YENİ ÇIKAN YÖNETMELİK📌
SPK TEBLİĞİ 📌
PİYASA DOLANDIRICILIĞI📌

1️⃣18.09.2020 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren“Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”ile borsa faaliyetlerine
#bist
2️⃣yönelik disiplin cezalarının miktarları artırılarak, disiplin cezasını gerektiren fiillerin kapsamı genişletildi. “Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği” nin md.52/1-c uyarınca; borsada işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine
3️⃣verilecek disiplin para cezasının alt sınırı 5.000-TL - üst sınırı 50.000-TL iken, yapılan değişiklik ile birlikte alt sınırı 10.000-TL - üst sınırı 5.000.000-TL olacak şekilde artırıldı.Bununla birlikte disiplin cezalarını gerektiren fiillerin düzenlendiği
4️⃣Yönetmelik’in md.53/1-c bendine iki yeni hüküm eklenerek; sosyal medya hesapları ya da kitle iletişim araçları vb. kullanılarak yapılan yahut whatsapp, facebook gibi sosyal medya grupları içerisinde gerçekleştirilen manipülasyon eylemleri ceza kapsamına alındı.
5️⃣Buna göre “gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak” ya da “sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi
6️⃣kapalı gruplar üzerinden,ya da “sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları
7️⃣ yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak” disiplin cezasını gerektiren yeni eylemler olarak Yönetmelik’te yer aldı.
8️⃣Ayrıca söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde verilecek para cezası tutarının 50.000-TL’den az olamayacağı da ayrıca düzenlendi.
9️⃣Dolayısıyla gazete, televizyon gibi kitle iletişim araçlarını veya sosyal medya hesaplarını kullanarak yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyede bulunan veyahut çevrim içi kapalı gruplar üzerinden yatırımcıları yönlendirecek manipülasyon eylemlerine ortak olan
1️⃣0️⃣veya bu amacın yürütüldüğü çevrimiçi gruplara üye olan işlem yapma yetkisini haiz kişilerin 50.000-TL’den 5.000.000-TL’ye kadar para cezasından sorumluluğu söz konusu olacaktır.
1️⃣1️⃣Son olarak ise Yönetmelik’in md.52/ç-d kapsamında işlem yapma yetkisinin veya temsilciliğin geçici olarak kaldırılması ile işlem yapma yetkisinin veya temsilciliğin iptal edilmesi şeklindeki disiplin cezalarının verilmesi
1️⃣2️⃣yahut md.53’deki sermaye piyasası mevzuatına da aykırılık oluşturan filler nedeniyle ceza verilmesi halinde durumun en kısa sürede Kurula ve ilgisine göre Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirileceği öngörülmektedir.
"SOSYAL MEDYA'DA GRAFİK PAYLAŞABİLİR MİYİM?"

1️⃣3️⃣KANUNLARIN RUHU VE LAFZI (SÖZÜ)

“Basitçe ifade edersek,kanunların bir “sözü"vardır, birde “ruhu"

“Söz”dediğimiz,kanunun dile getirilmesi, yani yazılması,kayda geçirilmesidir.
1️⃣4️⃣Bir kanunun ruhu ise esas olarak "onun ardındaki niyeti ve öngörüyü" işaret eder.

HUKUKİ KANAATİMCE;

Bu bağlamda,kanun koyucunun sadece lafzına değil ruhuna yani saikine(amacına) bakmak gerekir.
1️⃣5️⃣Mevcut Spk tebliğinin ve yeni yönetmelik maddeleri,sadece lafzi,kaotik ve dar yorum getirilmek suretiyle değerlendirildiğinde,hedef belirtmeksinizin bile paylaşacağınız grafikler, Spk tebliği 104.mad çerçevesinde piyasa bozucu eylem niteliği taşıyabileceği gibi,
1️⃣6️⃣yine 107.mad çerçevesinde de bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunu da teşkil edebilecektir.
1️⃣8️⃣Ancak kanun koyucu,kanunun ruhuna göre lehe geniş yorumda bulunma iradesinde ise;

Grafiği paylaşanın kastının olup olmadığı ve ilgili kişi hakkında somut olayda makul şüphe değerlendirilmesi yapıldıktan sonra,şayet kişinin piyasayı bozma kastı yok ise
1️⃣7️⃣Ancak kanun koyucu,kanunun ruhuna göre lehe geniş yorumda bulunma iradesinde ise;

Grafiği paylaşanın kastının olup olmadığı ve ilgili kişi hakkında somut olayda makul şüphe değerlendirilmesi yapıldıktan sonra,şayet kişinin piyasayı bozma kastı yok ise,
1️⃣9️⃣salt grafik paylaşıp borsa tekniğe uygun bir takım tutarlı öngörülerde bulunması,Spk 104.mad kapsamında bulunan
piyasa bozucu eylem niteliğine girmeyeceği gibi 107.mad kapsamında da bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunu da teşkil etmeyecektir.(KAST UNSURU VE MAKUL ŞÜPHE)
2️⃣0️⃣Ayrıca "Anayasa'nın 26'ıncı maddesini de hatırlatmakta fayda vardır;Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
2️⃣1️⃣Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar."
(Tabi ki suç yahut herhangi bir ceza yaptırımı oluşturmadığı taktirde)
2️⃣2️⃣Yukarıda yer alan,tarafımdan sadır olan tüm yazılı bilgilendirmeler benim şahsi hukuki kanaatim olup,konunun takdir ve ifası nihai olarak Spk ve ilgili mercilerdedir.

