My Authors
Read all threads
# डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांचे शेवटचे बोल #

मुंबई दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर सोमवार दिनांक 19 ऑगस्ट 2013 च्या रात्री महाचर्चा या कार्यक्रमातून डॉक्टर दाभोलकरांचे ' जात पंचायतीचा अडसर ' या विषयावर संपूर्ण महाराष्ट्राने ऐकलेले शेवटचे बोल राहुल थोरात यांनी केलेल्या शब्दांकनात
'29 जूनला प्रमिला कुंभार हिचा जीव तिच्या वडिलांनी घेतला. त्यावेळी अंतर जातीय विवाहामुळे हा बळी दिला गेला अस मानलं गेलं होतं. त्याच्या अधिक खोलात गेल्यावर असे समजले कि जातपंचायतीच्या दबावामुळे हे कृत्य तिच्या वडिलांनी केलं. 'आज अंतरजातीय विवाहाला मान्यता नाही. अंतर जातीय विवाह
केलेले लोकं केवळ त्यांच्या जातीकडूनच नव्हे तर एकूणच समाजामध्ये प्रचंड तणावाखाली वावरत असतात. जात पंचायतिच्या घृणास्पद प्रकाराला रोखण्यासाठी आम्ही अंतर जातीय विवाहासाठी उपयोगी पडणारा जाहीरनामा गृहमंत्र्यांना काही दिवसापूर्वी दिला होता. मला वाटतं कि सरकार कडून संरक्षण मिळालं पाहिजे
याच्यापुढे जाऊन मी अजून एक उदाहरण सांगतो. अमरावती मध्ये पालावर राहणाऱ्या पारधी समाजाची बाई पाणी भरायला शेजारच्या शाळेमध्ये गेली. तिला तिथल्या हेडमास्तरांनी बेदम मारले. पण मारणं राहिलं दूर, पर पुरुषाने शिवलं म्हणून तिला तिथल्या जातपंचायतीने 21000 रुपये दंड केला. आणि तिला पालाच्या
बाहेर काढलं.त्यावेळी एका शिक्षकाने मला 21000 रुपये पाठवले आणि त्याबरोबर लिहलं "कृपा करून हे पैसे त्या महिलेला द्या. आमच्या समाजाला हे पाप फेडायला 500 वर्ष तरी लागतील. "
मला स्वतः ला असं वाटतं कि आपल्याला जात पंचायतीचा अन्याय आणि मनमानी मोडून काढली पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे खरं
सांगायचं तर आपणा सगळ्यांना या देशातील जातीव्यवस्था मोडून काढायची आहे. जात पंचायती या जातिव्यवस्थेच्या अग्रदल आहेत. त्या मोडून काढणे हे निदान या चळवळी मधून घडू शकेल.
तुम्ही जर कोणाला विचारलं जात असावी का नसावी? तर तो म्हणतो नसावी. जात तारक कि मारक? तर तो म्हणतो मारक !
जात राष्ट्रीय एकात्मतेला आवश्यक कि अनावश्यक? तर तो म्हणतो अनावश्यक !.मग मी शेवटी म्हणतो तूला जातीचा अभिमान आहे का? तर तो म्हणतो आहे ! जी गोष्ट अनावश्यक आहे,मारक आहे त्याचा अभिमान कसला? ज्या वेळी आम्ही जातपंचायतीच्या विरोधात हा लढा घेतला त्यावेळी जे विरोधाचे फोन यायला लागले
त्यामध्ये एकजण असं म्हणाला, "नशीब समजा प्रमिला कुंभारच्या वडिलांनी तिला लग्न केल्यावर आठ महिने जिवंत ठेवली. मी जर तिच्या वडिलांच्या जागी असतो तर तिला त्याच दिवशी संपवलं असतं. "
#व्यक्ती_संपतात_विचार_नाही
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Ajinkya

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!