My Authors
Read all threads
25.03.2020
Askeri Elektronik Sanayi A.Ş. (ASELSAN) temel analiz çalışması
-Şirket Bilgisi
-Faaliyet Çeşitliliği
-Likidite Yapısı
-Kar Marjları
-Faaliyet Performansı
-Mali Yapısı
-Fiyat Rasyoları
-Projeksiyon Çalışması

#asels 23,40 TL
#flood
1-Şirket, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bünyesinde, savunma sanayi başta olmak üzere bir çok faaliyet alanını da içeren ticaret siciline sahip.
#asels
2-Aselsan,özellikle 2004 yıllarında savunma sanayinin dip seviyelerde olduğu bir dönem, doğru atılımlarla Dünya sıralamasında 50. sıralara kadar yükseldi. Bu zamana kadar birçok güzel proje hayata geçti fakat asıl mega projelerin bu aşamadan sonra hayata geçeceğini belirtebiliriz
3-Bu projeler ile birlikte ilk 25'in zorlanacağını düşünüyorum.
Ülkemizde ise #asels sektöründe bir lokomotif görevi üstlenmekte. BMC, FNSS ve #otkar gibi şirketler ağırlıklı montaj sanayi tarzında faaliyet göstermelerine karşın++
4-#asels bu şirketlere ciddi şekilde tedarik sağlamaktadır. Yani aselsan dışındaki bir şirketin olası yurt içi, yurt dışı siparişleri aselsan için potansiyel sipariş bakiyesi anlamına gelmektedir. Aynı şekilde insansız hava araçları için de bu geçerlidir.
5- Örneğin bayraktar iha veya siha üretiminde CATS sistemi, haberleşme,elektromanyetik sistemler ve ateşleme sistemleri gibi ürünler vermektedir. Her bir siha satışı aslında #asels cirosunu etkilemekte.
6-Bununla birlikte şirketin önün çok büyük projeler durmakta. Başlıcaları;
-Altay
-TCG Anadolu ve TCG Trakya
-Piri Reis Modern Deniz Altı (6 adet)
-Hisar-O ve Hisar-U
7-Sağlık Alanında ise büyük potansiyel bulunmakta. Özellikle siemens ve canon ağırlıklı bir ithalatımız bulunmakta. #asels hem bağımlılığı hem de sağlık sektöründeki modernizasyonu hızlandıracaktır. Aynı zamanda Orta Doğu ve Afrikada büyük ihracat potansiyeli mevcıt.
8- #asels ulaşım alanına da büyük önem veriyor. Bu alanı raylı, kara sistemleri ve trafik-otomasyon sistemleri olarak ayırabiliriz.
9-Gelecek teknolojileri şuan için ciroya katkı sağlamazken şirketin potansiyeli ortaya koymaktadır. Elektromanyetik ateşleme sistemleri ve Lazer Silah sistemleri son hız devam etmekte. Aselsan, ülkemizde AR-GE alanında en fazla yatırım yapan şirket durumunda. #asels
10- Altay tankına özellikle parantez açmak isterim.
Ben bu süreci başından beri takip ederim(#otkar'dan dolayı)
Özellikle motorsuz tank gibi alaycı yaklaşımları doğru bulmuyorum.Bu alanda geçmişten günümüze hiçbir tecrübesi olmayan bir ülkeyiz. Motor alamama ise siyasal bir durum
11- Bir diğer konu ise prototip aşamasına gelebilmektir. Birçok savunma sanayi ürünü içinde olmaz denildi fakat her biri gecikse de bugün sahada. İnsansız hava araçları, roketsan füze ailesi, milgem sınıfı, atak, kalekollar,sınır güvenlikleri, hafif zırlı araçlar vs.
12- Ben altay tankının da geç de olsa sahada olacağına inanıyorum. #asels 250 adet için 1 milyar $ sipariş aldı. SSB'nın hedefi 1000 adet teslim almak. Bu da aselsan için 3 milyar $ sipariş potansiyeli demektir. Aynı zamanda olası ihracatlar da potansiyel teşkil etmekte.
13- Motor konusunda 4x4 ve 6x6 motor üretimleri yapıldı. Fakat 1000 hp gücüne ulaşacak motor bir hayli karışık teknoloji istiyor. Fakat çalışmalar devam ediyor.
Turboşaft jet motoru da yapıldı. Ben gelecek 10 yıl adına motor üretimi sanayisinden ümitliyim.
