Talia Einhorn Profile picture
8 Nov
#רפורמה_תקנות_סדר_הדין
1/9 המשך הקורס המזורז להכרת הרפורמה כדי להבין מדוע היא גרועה כל כך. לאחר שסקרתי את ההליכים עצמם על פי הרפורמה ואת ההערות מערכתיות, גם כתבנו סיכום ומסקנות ומה נותר?
קריאה לוועדת החוקה שתבלום את הרפורמה
הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי גרועה לישראל. היא תחרב את
2/9 המשפט האזרחי. באין סדר דין מתוקן, כמקובל בדמוקרטיות מערביות, לא יוכלו אנשים לממש את זכויותיהם בבית משפט הדן דין אמת לאמיתו. הם יהיו נתונים לגחמות שופטים, שלהם ניתן שיקול דעת בלתי מרוסן, אשר במקום שיידרשו לטפל בכל תיק במלוא הרצינות יוכלו להסתמך על העדר אינטרס ציבורי בתיק המונח
3/9 בפניהם ולהעניש את בעל הדין המתעקש לממש את זכותו בבית המשפט.
אין דמוקרטיה מערבית המסתפקת ב-180 תקנות ומשאירה נושאים שלמים לשיקול דעת השופט. הטענה, כאילו הפסיקה נותרה על כנה אף כי התקנות התאדו, משוללת יסוד. שהרי אם כך הדבר מה צורך היה לבטל את התקנות?
כשהוודאות בהליכים המשפטיים
Read 9 tweets
7 Nov
#רפורמה_תקנות_סדר_הדין
1/7 המשך הקורס המזורז להכרת הרפורמה כדי להבין מדוע היא גרועה כל כך. לאחר שסקרתי את ההליכים עצמם על פי הרפורמה ואת ההערות מערכתיות, הגיעה עת סיכום.
סיכום ומסקנות– תקלות ללא תקנה
הרפורמה אינה ראויה למדינה מודרנית במאה ה-21. קודם שעושים רפורמה כל כך מרחיקת לכת
2/7 בתקנות, בבחינת "עולם ישן עד היסוד נחרימה [או נחריבה, תלוי בתרגום]", היה צריך לאתר את הבעיות הקיימות במערכת כיום, לקבוע יעדים מדידים לשיפור ולראות אם די לתקן רק את הטעון תיקון, או שמא המצב מחייב מהפכה כה גדולה בסדרי הדין, שתקשה מאוד על מערכת המשפט לקיים את מה שמובטח כעת, שלאחר
3/7 מספר שנים קשות שעלולות להימשך לנצח, "את עולמנו אז נקימה".
לעם ישראל מגיעות תקנות סדר דין אזרחי טובות בסטנדרט המקובל בדמוקרטיות מערביות, שתאפשרנה למתדיינים לממש את זכויותיהם המהותיות, לא תקנות שהחלתן תחריב את המשפט הפרטי, מגילת הזכויות הכלכליות של אזרח בחברה דמוקרטית ליברלית
Read 7 tweets
6 Nov
1/7 לעידו באום @TheMarker-
לא כך נראית עבודה של שנים.
בפני לשכת עורכי הדין לא הוצגו, חרף בקשותיה, עבודות ההכנה של התקנות החדשות (דו"ח חברת הייעוץ הפרטית שלדור בן 500 עמודים [מהם הוצגו 18 עמודים שבהם רק ניתוח ההליכים בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע שאינו רלוונטי כלל לרפורמה],
2/7 סיכומי הדיונים בתקנות החדשות של הצוות שעסק בהן, החלופות שנבחנו וכיו"ב). לא ראינו בחינה של הבעיות שהביאו לעומס המורגש בבתי המשפט (עומס הוא תוצאה של הבעיות, לא בעיה בפני עצמה).
אימוץ הרפורמה בתקסד"א מחייב, על פי דין, עריכת בחינה כלכלית, שלא נעשתה, של השלכותיה על תקציב המדינה,
3/7 מחד גיסא, ועל העלויות למתדיינים, מאידך גיסא.
הירידה מכ-600 תקנות ל-180 (שאף הן ברובן חדשות ושונות מאוד מהקיימות), מספר מצומצם שאין לו אח ורע בדמוקרטיות מערביות, תביא בוודאות לערעור היציבות.
פסיקה בת עשרות שנים תרד לטימיון באין לה קולב בתקנות להאחז בו.
Read 7 tweets
17 Aug
1/10 המופתעת הגדולה ביותר מהתנהלות המשנה ליועמ"ש והפרקליטות הייתי אני.
עד שהועלתה מועמדותי לוועדה המייעצת עסקתי עשרות שנים במחקר והוראה, הרחק מהעין הציבורית.
משהוגשה עתירה לבג"ץ נגד המינוי, העברתי את כל המסמכים הרלוונטיים למי שהיו אמורים להגן על המינוי.
calcalist.co.il/local/articles…
2/10 נדהמתי כאשר, מיד לאחר איסוף החומרים, נאמר לי שמעתה ואילך לא יהיה עוד שיתוף פעולה עימי כי איני עובדת מדינה ולכן לא מיוצגת בידי הפרקליטות.
את העובדה שהפרקליטות לא ייצגה אותי קיבלתי בהבנה מלאה כמובן, אך לא יכולתי בשום אופן להבין מדוע אין שיתוף פעולה.
3/10 נרמז לי שכדאי לי לשכור עו"ד שייצג אותי ונאמר לי שאם אנהג כך, עוה"ד שאשכור אולי יכעס על הפרקליטות ששיתפה איתי פעולה כשאינני מיוצגת.
השבתי שאני עו"ד, שמיניתי עצמי ברגע זה לעוה"ד שלי וביקשתי שישתפו איתי פעולה בכובעי זה. הבקשה סורבה.
אך סברתי שבזכות החומרים שהעברתי אין מה לדאוג
Read 10 tweets
20 Jul
1/4 הכללים שנוסחו אינם דומים לכללים הקיימים באף דמוקרטיה מערבית, לא במדינות שיטת המשפט האזרחי ולא במדינות המשפט המקובל.
מעט מאוד כללים. במעבר מ-700 תקנות ל-180, רובן המכריע של התקנות הקיימות התאדו וגם ה-180 אינן דומות לתקנות הקיימות. מהפכה גמורה, תוהו ובוהו, בסדרי הדין בישראל.
2/4 שיקול דעת מוחלט כמעט לביהמ"ש, שכל שופט ינהג כראות עיניו, ללא הכוונה של מתקין התקנות כיצד יפעיל את שיקול הדעת.
מאחר שבשיטת המשפט בישראל כמעט שלא ניתן יהיה לערער בעניינים שבסדרי דין, האנדרלמוסיה וחוסר הוודאות ירקיעו שחקים.
זהו צעד כוחני של הנהלת ביהמ"ש, שביהמ"ש העליון שותף לו.
3/4 אם הרפורמה תיכנס חלילה לתוקף, העליון ישתחרר כמעט לחלוטין מכתיבת תקדימים בתחום המשפט האזרחי ויוכל להקדיש את זמנו לתחום הבג"ץ המעניין את השופטים הרבה יותר.
היה ראוי להפוך את היוצרות - להוציא את הליך הבג"ץ מהעליון ולהשאיר לו רק את כתיבת התקדימים בערעורים שיוגשו בכל תחומי המשפט.
Read 5 tweets