Rikhard Sjöberg Profile picture
Jan 28, 2020 4 tweets 4 min read Read on X
Asiakirjajulkisuus! Mitä sanovat asiaa tuntevat @Valeproffa @miniuutinen @JariHanska ja @jliski? Hallinto-oikeudessa on vetämässä valitus #etämyynti-työryhmän dokkareiden saamiseksi #julkisuuslaki’n perusteella (kts . ) Tässä @STM_Uutiset’n lausunto HAO:lle ImageImageImage
Edelleen mm. STM väittää, että Elintarviketeollisuus ry voisi etukäteen merkkaamalla ”ei-asiakirja” vaikuttaa siihen, miten asiakirjaa käsitellään sen saavuttua viranomaiselle. Ry ei ole viranomainen eikä voi käyttää julkista valtaa; asiakirja tulee JulkL piiriin vasta STM:ssä.
Onnistuin ilmeisesti torppaamaan valituskirjelmässäni @STM_Uutiset’n perustelut KHO:2017:157 pohjalta, koska sellaisia ei tässä nyt @KirsiVarhila’n allekirjoittamassa lausunnossa enää ole.
Saattaa myös kiinnostaa @TutkivaFi ja @journalehti millaisin uusin kehitelmin @STM_Uutiset’n virkamiehet, ml. ministeriön kansliapäällikkö @KirsiVarhila, yrittävät rajoittaa asiakirjojen julkisuutta. Asiakirjat mm. ennaltaehkäisevästi merkattu ”ei-viranomaisen asiakirja”.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Rikhard Sjöberg

Rikhard Sjöberg Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @RikhardSjoberg

Jun 2
Verohallinto on nähtävästi muutellut alkoholijuomien nettitilauksia koskevia verotuspäätöksiään siten, että aiemmin etäostoksi tulkitut tilanteet ovatkin nyt etämyyntiä. Ostajien maksamat verot ja veronkorotukset palautetaan. Taustalla lienee valmisteverotuslain tuleva muutos. /1
Valmisteverotuslain muutoksen myötä etämyyjän ennakkoilmoituksen tekemättä jättäminen sanktioidaan. Verohallinto voi jatkossa lätkäistä myyjälle 2000 €:n rapsut per maahan saapuva paketti. Tällä jos millä saadaan sisämarkkinoilla tavaroiden liikkuvuus Kekkosen ajan tasolle. /2
Markkinoille on ilmaantunut kuljetusliikkeitä, jotka tarjoavat etäosto-mahdollisuutta suomalaisille kuluttajille. Etäostoa ei tietenkään ollut koskaan tarkoitus voida tehdä, vaan koko mallli on keksitty, jotta voitaisiin EU:n suuntaan väittää tavaroiden kulkevan vapaasti. /3
Read 12 tweets
Mar 3
Suomi on saamassa ankarasti pataan #etämyynti’ä koskevassa EU Pilot -menettelyssä. Nyt onkin mukava hetki tutustua Ruotsin rikkomusmenettelyyn, jonka lopputuloksena Ruotsi joutui laillistamaan sekä etäoston että etämyynnin.