Saygılarımla,

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Av.Sinan Keskin

Av.Sinan Keskin Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @OncuKeskinHukuk

Oct 10, 2020
1️⃣SPK'ya gerçeğe aykırı,yanıltıcı bilgi vererek denetim yaptırılmasına neden olan kişiye verilecek idari para cezası?

SPK 103/8⬇️

Kurula gerçeğe aykırı, yanıltıcı nitelikte bilgi,belge vermek veya açıklamalarda bulunmak suretiyle,

#bist #bist100 #bist30 #dolar
2️⃣gereksiz olarak Kanunun 88 inci maddesi uyarınca denetim yapılmasına neden olan kişiler hakkında "bin Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar" idari para cezası verilir.
3️⃣İftira Suçu

TCK Mad.267- (1)Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla,işlemediğini bildiği halde,hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da "idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak" için++
Read 5 tweets
Sep 19, 2020
1️⃣Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi,14 yaşındaki kızını 48 yaşındaki sevgilisiyle ilişkiye girmesi için zorlayan anneye,mahkeme 28 yıl 3 ay,sevgilisine de 20 yıl 3 ay hapis cezası verdi.Mahkeme cezalarda indirim yapmadı.
#cocukistismarinahayir
#cocukistismarı
#cinselistismar
2️⃣Mahkeme heyeti,anne Ö.A.'a ‘çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 18 ay, 'müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğun kullanılması' suçundan 7 yıl 6 ay,
3️⃣ 'Çocuğa müstehcen görüntülerin gösterilmesi' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

H.H.K'ı da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 18 ay, 'müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğun kullanılması' suçundan 3 yıl 9 ay,
Read 4 tweets
Sep 18, 2020
1️⃣Sosyal medya ve gruplarda yanıltıcı ve yalan bilgi verenler,bilgi verilmesine yardımcı olanlar ve bu gruplara üye olanlar suc kapsamina alınacak ve cezasi "50bin TL" den az olamayacak"

#bist #bist100 #bist30 Image
2️⃣DİKKAT!!! Ancak yapılan fiilin yoğunluğuna ve mevcut duruma göre "idari para cezası çok daha yüksekte olabilir",bu durum ise takdiren ve teşhiden yükseltilmek üzere kurumun takdirine bırakılmış.
3️⃣Yine ilgili yönetmelik hükmünü ihlal edenler için para cezası miktarı da 5.000.000(beş milyon) TL’ye kadar artırılmış.
Read 6 tweets
Sep 17, 2020
HAFIZALARIM'DA KAZILI,

SOKRATES'İN MUHTEŞEM SAVUNMASINDAN İŞTE BİR KESİT...

1️⃣Aslına bakarsanız Atinalılar,sizi inandırmak için şimdiye dek söylediklerim yeterli.Ama bana düşman olanlar hem güçlü hem de kalabalık. Ve eğer hüküm giyecek olursam,başıma gelecek olanlara
2️⃣ne Anytos ne de Meletos neden olacak, yalnızca şu kalabalığın kara çalmaları ve kıskançlığı neden olacak; bugüne dek bir sürü iyi insanın ölümüne neden oldular, daha çoğunun da olacaklar; "kötülüğün benimle sona ermesi pek de olası görünmüyor.”
3️⃣“ Ama biri çıkıp da , peki Sokrates bugün seni ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getiren bir yaşam biçimini seçtiğin için utanç duymuyor musun ? , derse... Yanıtım şu olur,
Read 5 tweets
Sep 15, 2020
1️⃣Sakız adasının 1923 Lozan anlaşması "gayri askeri” statüsüne aykırı olarak Yunanistan tarafından silahlandırıldığına dair NAVTEX yayınladı.

Bundan sonraki olası faaliyetler içinde hukuki zemin oluşturmak açısından önemlidir.

#NAVTEX #Yunanistan
Yunanistan Başbakanı Miçotakis
2️⃣Türkiye,Yunanistan'ın silahlanmasını uluslararası alana da taşımış oldu.

Böylelikle,

- Yunanistan'a "Nota" verilip,askersiz olması gereken tüm adalardan askerlerini tahliye etmesi istenebilir.
3️⃣Türkiye'nin hukuktan aldığı meşru yetkilere dayalı uyarıları dikkate alınmadığı takdirde BM 51'inci maddesi devreye alınabilir.⬇️
Read 4 tweets
Sep 14, 2020
1️⃣WHATSAAP,TELEGRAM,TWİTTER V.S GİBİ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA

"PİYASA DOLANDIRICILIĞI VE BUNA İŞTİRAK EDENLER'E HAPİS CEZASI UYARISI"

SPK107/2:Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan,
#bist #bist100 Image
2️⃣yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin "3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası" ile cezalandırılacağı hükme bağlamıştır.
3️⃣SUÇA İŞTİRAK
Türk Ceza Kanunu Mad 37:Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri,fail(suçlu)olarak sorumlu olur.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(