak üzere Türkiye'ye getirmek olacaktır.
17)"Öcalan"ı içerdeki siyasi süreci dizayn etmek üzere eliyle teslim eden ABD, yeni imalatı "Öcalan 2.0"'ı eliyle teslim etmek bir yana gözü gibi koruyacaktır.
Lakin Türkiye imkanları ve iradesi ile 1999'daki Türkiye değildir ve gerekirse bu katili ABD'ye rağmen alır;almalıdır.
18)Bu katil ile twitter üzerinden sevişmeye başlayan Trump soytarısının mektubuna verilecek en güzel cevap bu yeni "Öcalan 2.0"'ı paketlemek ve hapisten "Görülmüştür" mektupları üzerinden yazışmalarını sağlamaktır.
19)Ezcümle; #BarışPinariHarekati 'nın sonuçlarının bir çok eleştirilecek noktası olabilir ama muhalefetin bu harekatın sonuçlarını tuttuğu kategorik eleştiri zemini RTE'yi zayıflatan değil güçlendiren bir zemindir.
20)Bu harekat sayesinde;
a) AB-D/İsrail taşeron devlet hayali suya düşmüştür
b)Suriye ilk defa;ABD'yi tek başına çekemeyeceği noktaya çekip,PKK'yı içinde eriterek, bütünlüğü konusunda önemli bir adım atmıştır.
c)Türkiye;Suriye masasında ABD ve Rusya ile eşdeğer zemine gelmiştir.
21)Artık Fırat'ın değil; barış pınarlarının doğusu batısı konuşulacaktır.
SON.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Açık İstihbarat

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!