My Authors
Read all threads
Please Read atleast Once..🙏🏻

થ્રેડ : 👇🏼👇🏼👇🏼

પાતાલકોલ વેબ સિરીઝ માં એક ડાયલોગ આવે છે.
છેલ્લા એપિસોડ માં જેમાં SP sir અને હાથીરામ ચૌધરી વાત કરતા હોય છે.

જેમાં SP sir કે છે કે 👇🏼

(૧/n)
ચૌધરી આ સિસ્ટમ દૂર થી જોઈએ ને તો સડેલો કચરા નો ઢગલો લાગે, પણ જ્યારે એમાં અંદર ઘુસી ને જોવી ને ત્યારે ખબર પડે કે આતો વેલ ઑઈલ્ડ મશીનરી છે.

બધા પાર્ટસ ને ખબર છે કે ક્યારે શું કરવાનું છે, અને જેને નથી ખબર એ પાર્ટસ ને બદલી નાખવામાં આવે છે.
(૨/n)
હવે વેબ સિરીઝ ની બહાર નીકળી ને જોઈએ તો હકીકત માં શું છે.
સરકારી સિસ્ટમ કેવી છે.
તમે ધ્યાન થી જોવો તો તમને ખબર પડે આ સિસ્ટમ ના દરેક પાર્ટસ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે.

હવે સવાલ થાય કે આ પાર્ટસ એટલે કોણ?

(૩/n)
આ‌‌ પાર્ટસ એટલે દરેક સરકારી કર્મચારીઓ, રાજનેતાઓ, ગુન્ડાઓ વગેરે.

તમે દરેક જાણો છો કે સરકારના દરેક કાર્ય ક્ષેત્ર માં રાજનીતિ ક્યાં સુધી પહોંચી ગઈ છે.
(ઉદાહરણ દેવાની જરૂર નથી તમે જાણો જ છે.)

આવું કેમ થયું તો સિસ્ટમ ના લીધે.
(૪/n)
આપણે બધા કહેતા ફરતા હોઈએ છીએ કે ભ્રષ્ટાચાર કેમ ખતમ નથી થતો તો એના પાછળ પણ સિસ્ટમ જવાબદાર છે.

જેમ આગળ કીધું એમ બધા પાર્ટસ જોડાયેલા છે.

ક્યારેક કોઈ કર્મચારી કંઇક અલગ કરવા માંગે જે સિસ્ટમ માં (મશીનરી માં) કરવાનું કીધું નથી તો એ કર્મચારી (પાર્ટ) ને બદલી નાખવામાં આવે છે.

(૫/n)
આપડી આ વેલ ઓઈલ્ડ મશીનરી માં કેટલા બધા પોલીસ કર્મી ઓ ની વહીવટી કર્મી ઓ ની છાશવારે બદલીઓ થતી હોય છે.કેમ?
કારણ કે એ કર્મચારી આ મશીનરી માં બરાબર કામ નથી કરતા.
આ બદલી કોણ કરાવે છે? રાજકારણીઓ🤐

તો આમાં કોઈ વ્યક્તિ સારું કરવા માંગે તો પણ સિસ્ટમ કરવા દેતી નથી.
(૬/n)
ક્યારેક અને ઘણા કિસ્સા એવા બનતા હોય છે જ્યાં એ કર્મચારી સિસ્ટમ સામે લડી ને પણ કામ કરી રહ્યા છે અને મારી તેમને સાલમ છે.

આજ જરૂર એ વસ્તુ ની છે કે
આ સિસ્ટમ ને કેમ બદલવી જેમાં રાજકારણીઓ અને ગુંડાઓ ના ઈશારાઓ પર કામ થતાં હોય છે?

(૭/n)
તમારી પાસે એક જવાબ હશે કે આવનારી પેઢી સિસ્ટમ માં આવશે જે સુધારા લાવશે .

આ ઘણા અંશે ઠીક પણ છે પણ વાસ્તવિકતા માં આજ નો યુવા વર્ગ સરકારી નોકરી કેમ કરવા માંગે છે ખબર છે?
(૮/n)
જવાબ એ છે કે એમનું માનવું એમ છે કે આમાં પ્રાઇવેટ જેટલું તૂટી ને કામ નથી કરવાનું,બેઠા બેઠા પગાર આવશે,કામ તો ધીમે ધીમે થાય (સરકારી કામ માં વાર જ લાગે 🙄) , કોઈ ટાર્ગેટ નથી હોતા ,હેય ને આરામ (સરકારી નોકરી ખરી ને).

દરેક ના નઈ પણ ઘણાં બધા ના આવા વિચારો હશે.
(૯/n)
જે વ્યક્તિ અત્યારે એમ ફરિયાદો કરે છે કે સરકારી સિસ્ટમ આમ છે ને તેમ છે પણ કદાચ એ આ સિસ્ટમ માં આવશે તો એ પણ એવું જ કરશે અને આમાં એનો વાંક નથી સિસ્ટમ નો છે.
એવું નહિ કરે તો એને બદલી નાખવામાં આવશે.

આ વિશે તો ઘણું બધું લખી શકાય એમ છે પણ હું કઈ વિશેષજ્ઞ નથી અને મને એટલું જ્ઞાન પણ નથી
શું કરવું જોઈએ ?
જડમુળ થી ઉખેડવું જોઈએ આમાં ઉપર થી પાંદડા ખેરવવાથી વાત નઈ બને.

છેલ્લે તો એટલું જ કહીશ દર વખતે કવ છું એટલું જ કે વધુ લખાય ગયું હોય તો માફ કરજો અને વાંચ્યું એ બદલ આભાર..
પ્રતિભાવ આપશો તો લખવા ની પ્રેરણા મળશે અને સલાહ આપશો તો સુધારો થશે..🙏🏻
(૧૧/n)
નોંધ:- આનાથી કોઈ ને દુઃખ થયું હોય અને વાંધો હોય તો DM માં આવી ને કઈ શકે છે યોગ્ય ઉકેલ લાવવા પ્રયાસ કરીશ.🙏🏻

(n/n)
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Captain Jack Sparrow

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!