RIVM Profile picture
16 Oct, 9 tweets, 4 min read
De resultaten uit de zevende ronde van het gedragsonderzoek van het RIVM en GGD’en zijn vandaag gepubliceerd. In het draadje delen we de belangrijkste resultaten 👇 bit.ly/2Hec7sM
2/9 Mensen schatten de kans om zelf besmet te raken hoger in dan 6 weken eerder (was 10%, nu 18%) bit.ly/37dSBaC
3/9 5 van de 10 mensen maken zich zorgen en 3 van de 10 voelen zich hulpeloos, bang en ervaren stress bit.ly/356Lv4T
4/9 Mensen houden vaker afstand (59% naar 65%). 52% van de deelnemers is in de week voorafgaand aan het onderzoek niet op een drukke plek geweest waar ze geen 1,5 meter afstand konden houden. Diegene die daar wel waren, besloot 27% om weg te gaan. bit.ly/2H7UVFx
5/9 Van de deelnemers die werk hebben, geeft 36% aan niet thuis te kunnen werken. Degenen die wel thuis kunnen werken, werken bijna driekwart (72%) van hun wekelijkse werkuren thuis. bit.ly/2H7UVFx
6/9 42% van de mensen met nieuwe klachten laat zich testen en 29% van de mensen met klachten zegt te zijn thuisgebleven. Bij een vastgestelde COVID-19 infectie blijft 79% van de mensen thuis. bit.ly/2H7UVFx
7/9 90-94% staat achter de hygiënemaatregelen, het minste draagvlak is voor een maximum van 4 personen per gezelschap buiten de eigen woning en voor het verbod op publiek bij sportwedstrijden (respectievelijk 71 en 73%) bit.ly/2H7UVFx
8/9 84% denkt dat de overheid haar best doet om goede maatregelen te nemen, maar het vertrouwen in de aanpak daalt wel. Besluiten worden minder goed toegelicht (was 79% in het voorjaar, nu 57%) Let op: deze cijfers zijn van vóór de persconferentie op 13/10 bit.ly/3k4DK5L
9/9 Aan de zevende ronde van dit onderzoek hebben in totaal 47.740 mensen meegedaan van 16 jaar en ouder. De samenstelling van de deelnemersgroep is vrijwel vergelijkbaar met die uit de vorige rondes. bit.ly/3lYRj7H

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with RIVM

RIVM Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @rivm

9 Oct
Wanneer je in nauw contact bent geweest met iemand die COVID-19 heeft, ga je in quarantaine. Maar wanneer ben je een nauw contact van iemand met #COVID19? In dit draadje proberen we het uit te leggen 👇

Meer informatie: bit.ly/2SDymKO
1/7 Wanneer ben je een nauw contact van iemand met COVID-19?

Als je langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand was van iemand met COVID-19.
2/7 Wat als iemand met COVID-19 in je gezicht hoest of niest?

Ook dan ben je een nauw contact. Ook als het contact korter was dan 15 minuten.
Read 8 tweets
5 Oct
We zien veel vragen over wat het verschil is tussen #griep (influenza) en het nieuwe coronavirus (#COVID19). In dit draadje proberen we de verschillen uit te leggen. 👇

Meer informatie vind je ook op: rivm.nl/coronavirus-co…
2/9 Wat zijn de symptomen?
Beide: koorts, hoesten, benauwdheid, keelpijn, loopneus, spierpijn
COVID-19 extra: verlies van reuk en smaak, darmklachten
3/9 Hoe lang duurt het voordat je ziek wordt?
Griep: 1-4 dagen na besmetting
COVID-19: 2-14 dagen na besmetting
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!