1️⃣SPK'DAN ARACI KURUM PATRONUNA CEZA!

İçiniz rahat olsun Devlet ve ilgili kurumlar görevlerini yapmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu, bir çok hissede manipülasyon nedeniyle bir çok kişiye ceza yağdırdı. #bist #bist100 #rtalb
2️⃣Borsa İstanbul'da hisse alım-satımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in sahibi Murat Güler'e Sermaye Piyasası Kurulu işlem yasağı getirdi. Bununla birlikte Murat Güler'in Borsa İstanbul'da işlem gören şirketi Güler Yatırım Holding ve İCG Finansal Danışmanlık
3️⃣şirketlerine de yasak kapsamına alındı.A1 Capital'in de bazı hisselerde işlem yapması engellendi. Sermaye Piyasası Kurulu örnek karar aldı.Borsa İstanbul'da hisse alım-satımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'den Murat Güler ve şirketlerine işlem yasağı getrldi
4️⃣Murat Güler'in sahibi olduğu Güler Yatırım Holding hissesinde 18-03-2020 / 03-06-2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı yapıldığı tespit edildi.
5️⃣YÜZDE 1686 YÜKSELİŞ!

Güler Yatırım Holding hissesi 18-03-2020 tarihinde 1.37 lira seviyesinde işlem görürken bu tarihten sonra sürekli yükseliş göstermiş ve 14-05-2020 tarihinde 24.48 liraya seviyesine ulaşmıştı. Çok kısa sürede yüzde 1686 oranında prim yapan hisse sonrasında
6️⃣ise sert düşüşe geçmiş ve 04-06-2020 tarihi itibariyle 7.35 liraya kadar geriledi. Olağandışı fiyat hareketi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu yaptığı incelemede piyasa dolandırıcılığı olduğunu tespit etti.
7️⃣Kendi aracı kurumu olan A1 Capital Yatırım ile yine kendi şirketi olan Güler Yatırım Holding hissesinde yasalara aykırı işlem yapan Murat Güler'e Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına karar verildi.
8️⃣Bununla birlikte yine Sermaye Piyasası Kanunu'nun Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği uyarınca Murat Güler'e 05-06-2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına SPK karar verdi.
9️⃣Murat Güler'in sahibi olduğu A1 Capital'in Güler Yatırım Holding hissesine de müşteri emirleri 6 ay boyunca yasaklandı.
1️⃣0️⃣Bu yasaklarla birlikte 05-06-2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere Güler Yatırım Holding pay piyasasında 6 ay süreyle, emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanmasına karar verildi.
1️⃣1️⃣YİNE AYNI İSİM YİNE AYNI SUÇ!

Murat Güler'in adı, şirketi ve aracı kurumu bu sefer de RTA Laboratuvarları hissesinde ortaya çıktı. RTA Laboratuvarları hissesinde 11-03-2020 / 03-06-2020 tarihleri arasında yapılan işlemlere ilişkin yasak geldi.
1️⃣2️⃣
BU SEFER KAZANÇ YÜZDE 2653!
11-03-2020 tarihinde 1.91 lira seviyesinde işlem gören RTA Laboratuvarları hissesi 14-05-2020 tarihinde 52.6 liraya kadar yükseldi. Olağandışı fiyat artışı Sermaye Piyasası Kurulu'nun radarına takıldı ve inceleme başlatıldı. 2 ay gibi kısa bir
1️⃣3️⃣sürede yüzde 2653 oranında prim yapan hisse tarihi zirvesini gördükten sonra sert düşüşe başladı. Bu noktada yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak için Sermaye Piyasası Kurulu yaptığı incelemelerde Murat Güler, Murat Güler'in sahibi olduğu
1️⃣4️⃣Güler Yatırım Holding ve yine Murat Güler'in sahibi olduğu Güler Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı İCG Finansal Danışmanlık şirketine Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında 6 ay süreyle işlem yasağı getirildi.
1️⃣5️⃣A1 Capital'in RTA Laboratuvarları hissesinde de 6 ay boyunca emir kabulü yapmaması kararı alındı. Bunun yanında RTA Laboratuvarları hissesinde 05-06-2020 tarihinden itibaren emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanmasına karar verildi.
📌Aşağıda yapılan tüm yorumların hepsine cevap mahiyetindedir;

SPK mevzuatı gereğince kurul ivedilikle hukuka aykırı bulduğu işlemlerle ilgili tedbir kararı alır
📌Kurul dosyayı detaylıca inceledikten sonra,nihai kararını vererek elde edilen menfaate veya dosya içeriğine göre para cezası yahut uygun göreceği bir cezai yaptırıma karar verebilir(iddaa olunan hususlar şayet doğru değilse ceza vermez)
📌Kurulun vermiş olduğu muhtemel karara karşın ilgillerin 30 gün içinde savunma hakları vardır.Kurul savunmayı aldıktan sonra savunmanın kabulüne yahut reddine karar verir.Savunma reddedilirse ilgililerin İdare Mahkemesine dava açma yolları saklıdır.
📌Kurul nihai kararında aynı zamanda yapılan işlemlerin SPK 107 mad(Piyasa Dolandırıcılığı) kapsamında değerlendirirse Cumhuriyet Başsavcılığınada ilgili eylemler dolayısıyla ihbarda bulunabilir.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Av.Sinan Keskin

Av.Sinan Keskin Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @OncuKeskinHukuk

10 Oct 20
1️⃣SPK'ya gerçeğe aykırı,yanıltıcı bilgi vererek denetim yaptırılmasına neden olan kişiye verilecek idari para cezası?