14-Ulaşım alanında bir diğer konu baz istasyonu konusunda Ulak sisteminin önemi. Bu faaliyetler ciroya ciddi destek vermese de mühendislik tecrübesi ve haber ağının yerliliği açısından önemli bir gelişme.
15-MPT-76 ve MPT55 yerli milli piyade tüfeklerinde de aselsan aparatları ve sistemleri kullanılmakta. +++
16- Bazı askeri aselsan teknolojileri.
17- Buraya kadar aselsanın ve savunma sanayinin gelişiminde öncü olan bazı ürünlere değindik.
Bundan sonraki süreçte #asels'ın temel yapısının ne durumda olduğuna çalışacağız.
18-Şirket bilançosuna göz attığımızda herşeyi az çok bize anlatabiliyor. az borçluluk yüksek özsermaye yatırımı.
-Güçlü aktif yapısı 3,5 milyar TL brüt nakit
-Likit yapısı ise bir hayli güçlü. nakit oran %73
-Şirket mevcut nakitleri, kv kredilerin 1,58 katı
#asels
19-Şirketin stok hareketlerini çok başarılı buluyorum.Zaten kapasitesinin üzerinde üretim yapmakta.Son dönemlerdeki operasyonlar da #asels bu performansta çalışmaya itti
Devir süreleri son dönemlerde bir hayli düştü
Stoklar hızlı çevriliyor, özellikle hammadde stoğu göze çarpıyor
20-Aselsan'ın en beğendiğim durumu. Şirket ortalama %40 gibi ciddi bir büyüme gösteriyor. Bunu yaparken kar marjlarını da korumayı başarabiliyor. Şirket FAVÖK marjı %21, Net kar marjı ise %25'lerde. Nakitlerden fins.gel. karı yazıyoruz. Başarılı
#asels
21-#asels ROE oranına herzaman hayran olmuşumdur. Mevcut karı ile mevcut özkaynaklarının %25'ine ulaşabiliyor. Bu oran genelde temettü performansı yüksek olan şirketlerde gözlemlenen bir durumdur. Fakat aselsan da bu konuda çok başarılı.Yatırımlar ise devam ediyor.
22- Şirketin 2023 yılına kadar yaklaşık 8 milyar $ değerinde sipariş bakiyesi mevcut. Tabi süreç içerisinde de bir o kadarlık sipariş geleceği varsayımı bir hayli güçlü. Bu da yaklaşık. 20 milyar $'lık (100-130 milyar TL) ciro potansiyeli demektir.
23- Projeksiyon çalışmasında da bakiye ve geçmiş büyüme dönemlerini baz alarak yapmış olduğum çalışmadaki korelasyon bir hayli güçlü. Zaten cumhurbaşkanlığı ve ssb hedeflerindeki büyüme de bu doğrultuda.
24-Şirketin borç yapısı bir hayli düşük seviyelerde.2.2 milyar seviyesinde kv kredileri mevcut. En ciddi olanı bu.O da aselsan için çok risk unsuru değil.Faaliyet karının sadece 1/4'ü fins giderlere ayrılıyor. Fakat şirket fins.gel. ağır basmakta.Yani kara pozitif etki söz konusu
25- Fiyat rasyoları ve projeksiyon çalışması....
#asels
26- Borsada herzaman 4-6 çeyrek sonrası fiyatlanmaya başlar. Bu sebeple fiyat mevcut rasyoları yanıltabilir. Şöyleki aselsan 3.3 milyar kar ile 8 fk yapıyorsa 2020 karı 4.4 milyar TL olduğunda mevcut fiyat ile 5.5-6 fk aralığına gerileyecektir. Bu sebeple ortalamalar seviyesine+
27- ++yükselebilmesi için fiyatın da yükselmesi gerekir. Fakat bu durumda mevcut fk 14'lere yükselecektir. Aslında olan 4 çeyrek sonrasının fiyatlamasıdır. Bu çerçeveden bakarak yorumlamalarımızı yapmamız gerekiyor. Fİyat rasyolardan da görüldüğü gibi şirket çok iskontolu
#asels
Fiyat rasyosu çalışması sipariş bakiyesi ve geçmiş yıllarda büyüme oranları baz alınarak yapılmıştır
2018-2019 yılı tahminleri %5 gibi ufak bir sapma ile tutturduk. 2020 yılı 18m TL ciro 4,4 milyar TL kar beklentim mevcut.2023 yılı karı 10 milyarı aşacağımızı düşünüyorum #asels
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Murat Bekar

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!