My Authors
Read all threads
Da objasnim:
Hrišćani su ranije verovali u večni krug duše a onda je Papa Konstantin u 6. veku to zabranio. Vizantijski car Justinijan je sazvao Peti Ekumenski savet, i to na takav način da o ishodu ne bude nikakve sumnje. 👇
Pozvao je 159 biskupa iz Istočnog hrišćanskog sveta, i samo šest iz Zapadnog, gde su Origenova učenja bila široko prihvaćena. Savet je odlučio: Ako neko prihvata neverovatno postojanje duše pre ovoga života, kao i čudovišnu reinkarnaciju “NEKA BUDE PROKLET”. 👇
Bilo je to 553. godine Hristovog doba. To je bio signal za veliku čistku u hrišćanstvu, a mnogi veruju da je teorija reinkarnacije upravo tada definitivno izbačena iz zvaničnog hrišćanskog učenja.
- Zašto - pitam?
Zato što su im potrebni “isprani mozgovi”, da veruju u dogmu.👇
Tako crkva ima privid kontrole svojih vernika. Osporavali su i Origena, jednog od najuticajnijih hrišćanskih teologa svih vremena. Origen je rekao: “Duša nema ni početka ni kraja... Svaka duša dolazi na ovaj svet ojačana pobedama ili oslabljena porazima svog prošlog života. 👇
Njeno mesto u ovom svetu kao broda određenog za slavu ili sramotu određeno je njenim prošlim zaslugama ili gresima. Njeno delovanje u ovom svetu određuje joj mesto u svetu koji sledi nakon sadašnjeg.

I takoooo ... čitaćete.
Iz nove knjige "Razodvijanje".
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with ɐuǝʌʇsuɐčᴉʇšǝΛ

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!