.@MolariJuha'n vainokäräjät.

Niin pitkät #loppulausunnot, että teen eri KETJUIHIN kaikki.

Nyt #Kronström'in 70 powerpoint -diaa käsittelyssä.

Kuvan alla #live -seuranta: Image
#Kronström aloittaa sanomalla, että kyse ei ole siitä, onko Molari #köyhä tai #savolainen.

Kyseessä ei ole se, miten Molari on tästä kokonaisuudesta kärsinyt.
#Kronström'in mukaan #vainoaminen voi tarkoittaa myös vainoamista virtuaalimaailmassa.

Internetissä tapahtuva häirintä on #vakava'mpaakin kuin reaalimaailmassa.

Siksi myös @johanbek'in vapauttava tuomio hovioikeudessa oli Kronströmin mukaan väärä.
Kronström korostaa lukemattomia kertoja, kuinka Molari on Venäjä-mielinen ja tämä on motivaatiotausta vainoamiselle.

Kronström väittää tulleen osoitetuksi Molarin FSB-yhteydet ja työskentely Venäjän medialle.

Korhonen tullut #MVlehti:een tekoajan jälkeen, ei näyttöarvoa.
Kronström luettelee ihmisiä, jotka ovat kertoneet kärsivänsä Molarista:

@HeidiHautala, #Rysky Riiheläinen, Torsti Siren ja Mikael Storsjö.

Kavkaz-centerin kaatamisen haluaminen (tuhoaminen) oli Molarin toive.
Molari sanoo, että Aro ja Jantunen eivät kiinnostaneet häntä erityisesti, mutta suuri osa #blogit:ista käsittelivät Aroa ja Jantusta.

Onko kyse vainoamisesta vai normaalista yhteiskunnallisesta keskustelusta?

Salissa asiallinen prosessi.
Molarin #savolaisuus tai #köyhyys eivät ole oikeutus kirjoittaa Arosta tai Jantusesta.Asianomistajien kirjoitukset Molarista voisivat olla Molarille oikeutus kirjoittamiseen Arosta ja Jantusesta,mutta ei ole.Aro ja Jantunen ovat kirjoittaneet Molarin toiminnasta, eivät henkilöstä
Molari kirjoittanut 'leikkimielisesti, pikkuisen piruillen', mutta #vihapuhe ei nauti #sananvapaus:den suojaa.

Aro ja Jantunen kirjoittaneet juuri Molarin häiritsevästä toiminnasta, johon Molari on reagoinut epäasiallisesti edelleen.
#Kronström väittää, että MV:n nimimerkit T2 ja T9 ovat mahdollisesti Molari, koska ne kirjoittivat 'wannabe filosofista tekstiä'.

Seuraaminen: Kansallisteatterin tilaisuus.

Tarkkailu: Seuraaminen somessa.
Kronström väittää, että muutkin Aroa somessa seuraavat ovat myös Molarin masinoimaa 'porukkaa', joka toimittaa Molarille materiaalia.
Molarin #blogi'ssa kysyttiin kerran: 'Tajuuks sä Jessi?'

Tämä tarkoittaa Kronströmin mukaan, että Molari kirjoitti blogiaan nimenomaan Aron luettavaksi.

Motivaatiotausta Aron uskottavuuden horjuttaminen.
Ammattipätevyyden horjuttaminen Molarin tarkoituksena.

Väite Aron yhteyksistä mm. @NATO'on on Aron kunniaa vakavasti loukkaavaa.

Väitteet Aron mielenterveysongelmista ja huumeiden käytöstä ovat valheellisia ja niistä on jo tuomittu mm. #Janitskin.
Aron sukupuoli ja #seksuaalissävytteiset teemat.

Suuret pupillit huumeiden tai kiihottumisen takia?

Kolmannet tahot toimittaneet materiaalia Arosta Molarille, mikä osoittaa, että Molarilla on jo tunnettuutta Aron vainoajana Kronströmin mukaan.
Molari ei tarkista #faktat:jaan, kuten #Creutz'inkin artikkeli osoitti, sitä joutui oikaisemaan.
Oikeudettomuus: Aro ei ole reagoinut Molarin lokakampanjaan, koska se olisi vain kiihdyttänyt vainoa.
Molari on vähätellyt Aron kärsimystä ja kirjoittanut Aron #uhritarina'a feikiksi
Kronströmin mukaan se, että Molari pelkäsi, ettei pääse joihinkin tilaisuuksiin osoittaa, että Molari tajuaa häiritsevänsä Aroa.

