Azerbaycan-Ermenistan ateşkesine dair yorumum:

1. Ateşkes iyidir

2. Dağlık Karabağ sorununun savaşla çözülemeyeceği bir kez daha anlaşıldı

3. Normal şartlar altında Aliyev, istifa etmeli. Ama Azerbaycan’da muhalefet bırakmadığı için bu süreç içeriye “zafer” olarak satılacaktır
4. Paşinyan, sahada kaybetti ama geç de olsa masada kazandı.

Rusya’ya ihtiyacını daha yakından hissetti. Son günlerde Paşinyan’ın üst düzey kadro değişiklikleri de buna işaret.

Ermenistan’ın sahadaki kayıpları bağlamında içeride tartışmalar artarsa Paşinyan iktidarı uzun sürmez
5. Erdoğan, muhalefeti arkasına takarak içeride geçici olarak puan toplamış olabilir.

Ama Türkiye’yi yine kaybedenler safına yazdırdı.

Hem dış politikada istediğini alamayan ülke hem cihatçılar meselesinde imaj ve başta Rusya’yla ilişkiler hem de insan ve kaynak israfı olarak…
6. Rusya ise bölgedeki çıkarlarını riske atmadan Azerbaycan’la arasını bozmayıp Erivan’a “ayar” verebildi.

Türkiye’yi müzakere sürecinin dışında bırakarak Kafkasya’nın kendi “arka bahçesi” olduğunu bir kez daha gösterdi (Konu hakkında bir kez bile Putin-Erdoğan görüşmesi olmadı)
7. Bölgeye ilgisi sınırlı Batı ise yekpare değil.

ABD zaten şu dönemde devreleri yakmış gözüküyor.

Yine pek varlık gösteremeyen Fransa, böylesi bir dönemde Rusya’yla iş kotarabildi.

Minsk Grubu çözüm için anlamsızlığını korusa da hem ABD hem Rusya hem Fransa için hala işlevsel
8. İsrail etkisi ise Kafkasya’da artabilir. İran kaygılanacak ama yapabilecekleri sınırlı.

Rusya’nın bölgede rakip silah tedarikçisi İsrail’e yaklaşımı “nötr”, “statüko yanlısı” gördüğü İran’a bakışı “pozitif”, “istikrar bozucu” olarak gördüğü Türkiye’ye yaklaşımı ise “negatif”
9. Ateşkesin ise kalıcı olacağını zannetmiyorum.

Muhtemel ki, bir süre sonra çatışmalar yeniden başlar. Ama savaşla çözümün olamayacağı yine ve yeniden anlaşılır.

Hem Azerbaycan hem Ermenistan’da iktidarların uzlaşma ve toplumların da birlikte yaşama kültürü edinmeleri şart…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kerim HAS

Kerim HAS Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!