Lieve mensen, mocht je last hebben van een verkoudheid, niezen, een hoestje, een snotneus of een beetje verhoging, denk dat niet
gelijk dat je besmet bent door corona. Er zijn meer dan twee hon-
ders virussen die dat kunnen veroorzaken!
Nog afgezien van bacterieen. Laat je toch niet gek maken door een
stel verdwaasden, de hoge priesters van het “ Nieuwe Normaal”, de predikers van angst, pijn en schuld, met als wapen een virus als alle
andere virussen, niet meer, niet minder.
Wees wel alert, maar doe normaal. Neem bij reeel gevaar, voor-
zorgs maatregelen zoals vroeger. Maar laat je niet levend begraven,
terroriseren en misleiden door lieden die dit zogenaamd doen voor
ons eigen belang. Een zeer oud en bekend verhaal.
Ondertussen zijn we ziek van angst, leven als zombies en gehoor-
zamen willoos , zijn onze vrijheid kwijt en onze zekerheden. Ons aangedaan door onze gekozen Overheid. Uniek! Count your Bles-
sings! Kijk om je heen! Bewonder de Schepping!
Heb het Leven lief! Je gezin, je familie, je geliefden. De bloemen, de
bomen, de zon en de maan. Laat dat niet verzieken en afpakken! Je kreeg hersenen, ogen en oren, een hart dat maar steeds klopt. Zing
vecht, huil , bidt, lach, werk en bewonder! Ramses.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Matthijs Schoemacher

Matthijs Schoemacher Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MSchoemacher

6 Oct
Er zijn al meer dan 200 verkoudheidsvirussen die naast corona,
infecties van de bovenste luchtwegen kunnen veroorzaken. Onder
ouderen met verminderde weerstand vallen zelfs dodelijke slacht-
offers. Alleen corona wordt steeds genoemd.
Heeft een van de tienduizenden positief geteste PCR deelnemers
verkoudheids klachten, dan krijgt deze het etiket “ corona patient”.
opgeplakt. Ook al zijn die klachten veroorzaakt door andere virus-
sen of bacterieen. Wee degene die daarop kritiek levert.
Voor dit jaar, vielen er door verschlillende types influenza virus, heel
veel dodelijke slachtoffers. Tijdens de Russische griep van 1889/
1890, waren dat er een miljoen. De Spaanse griep van 1918/1919 eiste 50 tot 100 miljoen doden op!
Read 6 tweets
4 Oct
Ik heb in mijn leven veel meegemaakt, gehoord, gezien. Wat ik nu
echter meemaak, spant zonder de minste twijfel de kroon. Ik moet me verweren tegen een onzichtbare vijand, bedacht door een stel
uitermate incompetente valse en wrede nerds.
Ik voel me een soort Don Quichotte, die vecht tegen windmolens.
Ik strijd een bij voorbaat verloren strijd tegen een vijand, die de macht in de hele Wereld in handen heeft, verenigd in de WHO, sol-
dair en eensgezind in de leugen en het bedrog.
Een vijand die, ook al werd hun wapen, het Covid 19 virus, tijdens
de eertste uitbraak bijna volledig door ons natuurlijk afweersysys-
teem werd bedwongen, even goed dit succes opeiste en toekende
aan hun ziekelijke corona maatregelen.
Read 5 tweets
4 Oct
De Spaanse griep, seizoen 2018/2019, werd veroorzaakt door een
influenza virus en maakte meer dodelijke slachtoffers dan de Eerste en Tweede Wereldoorlog samen. De schattingen lopen op
tot honderd miljoen. Covid 19 tot nu toe 1 miljoen.
De Mexicaanse griep, 2009, door de WHO gekwalificeerd als pan-
demie status A, en aangekondigd als zeer dodelijk, maakte uiteinde
lijk 18.000 dodelijke slachtoffers, waarvan 64 in Nederland. Alleen
in Nederland werden al 3,5 miljoen vaccins verkocht.
Een ramp. Het vaccin maakte meer slachtoffers dan het virus zelf.
In Nederland 1200 mensen met blijvend letsel. Er kwamen veel schade claims, waarvoor nog steeds betaald moet worden. Onze
Premier weet daar kennelijk niets van.
Read 6 tweets
30 Sep
In 2017 stierven er rondom 18 miljoen mensen aan hart en vaatziekten, 10 miljoen aan kanker, 8 miljoen aan roken, 2,5 miljoen
aan infecties van de onderste lucht wegen , 4 miljoen aan overige
longaandoeningen enz. enz.
Dit jaar, tijdens de eerste coronagolf, vielen er 600.000, ofwel 0,6
miljoen doden wereldwijd. Paniek en angst in de hele Wereld. Code Rood ! Apocalypse now! Ziekenhuizen vol, personeel overwerkt.
Bedden te kort. Andere zieken moeten wachten.
Corona eerst! Prioriteit een! De hele wereld in lock down! De eco-
nomie op zijn rug. Vluchten kan niet meer! Nieuw normaal. Alleen
een vaccin kan ons redden. Tot dan wachten. Demonstraties tegen
maatregelen worden neergeslagen! Want 1.5 meter.
.
Read 6 tweets
30 Sep
De aanwezigheid van het Covid 19 virus tijden de laatste epidemie,
is nog nooit volgens de regelen der kunst aangetoond. Er werd af-
gegaan op de symptomen: Sars betekent “ severe acute respirato-
ry syndrome” een ernstige luchtweg infectie.
Dat is het influenza virus ook. Kijk maar naar de dodelijke slachtof-
fers van de laatste vijf jaar. Met dezefde symptomen. Evenals Sars-
Covid een en twee en het Mers virus. Waarom is nu ineens Covid 19 een killer virus? Waarom nu ineens killer maatregelen!?
Erger nog is het de indruk te wekken, dat de laatste tien duizenden
besmettingen te wijten zijn aan de aanwezigheid van het Covid19
virus zelf! Pure misleiding! Het gaat alleen om RNA. Maar ze wel in-
zetten als “ corona besmet” bij de volgende griepgolf!
Read 4 tweets
30 Sep
De PCR test toont RNA fracties aan van o.a. het Covid 19 virus. Zegt niets over het tijdstip waarop deze deeltjes zijn ontstaan, en
bewijst evenmin dat die afkomstig zijn van dit virus. Het virus zelf
kan nog niet eens wetenschappelijk aangetoond worden.
Daar wordt handig op ingespeeld door onze beleids magieers. Alle
tienduizenden “ besmettingen”, zijn vanaf dat moment Covid 19 positief. Verantwoordelijk voor alle ellende, die vroeger door alle
griepvirussen gezamenlijk werd veroorzaakt.
Ziek,zwak,misselijk, ouderdomskwalen, loopneus, hoesten, kuchen
of niezen in elleboog, koorts, maakt niet uit. Iedere nu positief ge-
teste, met een van deze symptomen, wordt neergezet als corona-
slacht offer. De tweede golf. Lock down komt eraan.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!