My Authors
Read all threads
Draadje #gaswinning #groningen

1/17 In Nederlands Juristenblad (NJB 2020-01, bit.ly/2s8wdgD) hekelt em. prof. Van Dunné op basis van door o.a. Babette Ubink van der Spek aangedragen informatie het “slappe geologische fundament” onder adviezen Commissie Waardedaling. Image
2/17 Van Dunné merkt op dat Atlas voor Gemeenten (en dus Commissie Waardedaling o.l.v. mr A. Hammerstein) de effecten van beweging van de bodem als gevolg van #gaswinning #groningen wel erg eenvoudig voorstelt: Image
3/17 Atlas voor Gemeenten gaat totaal voorbij aan de site specific ground response, ook wel site effect genoemd. De ondiepe ondergrond in #groningen kan nogal heftig reageren op bevingen als gevolg van #gaswinning. Van Dunné legt o.a. het fenomeen ‘opslingering’ uit: Image
4/17 Op de website van @sodmnl staat ook iets over dit fenomeen ‘opslingering, in het antwoord op de vraag ‘Hoe komt het dat er in #Groningen zoveel huizen beschadigd zijn als gevolg van aardbevingen?’ (Link: bit.ly/2T7JTDL) #gaswinning Image
5/17 Wetenschappers zijn al vrij lang bekend met die ‘opslingering’. Zo melden onderzoekers van o.m. KNMI en NITG-TNO in 2002 in het rapport “Invloed van aardbevingen op overstromingsrisico’s”: (Link: bit.ly/2tNheck) #gaswinning #groningen #theyknew Image
6/17 Veelzeggend kaartje van Noord-Nederland uit het rapport dat in 2002 in opdracht van Rijkswaterstaat is opgesteld. Grijs = gevoelig voor opslingering bij ondiepe bevingen #gaswinning #groningen. Image
7/17 Terug naar Van Dunné. Hij merkt ook op dat er in #Groningen veel trillingsgevoelige wierden zijn. (Deze zijn merendeels gelegen op ondergrond die gevoelig is voor opslingering, en bebouwd.) Maar dáár hoor je Atlas voor Gemeenten niet over. #gaswinning Image
8/17 Al in 1997 (!!!) liet SodM onderzoek doen naar ‘opslingering’, zo blijkt uit archiefdata in ‘Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid’. (Link: bit.ly/304zeLw) #gaswinning #groningen #theyknew Image
9/17 Het kostte wat moeite om dit voor archivering aangemerkte onderzoek uit 1997 naar ‘opslingering’ boven water te krijgen. (Dat is wel vaker het geval bij oudere rapporten en onderzoeken inzake #gaswinning #groningen.) Maar het is de onderzoeker gelukt: drive.google.com/file/d/1RZhye9…
10/17 Titelblad met opdrachtgeverschap, namen van instituten waaraan exemplaren verstrekt zijn, en opzet en doel van het onderzoek dat Fugro al in 1997 deed in opdracht van SodM inzake opslingering van de bodem door aardbevingen. ImageImageImage
11/17 Het onderzoek naar opslingering uit 1997 was in 2001 basis voor een artikel door medewerkers KNMI en NITG-TNO in vaktijdschift GeoTechniek, getiteld ‘Voorspelling van de opslingering van trillingen bij aardbevingen’. (Link: bit.ly/35F5x50) #gaswinning #groningen Image
12/17 Het artikel over opslingering uit 2001 staat ook vermeld op de site van KNMI. (Zonder PDF. Ook dit komt veel voor bij oudere rapporten en onderzoeken over aspecten van #gaswinning #aardbevingen #groningen) Link: bit.ly/2T8Obec
13/17 En zo komen we weer uit bij Rijkswaterstaat-rapport uit 2002. (Dit is trouwens een niet-doorzoekbare PDF – ook een stevige hobbel bij onderzoek inzake #gaswinning #groningen).

Daarin wordt het GeoTechniek-artikel uit 2001 als volgt aangehaald: Image
14/17 Kortom, al in 1997-2002 werd onderzoek gedaan naar de site response, waartoe o.m. het fenomeen ‘opslingering’ gerekend kan worden. Toch bestáát dit effect helemaal niet in de sprookjeswereld van Atlas voor Gemeenten (en dus Commissie Waardedaling). #gaswinning #groningen
15/17 Van Dunné noemt in NJB nog enkele andere belangrijke schadeverergerende geologische aspecten die Atlas voor Gemeenten (en dus Commissie Waardedaling) niet lijkt te (willen) kennen: #gaswinning #groningen Image
16/17 Ronduit zuur is dat Atlas voor Gemeenten het risicogebied heeft vastgesteld o.b.v. percentage schadetoekenningen (= door NAM geaccepteerde schadegevallen). Want NAM ontkende de in dit draadje genoemde schadeverergerende effecten van ondiepe bevingen #gaswinning #groningen.
17/17 Als @2eKamertweets toestaan dat EZK het op te richten Instituut Mijnbouwschade #Groningen opzadelt met dit ongefundeerde advies van Commissie Waardedaling, rest Groningers slechts de gang naar de civiele rechter. Aldus Van Dunné in NJB.

Einde draadje #gaswinning #theyknew Image
@2eKamertweets Excuus, dit is de juiste screenshot uit het artikel van Van Dunné in Nederlands Juristenblad 2020-01 bij tweet 7 van dit draadje. (Over trillingsgevoelige wierden. Daar zijn er héél veel van.) #gaswinning #groningen #theyknew Image
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Nicolette Marié

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!