📬

📬 dropbox.com/s/7cdi7o8ztl5f…
dropbox.com/s/ao0v2x7glgue…
Image
Komission lähettämässä virallisessa huomautuksessa 25.10.2002 todettiin, että Ruotsin tuolloinen laki esti viinintuottajaa lähettämästä juomia kuluttajalle Ruotsiin (etämyynti), eikä kuluttaja edes voinut itse hankkia näille juomille kuljetusta (etäosto). Image
Perustellussa lausunnossaan 17.10.2003 komissio toisti kantansa, jonka mukaan kielto estää sekä etäoston että etämyynnin. Komissio ei hyväksynyt Ruotsin perustelua siitä, että kiellolla torjutaan veronvälttelyä ja että maahantuonnin hoitaa kummassakin tapauksessa Systembolaget. Image
Read 18 tweets
Dec 14, 2023
Minulta oli mennyt ohi 9.11. tullut EU-tuomioistuimen ratkaisu C‑376/22 Google Ireland. Tässä sulaa @STM_Uutiset’n alkoholijuomien #etämyynti’kielto verkkokaupan osalta ihan lopullisesti. Yleisluontoista kansallista kieltoa ei ole mahdollista asettaa. 1/6curia.europa.eu/juris/document…
Asiaan liittyy tietoyhteiskunnan palvelut (joihin tavaroiden myynti verkossa lukeutuu), joita sääntelee sähkökauppadirektiivi 2000/31/EY. Direktiivin alkuperämaaperiaatteen mukaan toimintaan sovelletaan MYYJÄN eikä ostajan sijoittautumisvaltion lainsäädäntöä. 2/6 Image
Alkuperämaaperiaatteesta voi poiketa, jos jäsenvaltio on ennakkoon ilmoittanut TIETTYÄ tietoyhteiskunnan palvelua koskevasta poikkeamasta. Google -tapauksessa tuomioistuin pohti, ovatko tiettyä palvelukategoriaa koskevat abstraktit rajoitukset ilmoitusmenettelyn alaisia. 3/6 Image
Read 11 tweets
May 8, 2023
Kas, @Alko_Oy laittoi juristit asialle vuonna 2019, jotta toisen yhtiön rekisteröintihakemus tavaramerkille ”Välivesi” kumottaisiin. Perusteluina oli mm. termin yleisluontoisuus ja aiempi käyttö. Alkon mukaan #välivesi ei ole kelpoinen tavaramerkiksi - ei siis Alkollekaan! 1/4 ImageImage
Termin aiemman käytön todisteeksi Alkon palkkaamat Roschierin juristit muun muassa kaivoivat esille @TuomasEnbuske’n twiitin vuodelta 2012, jossa termiä ”välivesi” on käytetty tavaramerkin hakijan tarkoittamassa asiayhteydessä yleisluontoisesti. 2/4 Image
PRH kumosi rekisteröinnin. ’Välivesi’ ei ole kelvollinen tavaramerkiksi, koska sillä ei ole erottamiskykyä. Tämä koskee nyt asiaa Alkon kannalta - hekään eivät voi kieltää muita käyttämästä vesipulloissa nimitystä ’välivesi’ tai markkinoimasta tuotteita sillä nimityksellä. 3/4 ImageImage
Read 4 tweets
May 8, 2023
Viikko käyntiin klassikolla vuodelta 2007: Tuotevalvontakeskus tiedotteli Rainer Pätsin keksimästä #etämyynti’kiellosta. ”Logiikka” oli tässä se, että kun etämyynnistä ja etäostosta maksetaan verot Suomeen, mutta matkustajatuonnista ei, vain matkustajatuonti on sallittua. 🧵1/6 ImageImageImage
Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen piti tulkintaa virheellisenä, sillä virasto kytki valmisteverovelvollisuuden osaksi alkoholilain tulkintaa edellyttäessään sekä etäostossa että etämyynnissä lupaa. Tästä ei EY-tuomioistuimen ratkaisussa ollut kyse. oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut… 2/6 Image
Jääskeläinen laittoi Tuotevalvontakeskuksen seuraajan tekemään nykyiset ohjeet alkoholin nettikauppaan. Kuten @ValviraAlkoholi’n toimenpideilmoituksessa ja työryhmän asettamispäätöksessä todetaan, nettikauppaa arvioitiin sekä etämyynnin (kaukomyynti) että etäoston valossa. 3/6 ImageImage
Read 6 tweets
Feb 9, 2023
Miksi muistutin @STM_Uutiset’ia eilen toimittamaan komissiolle Vironviina-jutun hovioikeuden päätöksen? #etämyynti🧵1/7

Ennen Pilotia komissio oli yhteydessä Suomeen vapaamuotoisesti. 15.2.2020 Tuominen kertoi tulossa olevasta jutusta: Vironviina Helsingin käräjäoikeudessa.
Viestissään 15.2.2020 STM ehdotti, että se toimittaisi käännöksen KKO:n Alkotaxi-päätöksestä.

Tuomio oli tullut 28.6.2018, ja jo 6.12.2018 ja 24.2.2019 STM oli luvannut sen toimittaa komissiolle. Tätä ei kuitenkaan ollut tehty. 2/7
Komissio vastasi 19.2.2020, että sillä jo on KKO:n Alkotaxi-päätös. Minä olin sen toimittanut kantelun osana! Komissio kertoo samalla STM:lle, että sillä on eri tulkinta tapauksesta kuin Suomella. 3/7
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(