My Authors
Read all threads
AIK FOTBOLL AB 2Q 2020 - Kostnadsbesparingarna biter

@aikfotboll släppte idag sitt resultat för andra kvartalet (Apr-Jun) 2020 och siffrorna imponerar..

..men som vanligt finns det några "men"
I "inför"-tweeten igår skrev jag att det var två områden som var värda att kika extra på: likviditeten och rörelsekostnaderna.

Likvida medel +13.1m från 30.8m 31/3 till 43.9m 30/6
Rörelsekostnaderna ner 38% (!) från 42.0m 1Q 20 till 25.3m 2Q 20 (41.1m 2Q 19)
Om vi börjar med likviditeten (kassaflödet) så är det tre områden som driver förbättringen:

1) Löpande verksamhet +4.6m
2) Rörelsefordringarna (utstående fakturor har betalats) med +4.7m
3) Man har fått en bonus för Linner-transfern (antar jag) på +2.6m

Totalt +13.2m
Rörelsen i sig genererar sällan ett positivt kassaflöde, så låt oss kika på varför

Sponsorintäkterna halverade jämfört med 2Q 19. Antar att många drar öronen åt sig.

"Övrig omsättning" är det som hjälper intäkterna. Det är bidrag från swishande supportrar och från staten.
Kostnadssidan är ljuset i mörkret. "Underliggande personalkostnader" (ex sign-ons) kom in på 13.5m, en konsekvens av permitteringar och lönesänkningar. Men en kraftig minskning mot 1Q (19.1m) eller 2Q19 (21.9m)
Även resten av rörelsekost. har trimmats rejält, förmodligen mest drivet av att man faktiskt inte arrangerade några matcher under 1Q (knappt) och att kostnaderna för de arrangemangen var tämligen modesta

Men 11.6m är en tydlig förbättring från 1Q (17.7m) eller 2Q19 (19.2m)
Om vi bara kastar ett snabbt öga på balansräkningen så är det väl inget direkt superspännande där. "Övriga skulder" upp - drivet av en växande semesterskuld?
Det stora "men"-et i en annars positiv (givet allting runtomkring) rapport är intäkterna av engångskaraktär på runt 14m (swish+statliga bidrag+Linner) samt att permitteringarna är över och lönesänkningarna knappast offsettar besparingen från korttidspermitteringarna.
Men med det sagt har man mer späck än jag trodde att dra på. 44m i kassan ger andrum till bolaget, men osäkerheten består.

Det finns inget datum för när man kan börja ha publik på matcherna och sponsorerna är ett enormt frågetecken.
Dessa punkter gäller givetvis supportrar till alla lag: även om man kommit över den första puckeln som är 1Q så blöder de underligg. verksamheterna obönhörligen cash.

Sportchefer och klubbdirektörer kommer vara väldigt försiktiga med att dra på sig kostnader (spelare..)

-SLUT-
EDIT: Ska givetvis vara "2Q" och inte "1Q".
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Anders Norlen

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!