Discover and read the best of Twitter Threads about #gaswinning

Most recents (3)

1/ Het kabinet wil het gedrocht dat Tijdelijke Wet #Groningen heet, aanpassen. Daarmee wordt de rechtspositie van Groningers nóg verder uitgehold.

Een veel te lange draad over #zorgplicht #veiligheid #versterken #gaswinning #rechtsorde #triaspolitica #burgerrechten
2/ Al vóór #gaswinning #groningen was er in toepasselijke mijnwetten een #zorgprincipe vastgelegd. En in het Besluit houdende aardgas- en aardolieconcessie “Groningen” van 30 mei 1963 staat dit over de #zorgplicht:
3/ In de Mijnbouwwet, die na jarenlange discussie (o.a. over omkering bewijslast, die er toe niet in kwam!!!) in werking trad op 1 januari 2003, is die #zorgplicht bij #mijnbouwschade voor heel Nederland (dus ook #Groningen) verwoord in artikel 33:
Read 25 tweets
① Wat wil @JillesAppelscha nu eigenlijk zeggen met onderstaande Tweet?
Wil hij beweren dat 't vreemd is dat er nu meer schademeldingen zijn dan direct na de Beving van Huizinge?
Zo vreemd is namelijk niet,
't is niet meer dan logisch…
en voor wie dat niet snapt…
lees verder.
② Schadevorming door bodemdalingseffecten agv #mijnbouw/#gaswinning is…
(anders dan NAMcs ons willen doen geloven)
… een zich doorgaans langzaam voltrekkend proces.
En ook anders dan veel mensen denken zijn al de #aardbevingkjes daarbij niet eens de grootste sluipmoordenaar.⏭
③ Schade wordt meestal pas echt goed zichtbaar na (de zoveelste) lichte aardbeving,
waarbij licht niet wil zeggen dat zo'n bevinkje niet kan voelen alsof er een trein met donderend geraas door je woonkamer dendert…;
maar voor schade zichtbaar wordt is 't kwaad al geschied.⏭
Read 10 tweets
Draadje #gaswinning #groningen

1/17 In Nederlands Juristenblad (NJB 2020-01, bit.ly/2s8wdgD) hekelt em. prof. Van Dunné op basis van door o.a. Babette Ubink van der Spek aangedragen informatie het “slappe geologische fundament” onder adviezen Commissie Waardedaling. Image
2/17 Van Dunné merkt op dat Atlas voor Gemeenten (en dus Commissie Waardedaling o.l.v. mr A. Hammerstein) de effecten van beweging van de bodem als gevolg van #gaswinning #groningen wel erg eenvoudig voorstelt: Image
3/17 Atlas voor Gemeenten gaat totaal voorbij aan de site specific ground response, ook wel site effect genoemd. De ondiepe ondergrond in #groningen kan nogal heftig reageren op bevingen als gevolg van #gaswinning. Van Dunné legt o.a. het fenomeen ‘opslingering’ uit: Image
Read 18 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!