SPK 103/8⬇️

Kurula gerçeğe aykırı, yanıltıcı nitelikte bilgi,belge vermek veya açıklamalarda bulunmak suretiyle,

#bist #bist100 #bist30 #dolar
2️⃣gereksiz olarak Kanunun 88 inci maddesi uyarınca denetim yapılmasına neden olan kişiler hakkında "bin Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar" idari para cezası verilir.
3️⃣İftira Suçu

TCK Mad.267- (1)Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla,işlemediğini bildiği halde,hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da "idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak" için++
Read 5 tweets
22 Sep 20
YENİ ÇIKAN YÖNETMELİK📌
SPK TEBLİĞİ 📌
PİYASA DOLANDIRICILIĞI📌

1️⃣18.09.2020 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren“Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”ile borsa faaliyetlerine
#bist
2️⃣yönelik disiplin cezalarının miktarları artırılarak, disiplin cezasını gerektiren fiillerin kapsamı genişletildi. “Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği” nin md.52/1-c uyarınca; borsada işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine
3️⃣verilecek disiplin para cezasının alt sınırı 5.000-TL - üst sınırı 50.000-TL iken, yapılan değişiklik ile birlikte alt sınırı 10.000-TL - üst sınırı 5.000.000-TL olacak şekilde artırıldı.Bununla birlikte disiplin cezalarını gerektiren fiillerin düzenlendiği
Read 22 tweets
19 Sep 20
1️⃣Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi,14 yaşındaki kızını 48 yaşındaki sevgilisiyle ilişkiye girmesi için zorlayan anneye,mahkeme 28 yıl 3 ay,sevgilisine de 20 yıl 3 ay hapis cezası verdi.Mahkeme cezalarda indirim yapmadı.
#cocukistismarinahayir
#cocukistismarı
#cinselistismar
2️⃣Mahkeme heyeti,anne Ö.A.'a ‘çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 18 ay, 'müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğun kullanılması' suçundan 7 yıl 6 ay,
3️⃣ 'Çocuğa müstehcen görüntülerin gösterilmesi' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

H.H.K'ı da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 18 ay, 'müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğun kullanılması' suçundan 3 yıl 9 ay,
Read 4 tweets
18 Sep 20
1️⃣Sosyal medya ve gruplarda yanıltıcı ve yalan bilgi verenler,bilgi verilmesine yardımcı olanlar ve bu gruplara üye olanlar suc kapsamina alınacak ve cezasi "50bin TL" den az olamayacak"

#bist #bist100 #bist30 Image
2️⃣DİKKAT!!! Ancak yapılan fiilin yoğunluğuna ve mevcut duruma göre "idari para cezası çok daha yüksekte olabilir",bu durum ise takdiren ve teşhiden yükseltilmek üzere kurumun takdirine bırakılmış.
3️⃣Yine ilgili yönetmelik hükmünü ihlal edenler için para cezası miktarı da 5.000.000(beş milyon) TL’ye kadar artırılmış.
Read 6 tweets
17 Sep 20
HAFIZALARIM'DA KAZILI,

SOKRATES'İN MUHTEŞEM SAVUNMASINDAN İŞTE BİR KESİT...

1️⃣Aslına bakarsanız Atinalılar,sizi inandırmak için şimdiye dek söylediklerim yeterli.Ama bana düşman olanlar hem güçlü hem de kalabalık. Ve eğer hüküm giyecek olursam,başıma gelecek olanlara
2️⃣ne Anytos ne de Meletos neden olacak, yalnızca şu kalabalığın kara çalmaları ve kıskançlığı neden olacak; bugüne dek bir sürü iyi insanın ölümüne neden oldular, daha çoğunun da olacaklar; "kötülüğün benimle sona ermesi pek de olası görünmüyor.”
3️⃣“ Ama biri çıkıp da , peki Sokrates bugün seni ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getiren bir yaşam biçimini seçtiğin için utanç duymuyor musun ? , derse... Yanıtım şu olur,
Read 5 tweets
15 Sep 20
1️⃣Sakız adasının 1923 Lozan anlaşması "gayri askeri” statüsüne aykırı olarak Yunanistan tarafından silahlandırıldığına dair NAVTEX yayınladı.

Bundan sonraki olası faaliyetler içinde hukuki zemin oluşturmak açısından önemlidir.

#NAVTEX #Yunanistan
Yunanistan Başbakanı Miçotakis
2️⃣Türkiye,Yunanistan'ın silahlanmasını uluslararası alana da taşımış oldu.

Böylelikle,

- Yunanistan'a "Nota" verilip,askersiz olması gereken tüm adalardan askerlerini tahliye etmesi istenebilir.
3️⃣Türkiye'nin hukuktan aldığı meşru yetkilere dayalı uyarıları dikkate alınmadığı takdirde BM 51'inci maddesi devreye alınabilir.⬇️
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(