Verschillende leden van de Tweede Slaapkamer, zoals Dijkhoff, Jetten en Segers, beweerden dat het geen politiek proces was, omdat Wilders zijn zegje mocht doen voor de rechtbank.

Voor hen nog even de definitie: Als iemand om zijn politieke mening terecht staat, dan is er >>
sprake van een politiek proces.

Of de beklaagde zich wel of niet mag verweren op de zitting, doet niet ter zake.

Voor dezelfde Slaapkamerleden nog dit:

1. Kamerlid Janmaat is vervolgd in verschillende politieke processen, werd door de Kamer doodgezwegen en >>
gedemoniseerd en werd slachtoffer van een aanslag.

2. Politicus Pim Fortuyn werd door de politieke elite gedemoniseerd. Waarna hij vermoord is.

3. Tegen Geert Wilders is jarenlang een cordon sanitaire in stand gehouden door de politieke elite. Twee politieke processen zijn >>
er al tegen hem gevoerd.

4. Baudet is gedemoniseerd door de politieke elite.

Tweede Slaapkamer-coryfeeën als Jetten, Segers en Dijkhoff doen net of deze feiten er nooit geweest zijn.

Slaap verder, zeg ik via u, mevrouw de voorzitter, tegen deze heren.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lou Lewinsky 2

Lou Lewinsky 2 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!