Discover and read the best of Twitter Threads about #julkisuuslaki

Most recents (9)

Päivän #julkisuuslaki'kimara:

Ennen kuin komissio aloitti EU Pilotin #etämyynti'stä, se oli yhteydessä Suomen viranomaisiin 12/2019. STM salasi kaikki tähän liittyvät asiakirjat JulkL 24.1 2 mom nojalla (kansainvälisten suhteiden vaarantaminen). Komissio vastusti julkaisua. 1/n
Pyysin asianosaisen oikeuteen vedoten komissiolta asiakirjaa. DG GROW -pääosaston pääjohtaja vastasi, että asiakirja liittyy tutkintaan mahdollisesta unionin oikeuden rikkomisesta, ja komissio haluaa suojata tutkinnan tarkoitusta. Asiakirjaa ei voi julkistaa edes osittain. 2/n
Kuitenkin syksyllä 2020 Iltalehdessä esitettiin STM:n virkamiehen suulla tietoja , jotka mahdollisesti perustuvat salattuihin asiakirjoihin.

Pyysin oikeuskanslerinvirastoa selvittämään, oliko mahdollisesti ministeriöstä "lirvahtanut" julkisuuteen salattuja tietoja. 3/n
Read 13 tweets
Meritullinkadun musta maanantai jatkuu ⛈

Helsingin hallinto-oikeus on 3.9. kumonnut @STM_Uutiset’n vuoden 2018 alkoholin #etämyynti-työryhmän tausta-asiakirjojen salaamispäätöksen LAINVASTAISENA. Salaamista puoltavan lausunnon allekirjoitti @KirsiVarhila.

#asiakirjajulkisuus ImageImageImage
Saattaa kiinnostaa @jliski @JariHanska @Valeproffa @ReinbothSusanna.

STM yritti perustella salaamista KHO:n Talvivaara-casella, jonka ihmeen kaupalla sain HelHAO:ssa argumentoitua kumoon 🔥

@STM_Uutiset’lla asiakirjajulkisuuden kanssa ongelmia ihan ylimmällä tasolla asti...
Saattaa kiinnostaa @JoonasKuikka. Lär vara intressant @annasvar.
Read 5 tweets
Muistutin @STM_Uutiset’ia 16.9.2017 tekemästäni asiakirjapyynnöstä @EUkomissio’n #etämyynti-lausunnosta, ja sieltähän se 2,5v odottelun jälkeen tulikin! Salausperustettakaan ei löytynyt.

#Julkisuuslaki’n ja #perustuslaki’n mahdollista rikkomista tutkii nyt @oikeusasiamies 🕵️ Image
Erikoisena perusteena @STM_Uutiset kertoi, että olin tehnyt jo saman pyynnön @TEM_uutiset’lle. Ihan hyvä, mutta kun se oli YLI VUOTTA MYÖHEMMIN vuoden 2018 notifiointiasiassa. #Julkisuuslaki’n mukaan pitää vastata tietopyyntöön 2 viikossa, joten meriselitys ontuu kyllä hieman...
PRO TIP: kun yrität ilman laissa olevaa perustetta pitää asiakirjan salassa olemalla vastaamatta, älä samaan aikaan kirjoita toiseen sähköpostiin että asiakirja on "salattu" ja liitä @STM_Uutiset'n virkamiesjohtoa viestin kopioksi.

