My Authors
Read all threads
1/10 המופתעת הגדולה ביותר מהתנהלות המשנה ליועמ"ש והפרקליטות הייתי אני.
עד שהועלתה מועמדותי לוועדה המייעצת עסקתי עשרות שנים במחקר והוראה, הרחק מהעין הציבורית.
משהוגשה עתירה לבג"ץ נגד המינוי, העברתי את כל המסמכים הרלוונטיים למי שהיו אמורים להגן על המינוי.
calcalist.co.il/local/articles…
2/10 נדהמתי כאשר, מיד לאחר איסוף החומרים, נאמר לי שמעתה ואילך לא יהיה עוד שיתוף פעולה עימי כי איני עובדת מדינה ולכן לא מיוצגת בידי הפרקליטות.
את העובדה שהפרקליטות לא ייצגה אותי קיבלתי בהבנה מלאה כמובן, אך לא יכולתי בשום אופן להבין מדוע אין שיתוף פעולה.
3/10 נרמז לי שכדאי לי לשכור עו"ד שייצג אותי ונאמר לי שאם אנהג כך, עוה"ד שאשכור אולי יכעס על הפרקליטות ששיתפה איתי פעולה כשאינני מיוצגת.
השבתי שאני עו"ד, שמיניתי עצמי ברגע זה לעוה"ד שלי וביקשתי שישתפו איתי פעולה בכובעי זה. הבקשה סורבה.
אך סברתי שבזכות החומרים שהעברתי אין מה לדאוג
4/10 כשראיתי את תגובת המדינה לבג"ץ נדהמתי!
אני, שתמיד הוריתי לסטודנטים את דברי ר' חנינא סגן הכוהנים, "הווי מתפלל בשלומה של מלכות" וגו', הוצגתי כמי שבשעת אמת פעלה בדיוק ההפך וקראה לחיילים לסרב פקודה. זה היה עבורי קשה מנשוא.
גם הקריירה האקדמית הוצגה באופן עלוב, שונה מהמסמכים שמסרתי
5/10 אבל זה היה בעיניי "כסף קטן" בהשוואה לעניין הראשון.
הפרקליטות הציעה שאגיש באופן עצמאי תצהיר שלי ואכחיש בו את מה שהפרקליטות טפלה עליי.
תגובתי, שמי יאמין לי, נתקלה בלגלוג: ומדוע שיאמינו לנו יותר מאשר לך?
הסברי לפרקליטה, שעליה לשמוח על כך שהציבור מאמין לשומרי הסף, לא הועיל.
6/10 הרמתי קול זעקה ונקבע שהפרקליטות תחויב להגיש תצהיר שלי.
גם על התצהיר המדויק שכתבתי הפרקליטה זעמה והציעה לי ניסוח מקוצץ מאוד, שאם לא כן איימה שתכתוב עליי דברים קשים במסמך שילווה את התצהיר.
עמדתי על שלי. למזלי, קודם שהגעתי לאקדמיה, עסקתי 11 שנים בעריכת דין, מתוכן 6 שנים בהן
7/10 הופעתי בבתי משפט, כולל הגשת עתירות לבג"ץ. משום כך, היו לי הכלים המשפטיים ועמדו לי גם כוחות הנפש להתמודד ולהגן על שמי הטוב, אותו קניתי בעשרות שנות עבודה, יומם ולילה ממש.
בסופו של יום, בג"ץ הסתמך על התצהיר שלי והעתירה נגד המינוי נדחתה.
עד כאן הפרק הראשון.
8/10 בפורום המשפטי למען ישראל סברו שראוי להביא את ההתנהלות הנ"ל בפני הנציב השופט בדימ' דוד רוזן והם היו אלה שהגישו את התלונה. הנציב התייחס לתלונה ברצינות, דרש הסברים ממשרד היועמ"ש והפרקליטות, שתשובתם היתה מיתממת בלשון המעטה.
לפנייתו, העמדתי את הדברים על דיוקם.
לתוצאות נחשפתם היום
9/10 תודתי מקרב לב לפורום המשפטי למען ישראל ובמיוחד למנכ"ל המייסד עו"ד נחי אייל ולמנכ"לית בעבר עינת קורמן.
והעיקר - אין רע בלי טוב!
בעוד שבעבר הבעתי את דעותיי הביקורתיות במחקריי -בספרים ובמאמרים-, מאז אפריל 2019, התחלתי להתבטא בטוויטר ובאמצעי תקשורת נוספים ולהשמיע באוזני הציבור
10/10 במישרין את הביקורת שצברתי בכל השנים.
ישראל ראויה לתשתית משפטית טובה, הן מצד הדין המהותי והן מצד סדרי הדין.
ישראל ראויה למערכת משפט עם איזונים ובלמים, שלא רשות אחת שולטת ללא גבולות. אין מקום לרשות רביעית (היועמ"ש), הכופה את דעתה על האחרות.
והלוואי שנזכה לעשות ולהצליח.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Talia Einhorn

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!