Wow, de Nederlandse vertaling van de #JohnSnowMemo heeft een significant ander beeld van de wetenschappelijke consensus dan de andere talen. Aerosolverspreiding over grotere afstanden in omstandigheden met slechte ventilatie lijkt opzettelijk weggelaten. 1/7
De Engelse versie is: "SARS-CoV-2 spreads through contact (via larger droplets and aerosols), and longer-range transmission via aerosols, especially in conditions where ventilation is poor."

johnsnowmemo.com 2/7
De Nederlandse "vertaling" beweert echter: "SARS-CoV2 verspreidt zich voornamelijk via nauw contact (druppel- en contact transmissie), en in sommige omstandigheden via de lucht."

johnsnowmemo.com/nederlands.html 3/7
Dat klinkt bijna hetzelfde, maar dit is geen zuivere koffie/vertaling. "Contact" wordt ineens "nauw contact", dat kan ik de vertaler nog vergeven, maar het stukje over "longer-range transmission" is in de Nederlandse versie helemaal weggelaten?! 4/7
Bovendien verschijnen in onze taal kennelijk spontaan kwalificaties zoals "voornamelijk" en "in sommige omstandigheden", terwijl de oorspronkelijke versie en alle andere vertalingen geen uitspraak doen over de onderlinge verhouding tussen transmissieroutes. 5/7
Dit document beschrijft de wetenschappelijke consensus, en inmiddels kijk ik er niet eens meer raar van op dat Nederland een heel "eigen consensus" heeft. Maar dit is een valse vertaling. 6/7
Ik heb de makers van de site gemaild, maar ze melden achterstanden. Daarom denk ik dat de misleidende "vertaling" helaas nog wel even zal blijven staan. Daarom deze thread, want dat gaat sneller. Wees op je hoede; lees het Engelstalige origineel! 7/7
Update: de makers van de site waren snel met het offline halen van de Nederlandse versie en geven aan dat er wordt gewerkt aan een nieuwe vertaling. Ze hadden meerdere meldingen ontvangen.

(Het antwoord op mijn mailtje werd al om 10:15 gestuurd, maar ik ben nu pas net wakker.)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Whreq Jnnyobre

Whreq Jnnyobre Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Whreq

17 Aug
De #coronamelder app en het bijbehorende protocol van Google en Apple lijken echt heel goed in elkaar te zitten, en de privacy maximaal te beschermen. Ik ben ontzettend privacy-skeptisch maar heb deze app geïnstalleerd. Ik kan maar 2 kleine "problemen" bedenken. 1/7
Allereerst: over de privacy en beveiliging is heel goed nagedacht. #coronamelder doet alles "lokaal" op je eigen telefoon, en stuurt pas data naar een centrale server als je positief getest bent (bevestigd door de GGD) en je er zelf actief voor kiest om mensen te waarschuwen. 2/7
De #coronamelder deelt geen locaties en vertelt de server niet met wie je contact had, maar je zou waar weinig mensen komen (thuis bijv.) een vast opgestelde ontvanger kunnen hebben die dan weet of bepaalde mensen die daar komen, hun besmetting via de app hebben gedeeld. 3/7
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!