Molarin toiminta on vastoin Aron tahtoa.
Molari selvitellyt Aron verotuloja ja opintomenestystä.

Järjestelmällisyys ja vahingoittamistarkoitus osoitettu Kronströmin mukaan.

Molari #MVlehti:den merkittävä toimija.
Aiheuttaako #pelko'a ja #ahdistus'ta?

Aron ja Jantusen kuulemiset todistavat, että suuria kärsimyksiä on aiheutunut. Myös lääkärintodistukset ja asiantuntijalausunnot tukevat.

Toiminta on omiaan aiheuttamaan pelkoa ja ahdistusta 'keskivertoihmisessäkin'.
Turvallisuusviranomaiset ovat suositelleet Arolle mm. turvalaitteita kotiin. Tämäkin osoittaa Molarin toiminnan haitallisuuden.

Jantusestakin halventavaa aineistoa paljon.
"Kun uhan tuntu on riittävän suurta, niin ei voi muuta kuin tarkkailla somea, onko jotakin uutta."

- Saara Jantunen
#EpäasiallinenKritiikki Jantusen työstä ja esiintymisistä.

Jos Jantusella olisi @NATO -yhteyksiä, hän ei voisi työskennellä @Puolustusvoimat:issa Kronströmin mukaan.

"Molari on syy kaikkeen." - AA Martina Kronström
"Molari puki puvun päälleen ja meni tapaamaan nimenomaan Saara Jantusta."

- AA Martina Kronström, Sotamaa Oy
#Maalittaminen tulee esille, sanoo Kronström.

Koska Molari toimitti #MVlehti:lle aineistoa Jantusesta, niin selvästi vainosi.
Jantusella unettomia öitä Molarin vuoksi.

#AriLahtela kertoi, että @Ulkoministerio esti Molarin pääsyn #Pikkuparlamentti:in tilaisuuteen 'turvallisuusuhan' takia.

Myös @KirjamessutHKI kertoi Molarin tulosta @Suojelupoliisi'lle ja @SuomenPoliisi'lle.Molarin aiheuttama uhka aito.
#Kunnianloukkaus:ksen osalta Kronström:

Onko arvosteltu toimia ammattitehtävissä vai henkilöä?

Oliko Aro julkisuuden henkilö tekoaikaan? Kronströmin mielestä ei.

Jantunenkaan ei ole julkisuuden henkilö, joskin tieteen tekijänä arvostelu on sallitumpaa.
Kronström väittää, että Molarin #blogit olivat #valheelliset:ia ja Molarikin myöntäisi sen.

Otavan Al-Ani väitti, ettei Molarin teksti Jantusen #Infosota -kirjasta täyttänyt hänen kriteereitään #KirjaArvostelu'lle.
Aron ja Jantusen maine ja asema #yhteisö'ssä ovat selkeästi olleet uhattuina Molarin toiminnan takia.

Tämä lisää #kunnianloukkaus:ksen törkeyttä.
Olosuhteet ja seuraukset osoittavat, että Molari on syyllistynyt syytteessä ilmeneviin tekoihin.

Aro ei voi olla uskottava #toimittaja, jos levitetään väitettä Aron toimineen vieraan valtion #tiedustelupalvelut:jen kontaktina.
Jantunenkaan ei ole uskottava #tutkija, jos vihjaillaan hänen toimivan esimerkiksi @NATO'n ohjauksessa.

Kronström luennoi #verkkohäirintä:stä ja lukee artikkeleita aiheesta. Kello on jo 17.45!!!

Kaikki Aron kokema #häirintä verkossa on Molarin syytä #Kronström'in mielestä.
"#Ihmisoikeudet vaativat Molarin tuomitsemista nimenomaan #vainoaminen:na.

Vainoaminen on #kriminalisoitu nimenomaan Molarin kaltaista toimintaa vastaan.

Nyt on hyvä tilaisuus näyttää, että tällaista ei siedetä"

- AA Martina Kronström, Sotamaa Oy
Nyt salainen osio, sitten jatkuu.

Tauko.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Panu Huuhtanen 🇫🇮

Panu Huuhtanen 🇫🇮 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HuuhtanenPanu

23 Sep
Nyt sitten VIIMEINEN @MolariJuha -ketju vainokäräjiltä!

Juha Molarin #loppulausunto:n seuranta kuvan alla: Image
Molari aloittaa sillä, että #Kronström vääristelee jatkuvasti asiaa mm. väittämällä toistuvasti samoja kirjoituksia Molarin kirjoittamiksi, vaikka on jo osoitettu, ettei näin ole.

