Dragi pratitelji, hvala vam na sudjelovanju na predavanju putem Zoom-a. Žao nam je što se nisu svi uspjeli priključiti. Predavanje smo snimali te će snimke i prezentacije izv. prof. dr. sc. Jelene Kuvač Kraljević i Nike Vukelić uskoro biti dostupne svima.
Također, hvala vam na dijeljenju naših objava. Danas ste bili posebice aktivni, čime direktno pomažete u podizanju svjesnosti o RJP-u, jer informacije tako činite dostupne velikom broju ljudi.
Vaša nam podrška puno znači i motivira nas da nastavimo graditi ovu kampanju, a sve s ciljem da RJP i osobe koje on pogađa budu što vidljiviji.

HVALA 🙂💜💛

#razvojnijezicniporemecaj #RJP #PSRJP #RJPVidiMe #devlangdis #DLD #RADLD #DLDSeeMe
Unroll this thread please @threadreaderapp

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kampanja RADLD - PSRJP

Kampanja RADLD - PSRJP Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @RADLD_PSRJP

15 Oct
U jednoj od prijašnjih objava spomenuli smo niži socioekonomski status (SES) kao čimbenik rizika za prisutnost RJP-a. Pritom treba imati na umu da sama činjenica što je netko nižeg SES-a ne znači da će osoba ili netko u njezinoj obitelji imati RJP.
Na prisutnost RJP-a utječe genetika, a osobe s RJP-om nerijetko, zbog izostanka podrške ili nesustavnosti iste, rade na niže plaćenim poslovima i tako ulaze u kategoriju nižeg SES-a.
Naravno, slijed događaja nije uvijek takav.
Ono što taj slijed može promijeniti je podrška okoline i prepoznatost RJP-a u sustavu, ponajprije u zdravstvu i socijalnoj skrbi.
Prisutnost odnosno izostanak podrške okoline i sustava može obilježiti život pojedinca. Zato podižimo svjesnost o RJP-u 💛💜
Read 5 tweets
14 Oct
Djeca s RJP-om odrastaju i postaju adolescenti i kasnije odrasli ljudi. Osobama s RJP-om potrebna je kontinuirana, dugotrajna podrška jer se njihove teškoće manifestiraju na različit način u pojedinim životnim razdobljima.
❗U adolescenata s RJP-om osobito su izražene emocionalne teškoće. Prema istraživanju Conti-Ramsden i Botting iz 2008. kod tinejdžera s RJP-om 2,5 puta je veća vjerojatnost nego kod njihovih vršnjaka urednog razvoja da će izvijestiti o simptomima depresije. To nije zanemarivo.
Ovom kampanjom nastojimo podignuti svjesnost kod šire javnosti. Osoba s RJP-om će kroz svoj životni vijek dolaziti u kontakt s velikim brojem ljudi u raznim situacijama, a ukoliko naiđe na razumijevanje okoline u kojoj se u danom trenutku nalazi, utoliko će joj biti lakše. 💜💛
Read 5 tweets
11 Oct
RJP je, kao i kod dječaka, prisutan i kod djevojčica.
U prethodnoj objavi naveli smo kako je RJP tri puta češći kod dječaka nego kod djevojčica, što je podatak dobiven iz kliničke prakse. S druge strane, epidemiološka istraživanja, među kojima je i ranije spomenuto
istraživanje SCALES, ne pokazuju statistički značajnu razliku u učestalosti RJP-a među spolovima (npr. u istraživanju SCALES naveden je podatak muški:ženski 1.22:1). Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdio razlog nesrazmjera u ovim podacima.
Dotad treba imati na umu da se RJP javlja u djece oba spola i da je relativno učestao te da mu je svakako potrebno pridati pažnju. 💜💛
#razvojnijezicniporemecaj #RJP #PSRJP #RJPVidiMe #devlangdis #DLD #RADLD #DLDSeeMe
Read 4 tweets
10 Oct
Prema epidemiološkom istraživanju SCALES u UK-u prosječno 2 djece u svakom razredu ima RJP (poveznica na članak: doi.org/10.1111/jcpp.1…). Postoje određeni čimbenici rizika za prisutnost RJP-a kod pojedinca:
📌 muški spol - RJP je tri puta češći kod dječaka nego kod djevojčica
📌 dječaci kod kojih je prisutno kašnjenje u jezično-govornom razvoju (late talkers)
📌 pozitivna obiteljska anamneza - RJP je tri puta češći kod osoba u čijoj su obitelji prisutne jezične teškoće ili teškoće čitanja i pisanja
📌 teškoće s obradom informacija općenito i teškoće s fonološkim radnim pamćenjem (obradom govornih jedinica - glasova)
📌 niži socioekonomski status (SES)
📌 niža razina obrazovanja roditelja djeteta
Bitno je naglasiti da RJP nije posljedica posljednja dva čimbenika rizika jer
Read 9 tweets
10 Oct
Danas se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Ovogodišnja tema obilježavanja je povećano ulaganje u mentalno zdravlje.
Zašto trebamo u njega ulagati i zašto trebamo djelovati sada? Više o tome pročitajte u članku na engleskom jeziku na ovoj poveznici:
thelancet.com/journals/lance…
Osobe s RJP-om pod rizikom su za narušeno mentalno zdravlje. Njihove se jezične teškoće itekako odražavaju u socioemocionalnom funkcioniranju. Bitno je da o tome razgovaramo.
Idući petak, 16.10.2020., obilježavamo
Međunarodni dan svjesnosti o razvojnom jezičnom poremećaju, u sklopu kojeg izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević virtualno drži predavanje s temom „Psihoemocionalne i socijalne
posljedice razvojnog jezičnog poremećaja u adolescentnoj i odrasloj dobi“. Ovdje je poveznica
Read 5 tweets
9 Oct
Teškoće u jezičnom funkcioniranju odražavaju se ponajprije u socioemocionalnom području. Dolazi do teškoća u odnosima s vršnjacima, pa čak i do zlostavljanja djeteta s RJP-om. Slijedom toga dijete s RJP-om nerijetko samo razvija nepoželjna ponašanja te se povlači u sebe,
čime se začarani krug loših socijalnih odnosa i narušenog mentalnog zdravlja nastavlja. 🤯
Svjesnost okoline o njegovim teškoćama prvi je korak k razumijevanju i prihvaćanju djeteta s RJP-om,
što je preduvjet za uspješno uspostavljanje i održavanje socijalnih odnosa, a time i dobro mentalno zdravlje djeteta. 💬🧸🧒🧠💛💜

#razvojnijezicniporemecaj #RJP #PSRJP #RJPVidiMe #devlangdis #DLD #RADLD #DLDSeeMe
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!