#رشتو
خب یه اتفاق جالبی افتاده امروز در #سوئد:
این آقا اسمش حمید ظفر هست.
در کودکی، به همراه خانواده‌اش از افغانستان به سوئد #مهاجرت کرده.
خلاصه‌اش اینه که تا الان در سن ۳۷ سالگی مشاغل مهم و حساسی داشته؛ مدیر چندین مدرسه، بازرس سازمان بازرسی مدارس سوئد و نیز ...
کارشناس کمیسیون همپیوستگی حزب میانه‌رو "مُدرات" و الان هم رییس بخش آموزش کودکان شهرداری یکی از شهرهای سوئد هست.
در سال ۲۰۱۸ هم از طرف مجله معروف فوکوس به عنوان "سوئدی سال" انتخاب شده.
خب حالا چی شده؟!
هیچی، کاشف به عمل اومده که ایشون در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ با اسم مستعار در شبکه‌های اجتماعی مطالبی علیه برخی مهاجران هزاره، یا یهودیان و یا همجنسگرایان پست کرده.
الان خودش هم پذیرفته و نادم و پشیمان هست بابت اون سال‌ها.
اما شما یک درصد فکر کنید کافی باشه این ندامت!
یک شبه، همه چیز رو ازش پس گرفتن!
تقریبا تمام سمت‌هاش رو ازش گرفتن.
حتی اتفاقا چند روز پیش در دو قسمت از معروف‌ترین شو تلویزیون ملی سوئد هم ایشون به عنوان شرکت‌کننده حضور داشت که ضبط کردیم ولی هنوز پخش نشده. امروز از بالا خبر رسید که اون دو قسمت، کلا پخش نخواهد شد! و ...
حالا
این رو به این درازی اینجا نوشتم تا فقط بگم که سطح مطالبات عمومی برای برخورد با چنین مواردی، حتی کوچک و قدیمی، تا چه حد جدی و قوی هست.
بچه‌هایی رو تصور کنید که الان این اخبار رو می‌خونن و درس می‌گیرن.
ما چه درسی به بچه‌هامون در ایران می‌دیم؟

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sina Haghighi

Sina Haghighi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!