My Authors
Read all threads
Katsoin tässä Ctsernobylistä kertovan mini sarjan. Olihan se kauheaa katsottavaa. Mistä edes aloitan.

1/9
Koko homma lähti siitä, että testi suunnitelma oli huono. Lähdettiin kiireellä kokeilemaan virta katko hätä stragediaa, joka oli hyvin heikolla pohjalla eikä ollut tieteellistä näyttöä, että se toimii.

2/9
Kun alettiin huomata, että homma ei toimi vaan tilanne uhkaa levitä käsiin, niin sen sijaan että olisi vihelletty peli poikki, virheellistä stragediaa jatkettiin kuin käärmettä pyssyyn ajamalla. Ja huonostihan siinä kävi.

3/9
Kun kakka osui turbiiniin, ongelman vakavuutta vähäteltiin. Sen sijaan että olisi alettu toimiin, perustettiin vain kometioita ja palaveria. Niissä mietittiin enemmän julkisuutta kuin ongelman korjausta. Viranomaiset valehtelivat sekä päättäjille että kansalle.

4/9
Ensimmäiset yritykset korjata ongelma oli tehty huonosti. Ihmisiä kuoli ja vammautui hutiloinnin, vähättelyn, valehtelun ja viivyttelyn seurauksina vaikka kuinka paljon.

5/9
Päätöksiä eivät olleet tekemässä asiasta oikeasti tuntevat, vaikka heitä muka kuunneltiin herkällä silmällä. Sen sijaan päätöksiä tekivät hyvä toveri verkoston poliittiset broilerit. Monet toimet perustuivat faktojen sijaan bropagandaan.

6/9
Oli silti vielä isomman katastroofin ainekset ja mahdollisuus että sama tilanne toistuu uudelleen.

7/9
Kun tilanne lopulta saatiin hanskaan, teilattiin oikein toimineet valtion vihollisina, vaikka heidän ansiostaan jatko katastroofit estyivät. He kun saivat viran omaiset paljastumaan etteivät olleet tilanteen tasalla.

8/9
Kyllä kylmäsi. Ajatelkaa mitä kävisi jos tällä lailla toimiva porukka olisi vastuussa bandemian hallinnasta? Katastroofilta vältyttäisiin ehkä parhaimmillaankin rimaa hipoen.

9/9
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Ebidemiologi Kalmanen 🏳️ 🦠

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!