Sinulla voi 2,5v päästä olla💩tuulettimessa. Image
Read 3 tweets
Onko #etämyynti kasvava ilmiö? Etämyynti kasvoi voimakkaasti vuosina 2013-15, kertoo @STM_Uutiset työryhmänsä loppuraportissa v.2018. stm.fi/documents/1271… Tämä on ristiriidassa asiaa tilastoivan viranomaisen, @THLorg’in tilastohavaintojen kanssa - isoa kasvua ei ole ollut. ImageImage
Tämän ristiriidan johdosta on selvitettävä, mihin @STM_Uutiset’n väite perustuu. STM salaa #etämyynti-työryhmän taustapaperit. Alla mm. @KirsiVarhila’n allekirjoittama selvitys Helsingin hallinto-oikeudelle, jonne valitin päätöksestä. Ei taida #julkisuuslaki paljon painaa STM:ssä Image
@SuomenEduskunta edellytti alkoholilain hyväksymisen yhteydessä, että #etämyynti-asia selvitetään. eduskunta.fi/FI/vaski/Edusk… @STM_Uutiset’n asettamiskirjeessä @THLorg loistaa poissaolollaan. Työryhmän muistioiden mukaan THL:n edustajia ei kuultu eikä THL:tä hankittu mitään tietoja. Image
Read 4 tweets
No niin, nyt lähti Helsingin hallinto-oikeuteen vastaselitys @STM_Uutiset'n antamaan lausuntoon, jotta #etämyynti-työryhmän asiakirjat saadaan #julkisuuslaki'n mukaisesti. Aikamoinen savotta oli laatia tämä, mutta katsotaan kuinka käy :) HAO antaa ratkaisun aik. maaliskuun alussa ImageImageImageImage
@STM_Uutiset Lainopillisia ja -tulkinnallisia vinkkejä otetaan vastaan - ensi kertaa varten :)
Kaksi kättä ja Dunning & Krueger johti näköjään pariin ilmaisuerehdykseen. Muutamassa kohdin sanon ”kantelukirjelmä” kun pitäisi lukea ”valituskirjelmä”. Muutamassa kohtaa myös ”mietintö” kulkee väärällä termillä ”muistio”. Korjataan nämä sitten, jos KHO:hon asti mennään 😅
Read 3 tweets
Asiakirjajulkisuus! Mitä sanovat asiaa tuntevat @Valeproffa @miniuutinen @JariHanska ja @jliski? Hallinto-oikeudessa on vetämässä valitus #etämyynti-työryhmän dokkareiden saamiseksi #julkisuuslaki’n perusteella (kts . ) Tässä @STM_Uutiset’n lausunto HAO:lle ImageImageImage
Edelleen mm. STM väittää, että Elintarviketeollisuus ry voisi etukäteen merkkaamalla ”ei-asiakirja” vaikuttaa siihen, miten asiakirjaa käsitellään sen saavuttua viranomaiselle. Ry ei ole viranomainen eikä voi käyttää julkista valtaa; asiakirja tulee JulkL piiriin vasta STM:ssä.
Onnistuin ilmeisesti torppaamaan valituskirjelmässäni @STM_Uutiset’n perustelut KHO:2017:157 pohjalta, koska sellaisia ei tässä nyt @KirsiVarhila’n allekirjoittamassa lausunnossa enää ole.
Read 4 tweets
Mainioita nämä meidän vastuulliset valtionyhtiöt. Tässä on @Alko_Oy’n TJ:n allekirjoittama selvityspyyntö @ValviraAlkoholi’lle laittomista Pruuvi-tilaisuuksista.

Tuotteiden juominen tilaisuuksissa on ollut ohjeistuksen vastaista. Litramääriä ei kerrota eikä v. 2019 osallistujia. Image
Pelkona lienee ollut myöntää se, että vuoden 2018&19 litramäärät nousisivat suurin piirtein Alkotaxi-tuomion tasolle. Myös Alko luovutti kaikki Pruuvi-juomat sallittujen vähittäismyyntipaikkojen ulkopuolella, joihin KKO:n mukaan ei voida kohdistaa tehokasta valvontaa. #maantapa Image
Hassua, miten @Alko_Oy kuvittelee olevansa julkisen tarkastelun ulkopuolella. Esim. näitä yhtiön sisäisiä dokkareita saa #julkisuuslaki’n perusteella valvovalta viranomaiselta. Sama koskee viranomaisen antamia valvontakirjeitä, joilla puututaan yhtiön lain vastaiseen toimintaan. ImageImage
Read 5 tweets
#Julkisuuslaki’n perusteella sain tiedon, että Valvira lähetti @Alko_Oy’lle ohjauskirjeen 2.10., jossa ”persoonalliset vodkat” todetaan alkoholilain vastaiseksi mainonnaksi. @MarittaIA antoi IL:ssä ymmärtää, että asia olisi perustunut yleisiin keskusteluihin🤥#eitippavaanmaantapa Image
@Alko_Oy esittää kyseistä tuoteryhmää edelleen sivuillaan @ValviraAlkoholi’n ohjauskirjeessä lain vastaiseksi todetulla tavalla. Miksi valvovan viranomaisen ohjeistusta ei noudateta? Muusta ei ole Alkon kanssa sovittu, Valvira soitti yhden puhelun asiassa. alko.fi/tuotteet/eriko…
Tarkennan sen verran, että Valvira itse asiassa kielsi vain uuden porsastelun. Vanhaa lainvastaista markkinointia ei tarvinnut korjata.
Read 3 tweets
@oikeusasiamies Kiitos, näin tehdään.
@oikeusasiamies @helviestinta @HelsinkiKymp Automaattinen kuittaus tuli.

Miksi otamme yhteyttä oikeusasiamieheen? Myös Helsingin kaupungin on noudatettava laissa säädettyjä määräaikoja. Määräaika ylittyi ja kaupunki laiminlyö myös muutenkin sen, mitä julkisuuslain 14 §ssa säädetään. #julkisuuslaki #tietopyyntö
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!