Draadje over online aanvallen op mijn collega’s van VWS Commissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 & OMT-leden @JanKluytmans en Sjaak de Gouw.

Dit geldt ook voor VWS CIO @Ron_Roozendaal & OMT-lid @MarionKoopmans

ad.nl/binnenland/het…
1/7
Het is unfair dat mensen die zich >6 maanden dag& nacht inspannen tegen COVID-19 verrot worden gescholden op twitter. Je mag het oneens zijn met het beleid-maar stop met bedreigingen. Het begint nm gevaarlijk te worden.

Why?

De MIVD geeft aan dat verschillende..

2/7
(deels extreem-rechtse) groepen samenkomen in ‘corona-ontkenners’ . Mede op basis van QAnon – complottheorieën “de elite heeft geheim netwerk (cabal) waarin kinderen worden misbruikt” “de overheid wil mij chippen “ enz
bit.ly/31fco5y

3/7
QAnon complotten zijn doorspekt van (oude) antisemitische leugens jpost.com/diaspora/antis…

Terug naar het begin: wáárom is het gevaarlijk als wetenschappers & @VWS medewerkers worden bedreigd?

4/7
1 Mijn ervaring in conflictgebieden leert: online bedreigingen leiden soms tot reëel geweld. Ook hier

2 het gevaar van digitale ontwrichting/#desinformatie is reëel. Zie ook boek van Yale-hoogleraar Tymothy Snyder “The road to unfreedom’ bit.ly/37hXBuH
5/7
Snyder samengevat: als het lukt om over álles twijfel te zaaien (medische experts wil je chippen/@NOS liegt/ Tweede Kamer =satanisten & pedofielen/ 5G enz) dan eindig je op een punt waar je niets meer gelooft. En heeft het geen zin om je voor de gemeenschap in te spannen.

6/7
Daarom : ga op het scherpst van de snede in debat over inhoud. Maar bedreig elkaar niet. En zo mogelijk; vermijd antisemitische complottheorieën.

7/7

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Elisabeth Steenhoven

Elisabeth Steenhoven Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!