My Authors
Read all threads
ఎన్నో పోరాటాల ఫలితంగా 1952 ఆగస్టు 31న ప్రభుత్వం సంచార జాతుల్ని విముక్త జాతులుగా ప్రకటించింది. అందుకే ఆ రోజును సంచార జాతుల ప్రజలకు చాలా ప్రత్యేక రోజుగా, నిజమైన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవంగా పరిగణిస్తారు.ఈ సందర్భంగా సంచార జాతుల సోదరులకు శుభాకాంక్షలు.
గ్రామీణ సమాజంలో సంచార జాతులది కళాత్మకమైన జీవనశైలి. పల్లెపల్లెలు తిరుగుతూ పొట్ట పోసుకునే సంచార జాతుల్లో చాలా మంది శాశ్వత చిరునామా లేకుండా జీవిస్తుంటారు. పూర్వం సంచార జాతులైన బుడబుక్కల, గంగిరెద్దులు, బాలసంతల వాళ్లు కళల్ని, ధర్మాన్ని, తత్వాల్ని ప్రదర్శించేవారు, ప్రచారం చేసే వారు.
ఒక చోట నుంచి మరోచోటకు సంచరిస్తూ అద్భుతమైన,భావయుక్తమైన సాహిత్యాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చేవారు.ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో సంస్కృతి,భాష,సాహిత్యం వాడుకలో ఉంటాయి.సంచార జాతులు తమ కళారూపాల ద్వారా వాటి విస్తృత వ్యాప్తికి కృషి చేశారు.
వీరు భుక్తి కోసం సాగించిన సంచారం,భక్తి ప్రచారంగానూ దోహదపడిందని చెప్పవచ్చు. ఒకప్పుడు సంక్రాంతి పండుగ వచ్చిందంటే గంగిరెద్దుల వాళ్లకు గ్రామాల్లో విశేషాదరణ ఉండేది.గంగిరెద్దుల వాళ్లను గ్రామస్థులు,గ్రామ పెద్దలు ఆదరించేవారు.
ప్రదర్శన పూర్తయిన తర్వాత ఆర్థికంగా, ఆహార ధాన్యం పరంగా లాంఛనాలు సమర్పించి,గౌరవ మర్యాదలు చేసి సాగనంపేవారు. పల్లెల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు కలిగి ఉండే సంచార జాతుల పరిస్థితి నేడు దుర్భరంగా ఉంది. మారుతున్న సమాజంలో ప్రాచీన కళారూపాలకు, ప్రదర్శనలకు ఆదరణ కరవైంది.
సంచారంలోనే ధర్మ ప్రచారం చేసిన ఘనత కలిగిన జాతులు నేడు సమస్యల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు.ఇప్పుడు వాళ్లకు,బతుకు బండిని లాగడమే కష్టమైంది.పల్లెల్లో దర్జాగా బతికిన గంగిరెద్దుల వాళ్లు,నేడు పట్టణాల్లో వివిధ శుభకార్యాల వేదికల వద్ద యాచకులుగా కనిపించడం మనసును తీవ్రంగా కలచివేస్తుంది.
ఒకనాడు ఎంతో గౌరవ మార్యాదలు పొందిన వాళ్లకు ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవడమే ఇందుకు కారణం.ప్రభుత్వాలు సంక్షేమ పథకాల్లో సంచార జాతులకు తగిన ప్రాధాన్యత కల్పించాలి.సంచార జాతుల హక్కుల సాధన కోసం పార్లమెంటు సభ్యునిగా ప్రయత్నిస్తాను.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని సంచార జాతుల సమస్యల్ని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్తాను.వివిధ కమిషన్ల సిఫార్సుల అమలుకు నావంతుగా కృషి చేస్తాను.సంచార జాతులకు బిజెపి అండగా ఉంటుంది.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Bandi Sanjay Kumar

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!