My Authors
Read all threads
Zojuist ging ik @DitisdeDag @nporadio1 in debat met James Kennedy. Hier een draad met wat ik wilde zeggen, maar niet kon zeggen... 1/
Het ging halverwege mijn bijdrage mis omdat een freelance sukkel bij @desmetstudios (bezig met de opname van #OpVrijdag, jaja, op WOENSDAG dus hè - oplichters, maar goed) mijn schuif dichttrok.

Rustig aan dus mensen, het was géén institutionele sabotage deze keer! 2/
Het debat ging over het hoogst opmerkelijke statement van James Kennedy als decaan van @UCUtrecht. Hier te lezen: uu.nl/en/news/statem…. Samenvatting: de UCU verdedigt kritiekloos Black Lives Matter, keert zich tegen racisme en discriminatie - ook waar niet aangetoond - en..3/
..de UCU moet een safe space zijn met een gedekoloniseerd curriculum (jaja), een gediversifieerd studenten- en personeelbestand en het centraal comité dat hierover de leiding krijgt is de Diversity Committee.

Net een radicaallinks "college" in de VS dus, maar dan in Utrecht. 4/
Mijn voornaamste kritiekpunten daarop zal ik hier samenvatten:

1. Kennedy is historicus en zou zich juist moeten opstellen op het standpunt van de nuance, tegen polarisatie en segregatie à la Alt-Right of Black Lives Matter (de beroepsactivisten dan, niks mis met antiracisme) 5/
2. Kennedy haalt er in de brief (waarvan hij toegaf dat die mede was opgesteld door studenten en stafleden) van alles bij, zoals politiegeweld in de VS en in NL/Europa. Dat is allemaal quatsch, zoals recent onderzoek bewijst: elsevierweekblad.nl/nederland/acht… 6/
3. Als er etnisch geprofileerd wordt bij politiek of (bijv.) de Belastingdienst leidt dat juist tot grote ophef en schandaal, wat maar weer aantoont hoe níet-racistisch onze samenleving is (of wil zijn). 7/
4. Kennedy en zijn UCU "fully support" BLM, maar vergeten daarbij dat de organisatie staat voor dingen als "defund the police" en aanvallen op dingen als "het kapitalisme", "the patriarchy" en staatsstructuren van onze democratische rechtsstaten. Bijv.: geenstijl.nl/5154043/we-ver… 8/
Om die reden heeft de Premier League zijn handen al afgetrokken van dit enge clubje beroepsactivisten die uit zijn op polarisatie, segregatie en anti-Wit racisme (en uiteraard anti-man, anti-cishet, etc.). geenstijl.nl/5154189/premie… 9/
5. Kennedy ZELF heeft dit al heel goed omschreven in een interview met Knack (samenvatting & link uu.nl/nieuws/histori…). Uitermate genuanceerd van Kennedy, maar ja, dat was 2017. "Sindsdien is er veel veranderd", volgens hem. 10/
Wat blijkbaar de reden is geweest om institutioneel de meest radicale critical race theories te omarmen anno 2020, onder druk of uit schuldgevoel (erfzonde, much?).

Niet om zelf als witte cishet-man van middelbare leeftijd zijn decaanschap op te geven, natuurlijk. 11/
Nou goed, ik kan zo even doorgaan, maar ik schrijf er nog weleens een column of opiniestuk over. Bottom-line: academici (zeker historici) en universiteitsbestuurders moeten de nuance zoeken en de verzoening, de dialoog en de nieuwsgierigheid.

NIET de meest radicale dogma's. 12/
Kennedy zou juist als half-Amerikaan moeten oppassen dat hij niet het giftige identiteitspolitieke discours (waar hij in 2017 met MLK in de hand voor waarschuwde) nu opeens institutionaliseert op het University College. 13/
Want dit discours knaagt aan heilige wetenschapsregels als ratio & empirie en leidt tot ongelijke behandeling van individuen op basis van etniciteit (of geslacht, gender, etc.).

En we zien het in de VS: het gaat niet zomaar meer weg.

Aju!

FIN. 14/14
Oh ja, terugluisteren van het gemankeerde debat kan hier: nporadio1.nl/dit-is-de-dag/… (vanaf ca. 17.00 minuut)

@DitisdeDag @NPORadio1 #DIDD #NPORadio1

15/14 (Zie rest van de draad hierboven voor toelichting.)
*bij de politie (waarbij ik níet zeg dat het in het geheel niet gebeurt, of dat er in het algemeen nooit racistische ambtenaren of discriminatoire beslissingen zijn, hè)
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Geerten Waling

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!