My Authors
Read all threads
Jag har nu läst artikeln om Paula White på DN nu. Innan jag kommenterar den vill jag tipsa om en annan, mycket bra DN-artikel. dn.se/nyheter/vetens…
Det som sägs i denna andra artikel är det självklara, nämligen att det krävs ett mått av insikt i ämnet för att korrekt kunna tolka uppgifter som man ser.

Min enkla tes är att det också gäller religion i allmänhet och amerikansk väckelsekristendom i synnerhet.
Likheten här mellan är att starka känslor väcks till liv, känslor som styr våra tolkningar. Vi blir beredda att tro det värsta (och ibland det bästa) om något enbart för att det passar in på vad vi redan tycker.
Case in Point: Ralph Drollinger.

Låt mig börja med att säga - så ingen missuppfattar - att jag och Drollinger har stora skillnader oss emellan i teologi och politisk hållning. Jag är djupt bekymrad över hans bibelstudier bland politiker.
Men - och det är ett viktigt men - det ger inte mig eller någon annan rätt att beskriva hans åsikter på ett sätt som inte stämmer. Det har DN gjort, därför att de inte tillämpat källkritik.
Drollinger introduceras så här: "en andlig partner till Paula White".

Det är högst oklart vad man menar med ordet "partner". Hur som helst är den ene i ordets äkta bemärkelse en fundamentalist, den andra en pentekostal, i utkanten av pentekostalismen därtill.
Läxa nummer ett: Det är skillnad på pentekostaler och fundamentalister.

Björn af Kleen och DN drar alla över en kam. De är "Arga, aktivistiska fundamentalister."
Dessutom sägs Teapartyrörelsen ha en "fundamentalistisk dagordning".

I artikeln används alltså ordet fundamentalist mest i betydelse 'politisk reaktionär', fjärran från ordets ursprungliga och egentliga innebörd. Det används mest på grund av ordets negativa konnotationer.
Drollinger är alltså fundamentalist på riktigt. Det syns på hans teologi och hermeneutik. Han tror inte att Andens gåvor är för kristna idag Ingen andeuppfyllelse, inget helande, inget tungotal.

White däremot tror på allt detta.
Drollinger och White är alltså politiskt allierade, men långt ifrån _andliga_ partners.
Vidare sägs: "Drollingers specialitet är att omvända politiker"

Jag har svårt att tro att han omvänder särskilt många. Han mobiliserar däremot sådana som redan tycker som han och gör dem ibland mer extrema.
Näste exempel stämmer däremot: "När Trumpregeringen genomför kontroversiella reformer har Drollinger, och White, ibland försett ministrarna med bibelavsnitt som de kan använda för att legitimera Trumps auktoritära nationalism. "
Min gissning är att Drollinger gjort det i betydligt högre utsträckning än White. Hennes nisch i världen är inte utförliga bibelstudier. Det är Drollingers område.
Ni kommer den usla källkritiken. DN skriver: "Ralph Drollinger har tolkat coronakrisen som Guds straff för människors syndiga leverne, och lyft fram bland annat homosexuella och klimataktivister som skyldiga."
Här finns en länk till The Independent. Det är deras journalist som gjort ett uselt jobb och DN:s som hängt på. Men redan när man läser vad som står i The Independent kan ett tränat öga se problem i reportaget.

Det finns här: independent.co.uk/news/world/ame…
Drollinger talar om olika slags dom. Förvisso ett ämne som kräver ganska mycket teologisk bildning för att man ska kunna förstå utläggningen i denna teologiska tradition.

Den som saknar sådan bör tiga. Bättre att inte säga något än säga fel.
Men då måste man ju försitta ett till synes perfekt tillfälle att berätta hur hemsk Drollinger är. Det kräver disciplin. Och lockar inte till klick.
Drollinger har alltså inte, jag upprepar INTE, sagt att klimataktivister och homosexuella är skyldiga till coronapandemin.

Tvärtom säger han att de inte har något med den att göra.
Men det ser man bara om man läser Drollingers egna ord och har tillräckligt med bakgrundskunskaper för att förstå dem, eller åtminstone disciplinen att inte rycka lösa citat ur sina sammanhang.
Missförstå nu inte. Drollinger är varken vän av klimatvetenskap eller HBTQ-aktivism. Tvärtom.

Men han säger alltså inte att det är "bögarnas fel" att vi har en pandemi just nu.
Det krävs både källkritisk disciplin och noggrannhet för att återge någon som man ogillar på ett korrekt sätt.

Jag menar att det är en journalists plikt.

Min gissning är att Björn af Kleen och @dagensnyheter inte ens vet om att de fört fram falska uppgifter.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Lars Gunther

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!