Türkiye İnsansız Sistemler konusunda son yıllarda önemli gelişim gösterdi. BKH ve Libya’da TSK'nın bu sistemleri çok farklı bir şekilde konumlandırdığını da gördük. Peki, bu sistemleri daha etkin nasıl kılabiliriz? derseniz gelin biraz etrafımıza bakıp, bu konuyu konuşalım. Image
Öncelikle İnsansız Hava Sistemlerinin (IHS) temel kabiliyetlerine ve bu kabiliyetler neticesinde zayıflıklarına bakmak gerekiyor. Bunu iyi bir şekilde analiz ettikten sonra bu kabiliyetlerin artması veya zayıflıkların giderilmesi özelinde, sistemlerin gelişmesini irdeleyebiliriz. Image
İHS’lerin kabiliyetleri içerisinde ne önemlisi ISTAR (Istihbarat, Keşif, Hedef edinimi ve Gözetim) kabiliyetidir. Bu kabiliyet temelde insansız hava sistemlerinin en önemli kabiliyeti olarak ortaya çıkar. Bu kabiliyetin elde edilmesi için de bazı şartlar gerekir. Image
ISTAR kabiliyeti havadaki ve yerdeki çeşitli görüntüleme ve kıymetlendirme sistemlerinden oluşur. Bu sistemler havada genellikle, ISP (Ataletsel Stabilize Platformu) entegreli termal/gün ışığı kameralar, lazer işaretleyiciler, gibi görüntüleme sistemlerinden oluşur. Image
Bilindiği gibi ISP konusu çok hassas. Özellikle TB2 ve Anka’da kullanılan Wescam MX-15D gibi ürünler ile ABD’li FLIR Systems’a ait çeşitli ürünlerde ihracat kontrol rejimine tabii. Bu nedenle bu ürünler ile ilgili yerli firmalarımız çeşitli çalışmalar yapıyor. Image
Özellikle ASELSAN tarafından geliştirilen birçok ISP Görüntüleme sistemi bulunmakta. ASELSAN CATS gibi. Bu ürünler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu ürünlerin çok yüksek teknoloji gerektirdiğini ve uzun yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıktığını belirtelim. Image
Bu platformlardan alınan veriler, işlemcilerde belli işlemlerden geçer ve çeşitli yapay zekâ teknikleri ile kıymetlendirilir. Bu sayede alan taraması yapılabilir, hedeflere nitelik ve niceliksel olarak tespit edilebilir, takip edilebilir. Buna "kıymetlendirme" diyoruz. Image
Aynı zamanda kara, hava veya deniz konuşlu çeşitli radar veya görüntüleme sistemlerinin elde ettiği veriler de benzer bir şekilde kıymetlendirilir. Bu kıymetlendirilen veriler Yer Kontrol Istasyonunda değerlendirilir ve buna ISTAR kabiliyeti adını veririz. Image
Bu kabiliyet temelde, kabiliyete sahip olan unsurlara çok ciddi bir farkındalık sağlar ama aynı zamanda bu birçok açıdan büyük bir zafiyet de oluşturur. Bu zafiyet de IHS’leri bir çok açıdan dinamik harp ortamlarında “kolay hedef” haline getirir. Image
Bunun sebebi ise hava platformu üzerinde bulunan çeşitli görüntüleme sistemlerinin, belirlenen hedeflere veya alanlara belli menzilde bu sistemleri kullanabilmeleri ve bunun sonucunda çeşitli mühimmatları yine düşük menzillerde kullanabilmelerinden kaynaklanmakta. Image
ISTAR kabiliyeti ile birlikte oluşan bu farkındalığın daha efektif bir hale gelmesi ve bu zafiyetin giderilebilmesi ise diğer kabiliyetlere bağlıdır, en çok da müşterek çalışma kabiliyetine bağlıdır. Müşterek çalışma ile ilgili detaylı bilgi: defenceturk.net/tsk-gelecegin-…
Müşterek çalışma ile ISTAR’ın birleşmesi ile birlikte ise çok etkili sonuçlar ortaya çıkabilir ki BHK ve Libya’da gördüğümüz de tam olarak budur. Bu kabiliyetler ne kadar efektif ve artırılmış bir şekilde konumlandırılırsa, bu sistemlerin harp alanına etkisi o kadar çok olur. Image
Bu kabiliyetlerin artırılması ve zafiyetlerin giderilmesi, insansız sistemlerin gelişimindeki en önemli mücadelelerdendir. Günümüzde bu alanda yapılan temel çalışmalarda buna dayanmaktadır. Bu noktada ise temel yaklaşım, “Sen yapamıyorsan bırak başkası yapsın” noktasındadır.
İHS’lerin sahip olduğu farkındalığın çeşitli platformlara aktırılması ile birlikte, bu sistemlerin yapamadığı veya yapması durumunda kendileri açısından beka problemi yaratacak konular, farklı platformların inisiyatiflerine bırakılmaktadır. Image
Pentagon tarafından yayınlanan İnsansız Sistemler yol haritası belgesinde tam da bu konuya dikkat çekilmiş. Belgede birçok bölümde irdelenen bu konuda çeşitli çözümler sunulmuş. En önemlisi: ”UAS support all aspects of the sensor-to-shooter cycle”
fas.org/irp/program/co… Image
“Sensor-to-shooter cycle”, bir harekât sahasında anlık olarak tüm bilgilere sahip olarak operasyonel üstünlüğün sağlanması amaçlanan sürece denir. Çeşitli sensörlerden alınan verilerin, anlık olarak vurucu güçlere aktarılması ve hedef imhası süreçlerinden oluşur. Image
Güdümlü topçu mühimmatları gibi kara konuşlu, uzun menzilli, görece operasyonel ve kullanım maliyetleri daha düşük olan sistemlerin, müşterek çalışma yapısı içerisine konuşlandırılması ile hem kabiliyet artışı hem zafiyet azaltılması sağlanır. Image
Bu durumu şöyle özetleyebiliriz, bir insansız hava aracından alınan ve kıymetlendirilmiş veriler, müşterek çalışma ağında güdümlü topçu mühimmatı kullanan birliklere iletilir. Bu birlikler alının bu verilere göre statik ve dinamik hedeflere saldırı gerçekleştirebilir. Image
Bu sayede hem IHS’lerin zafiyetleri arka planda kalır, hem vurucu güç konusunda çeşitlilik sağlanır hem de bu gibi sistemler ile kimi zaman maliyet etkin kimi zaman kitle imhası yolları tercih edilebilir. Bu da ciddi bir esnekliğe sahip olmak demektir. Image
Bu konuda başta ABD olmak üzere birçok ülkede yapılan birçok çalışma da mevcut, yakın bir zamanda Ruslar da bu konuda çalışma yaptıklarını belirtmişlerdi.