Molari sanoo, että tällainen prosessi laajentaa #vainoaminen -rikoksen alaa ohi lainsäätäjän tahdon
Molari: Tässä pitää huomioida #perustuslaki'n ensisijaisuus suhteessa #vainoaminen -rikokseen.

Mm. #ReformiStudio'n lähestymiskieltoasian ratkaisussa.

#Kronström hakee #ennakkosensuuri'a, joka on perustuslaissa kielletty.
Read 30 tweets
23 Sep
.@MolariJuha'n vainokäräjät 23.9.2020.

Jokunen uusi todiste vielä ja #loppulausunnot asiassa.

Prosessin viimeinen päivä ja päivän viimeinen KETJU salista kuvan alla: Image
Katsomme esitutkinnasta sähköpostiketjua, jossa @johanbek Bäckman mukana. #Kronström sanoo, että ketju osoittaa, että Molari pitää yhteyttä Bäckmanin kanssa.

Molari sanoo, että välillä oli pitkiä taukojakin yhteydenpidossa erimielisyyksien vuoksi.
Toinen uusi todiste on #MVlehti:n juttu #JessikkaAro'n vierailusta #RubenStiller'in ohjelmassa, jossa Aro sanoo MV-lehden olevan Venäjän #InformaatioOperaatio.

Molari näyttää päiväyksiä ja sanoo, että #syyteoikeus pitäisi vanhentuakin.
Read 39 tweets
23 Sep
.@MolariJuha'n vainokäräjillä #todistaa nyt teatteriohjaaja #JussiParviainen Molarin kutsumana todistajana.

KETJU kuulemisesta kuvan alla. Image
Molari pyytää Parviaista kertomaan taustastaan ja koulutuksestaan.

Varsinainen asia on @KirjamessutHKI:n tapahtumat vuonna 2015, kun #SaaraJantunen:en #Infosota -kirja julkaistiin.
Molari ja Parviainen saapuivat Kirjamessuille vähän myöhässä, joten Parviainen meni aika eteen kuvaamaan lattialla istuen, ettei peitä yleisön näkökenttää.

Parviainen on tehnyt #toimittaja'n työtä ja on normaalia, että kuvaajat ovat matalana eturivissä.
Read 26 tweets
23 Sep
.@MolariJuha'n vainokäräjät 23.9.2020.

Molarin #todistajat kuultavana ja iltapäivällä loppulausunnot.

Syyttäjä Hämäläinen yhtyi aamulla asianomaisten #toissijainen:een syytteeseen #TörkeäKunnianloukkaus.

KETJU #live'nä salista kuvan alla. Image
Ensimmäinen todistaja Helsingin yliopiston tutkija #KarinCreutz.

Hän on tutkinut mm. maahanmuuttokysymyksiä, ääriliikkeitä ja ihmisoikeuskysymyksiä.

Creutzista kirjoitettiin Molarin blogissa ja #MVlehti:ssä.
Creutz lähetti MV:lle ja suoraan Molarillekin oikaisupyyntöjä häntä koskeviin kirjoituksiin.

Molari suhtautui asiallisesti, keskusteli Creutzin kanssa korjaustarpeista ja korjasi tekstejään Creutzin palautteen perusteella.

Creutz oli tyytyväinen korjattuihin teksteihin.
Read 27 tweets
22 Sep
Klo 18.48 pääsemme takaisin @MolariJuha'n vainokäräjien saliin, kun salaiset #terveystiedot:ja käsittelevät osuudet on #salaisina käyty.

KETJU kuvan alla. Image
Todistajaksi tulee Jantusen kustantaja #Otava'n kustantaja Noora Al-Ani. Oli 2015 kirjamessujen aikaan vastuussa Jantusen #Infosota -kirjan messuesittelystä.

Jantunen pyysi Al-Ania tiedustelemaan turvajärjestelyistä Kirjamessuilla, kun Molari oli kirjoittanut #KirvesBlogi'n.
Al-Ani oli myyntipäällikkö #Otava'lla 2015. Hän oli ollut pitkään kirja-alalla eikä pidä Molarin blogitekstiä kirja-arviona, koska siinä mentiin kirjailijan henkilöön kritiikissä.

#Mediahuomio Infosota -kirjalla oli aika iso.
Read 23 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!