#اقامت_سوید
#رشتو
دریافت اقامت یا ویزا در حال حاضر :
-ویزای تحصیلی ( پذیرش دانشگاهی، مدرک حداقل آیلتس ۶ آکادمیک و پرداخت شهریه درمقطع لیسانس و فوق. دکترا شامل این حالت نیست.)
-ویزا یا اقامت ۲ساله کاری ( داشتن نامه از کارفرما و قرارداد کاری از کارفرما ، متاسفانه شامل لیست رشته/۱
نمی باشد مانند کانادا و استرالیا. پس در نتیجه حرفه و تحصیلات شما مزایایی برای انتخاب شما نمی باشد. فقط شانس دعوت از سمت کارفرما)، احتیاج به دادن آگهی هم هست.
-اقامت سرمایه گذاری ( دارا بودن بیزینس پلن و شرح اقتصادی یک شرکت و نشون دادن این طرح و بررسی آن از طرف اداره مالیات)/۲
-اقامت از طریق پیوند ( شامل ازدواج ، افراد درجه یک بچه های زیر ۱۸ سال و فرزند خواندگی ،...)
-ویزای دیداری و توریستی موقت زیر ۳ ماه نزدیکان .
-اقامت موقت پناهجویی و منتظر جواب قبول پناهندگی بودن .
نکات :
در اقامت کاری ، کلیه افراد زیر ۱۸ سال خانواده و همسر اقامت میگیرند همزمان /۳
و اجازه کار و تحصیل دارند . پذیرش در دکترا در دانشگاه‌های سوید، زیر مجموعه ای از اقامت کاری محسوب میشود با این تفاوت که صاحبکار دانشگاه هست و حقوق هم واریز میشه .
در اقامت کاری در دوسال اول شما اگر اتحادیه کارگری خود راعوض کنید حین کار ، باید دوباره درخواست مجدد/۴
بدهید و اجازه دارید تا تاریخ دریافت جواب در سوید بمانید ! مثلا شما به عنوان آشپز آمدید ولی بعد یکسال کار ساختمانی پیدا کردید . کل پروسه رسیدگی از اول ثبت میشه ولی اقامت شما باطل نمیشه . پس از ۴ سال اقامت موقت کاری سوید ، شما اقامت دایم خواهید گرفت با فرض بدون /۵
مشکل بودن پروسه ، پرداخت کلیه حقوق و مزایا از سمت کارفرما ، حقوق بازخرید مرخصی و بیمه عمر و ... . در این حین ، همراهان شما همسر و فرزند از کلیه حقوق شهروندی بهره مند هستند .
در اقامت سرمایه گذاری ، متاسفانه تا زمان دریافت جواب ، همسر اجازه کار و تحصیل نداره ،/۶
البته انتقادات زیادی به این قانون هست و شاید تغییر کنه . زمان طولانی پرونده های سرمایه گذاری هم میتونه علت این مسیله باشه .
در اقامت ازدواجی یا پیوند ، شما باید تمکن مالی خوب ، عدم دریافت کمک هزینه دولتی و منزل مناسب داشته باشید . فرد خوشبخت پس از سه سال ،/۷
اقامت موقت ، میتونه در خواست اقامت دایم بکنه .
پناهجویی در سوید ، بسیار سخت هست و باید شما به خاک کشور وارد بشید و اگر شامل قانون دابلین نشوید ، درخواست و کیس بدهید و طبق قوانین حقوق بشر تا زمان دریافت پاسخ اجازه حضور در سوید رو داشته باشید .
در کلیه موارد ، اگر طی۷ سال ، ۵ سال/۸
اقامت قانونی سوید رو داشته باشید ، میتونید درخواست پاسپورت و سیتیزن شیپی کنید .
بدلیل عدم وجود لیست حرفه ، متاسفانه مخصوصا پزشکان و پرستاران و گروه پزشکی نمی توانند مستقیما وارد بازار کار سوید بشوند و باید به روش‌های فوق وارد شده و سپس سویدی در حد دبیرستان بخوانند و حداقل /۹
سه سال تا یکسال پرکتیک و معادل سازی کنند تا کارت نظام پزشکی سوید براشون صادر بشه . اقدام برای هر روش نیازی به وکیل ندارد ، با دانش انگلیسی شما به راحتی وارد کلیه سایتها میشوید .
سایت اداره مهاجرت سوید :
Migrationsverket.se
/۱۰
کم و کسر رشتو رو بپذیرید و هدف یک مقدار اطلاع رسانی بود . سپاس و درود .
شبنم

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with شبنم صنم گلی

شبنم صنم گلی Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!