, 13 tweets, 2 min read Read on Twitter
1)Muhalif cephenin temel bir yanılsaması var:
GERÇEK ortaya çıkıp, AKP'ye destek veren kitle bu GERÇEĞİ anlayınca AKP'nin desteğini kaybedeceğini düşünmek.
Halbuki bütün sansürleme ve engelleme çalışmalarına rağmen GERÇEK ortada
serbestçe dolaşıyor.
2)AKP/RTE hakkında bütün yolsuzluk iddiaları..
Onca insanın ölümüne sebep olan gaflet/dalaletler..
Hanedanları kıskandıracak şatafat ve dünyanın en çürük rejimlerini bile kıskandıracak nepotizm örnekleri..
Bugün denilenin yarın tam zıddının utanmadan zikredildiği yüzlerce örnek
3)Bütün bunlar medyanın %80'inini de ellerinde tutsalar, ellerinden geldiği kadar her muhalifi içeri de atmaya çalışsalarda serbestçe dolaşıyor.
En fanatik AKP'li bile bütün bunların farkında.
Kılıçdaroğlu'na saldıran "Osman Amca" bile peşinden gittiğinin kumaşının farkında.
4)Sorun "Osman Amca"nın Gerçeği bilmemesi değil; sorun "Osman Amca" için bu gerçeğin çok farklı bir gerçekliğe denk düşmesi.
Otoriter rejimlerle diktatörlüklerin arasındaki temel farkta bu.
Diktatörlükte Gerçek serbestçe ortada dolaşmaz, dolaşamaz.
5)Otoriter rejimlerde ise Gerçek , bütün engelleme çabalarına rağmen ortalıkta dolaşır ama rejimin devamlılığını sağlayacak yeter sayıda kitle o gerçeği otoriterin lensi üzerinden algılar.
RTE yarın Hristiyan olmaya karar verse peşinden gidecek o kitle için GERÇEK farketmez.
6)O kitle gerçeği bu kadar çarpıtıp, milyonlarca insanı inandırabileni GÜÇLÜ görür ve güce biat eder. Hele ki o güç bünyesindeki en temel içgüdülerine subliminal olarak oynamayı çok iyi biliyorsa.
Bu kitleye o yüzden bol bol gerçekliğin çarpıtıldığı masal anlatılır.
7)Otoriterin korktuğu Gerçeğin ortaya çıkması değil, Güçsüzlüğünün ortaya çıkmasıdır.
Kendisine biat eden kitlenin doğruyu temsil ettiği için değil Gücü temsil ettiği için peşinde olduğunu bilir.
O kitlenin en ufak güçsüzlük belirtisini de anından algılamaya başlayacağını da
8)En somut gerçekleri sürekli çarpıtarak milyonlara durmadan besleyebilecek
bir propaganda mekanizması kurmak GÜÇ meselesidir.
Bu yalanlara karşı duranları sürekli marjinalize ederek gerektiği takdirde susturabilecek iktidar mekanizmasını kurmak da GÜÇ meselesidir.
9)Ne zaman ki GERÇEK tahammül ve marjinalize edilen ceplerden taşıp kitleselleşmeye başladığı nokta, GÜÇ için biat eden kitlenin kulağına en önemli gerçeği fısıldar:
"Lideriniz zayıflıyor, sahneye yeni birileri çıkıyor"
Liderin zayıflamaya başladığı gerçeği bütün herşeyi bastırır
10)Ahmet Davudoğlu gibi oportunist bir korkağin bile RTE'ye bayrak açar konuma gelmesi, ne söylediğinden kat be kat önemlidir.
Davudoğlu'nun beyanında eleştirdiği AKP'deki çürüme herkesin malumu.
Yıllardır ortada dolaşan bu gerçeğin dile getirilmesi değil sorun.
11)Sorun, gerçeğin liderin güçsüzleşmeye başladığını gösteren şekilde alenileşmesidir.
Otoriter rejimin üstünde yükseldiği taban için sorun bu noktada başlar.
Kendisi ile özdeşleştirdiği Liderin zayıflamaya başladığını gören kitle yavaş yavaş liderden uzaklaşır.
12)Güce biat edenin kendisini güçlü kılacak yeni bir vücuda ihtiyacı vardır.
Bu geçiş sancılı bir geçiştir.
Zayıflayan her bünye gibi huysuzlaşır, hırçınlaşır.
Yıllardır alışık olduğu GÜCÜN ayakları altından kayması ile başedemez.
13)"Osman Amca" bu hırçınlaşmanın,gerçekle değil, güçsüzleşme ile başedemeyen bünyenin dışa vurumudur.
Önümüzdeki dönemde AKP'den bu tarz nice dışavurum bekleyin.
Otoriter rejimlerin çöküşleri;diktatörlüklerin aksine, daha uzun erimli olur.
GERÇEK eninde sonunda ortaya çıkar.
SON
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Açık İstihbarat
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!