defenceturk.net/rus-ordusu-obu…

warisboring.com/russian-precis…
Özellikle Güdümlü Topçu Mühimmatlarının, görüş ötesindeki mezilleri ile orantılı keşif kabiliyeti olmaması ciddi bir dezavantaj yaratabiliyor. IHS’lerden alınan, kıymetlendirilmiş ve LOS ötesi bu veriler ile bu mühimmatlar çok etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Image
Geçtiğimiz günlerde TRLG-230 füzesi ve Bayraktar TB2 birlikteliği ile yaptığı deneme bu kullanım konsepti için önemli bir adım. Bu konseptin farklı mühimmatlar ile geliştirilmesi (farklı harp başlıklı ve farklı çaplardaki füzeler ile güdümlü obüs mühimmatları gibi) çok önemli. Image
Özetle, gelecekte insansız sistemlerin önünde uzun ve zorlu bir yolculuk var, bu yolculukta şu anda ön sıralardayız. İvmemizi korumalı ve bu yolculuğa çeşitli açılardan, geleceğe yönelik, inovatif bir şekilde bakmalıyız. Bu sayede yolculuğu sonunda en önde tamamlayabiliriz.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kadir Doğan

Kadir Doğan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @kadirdogantr

29 Aug
•ATOM saati konusunda yapılan çalışmalar en son Tübitak UME ve TUA arasında yapılan görüşmelerde gündeme geldi. ATOM saati çalışmaları ise Küresel Konumlandırma Sistemleri için çok kritik bir bileşen.
Peki bu sistemler nedir, neden bu kadar KRİTİK?
Gelin biraz konuşalım 👇
•GPS ABD ordusu tarafından geliştirilen ve 1995’den beri sivil kullanılan bir Küresel Konumlandırma Sistemidir. 30'dan fazla uydunun dünya yüzeyinden yaklaşık 20,000kde bir yörüngeyi takip eder. Dünyanın hemen hemen her yerini anlık olarak 6 uydu görecek şekilde tasarlanmıştır.
•GPS uydularına ek olarak, Rusların GLONASS, Avrupalıların Galileo ve Çinlilerin de Beidou uyduları bulunmaktadır. Bu sistemler de GPS ile aynı şekilde çalışmaktadır ancak uluslararası kullanımda en sık kullanılanlar GLONASS ve GPS’dir.
Read 18 tweets
17 Jul
Ülkemizin sahip olduğu otonom sistemler kabiliyetine en son İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’dan övgüler gelmişti.Övgüler hiç de yersiz değil. Peki Libya, Suriye, Ege, Doğu Akdeniz ve Ermenistan hattında Türk İHA’ları nasıl aynı anda görev yapabiliyor? Gelin biraz anlatayım.
Aslında sorunun cevabı basit. Belki benden yüzlerce kez duymuş olabilirsiniz ancak bunu dile getiren/getirebilen çok az kişi olduğundan üstüne basa basa her mecrada vurgulamak istiyorum. Bu başarımızın en temel sebebi “MÜŞTEREK ÇALIŞMA KABİLİYETİ.” Peki nedir müşterek çalışma?
Geçmişten günümüze birçok değişime uğramış bu kavram, sahadaki çeşitli unsurların birbirleri ile yüksek bir koordinasyon ile, görev bilinci ve yüksek bir disiplin ile hareket edebilmesi anlamına gelir. Zamanla harp alanlarının değişmesi, bu kavramın da değişmesine yol açmıştır.
Read 23 tweets
5 May
Doğu Akdeniz'in düğümü Libya. Son zamanlarda Dış Politikamızın en önemli gündem maddelerinden birisi olan Libya’da Türk İHA'ları savaşın seyrini nasıl etkilediğine dair yurt içinde bir çok “analiz” görüyoruz. Gelin birlikte bunun “dışarıdan” nasıl göründüğüne bir göz atalım.
Öncelikle şunu belirtmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Tek başına bir aracın etkisini yorumlamak kesinlikle ne mühendislik açısından ne de askeri açıdan doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bu nedenle insansız bir sistem olarak irdelememiz çok daha doğru olacaktır.
Bu noktada Sistem ve Araç ayrımı yaparak başlayalım. İnsansız Sistemler bir bütündür. İnsan-Makine işbirliğinin olduğu, birçok farklı yapı ile birlikte müşterek bir çalışmanın sağlandığı, sistemin tüm parçalarının “farkındalığa” sahip olduğu bileşenler bütününe denir.
Read 22 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!