Coco Riga Profile picture
17 Oct, 15 tweets, 8 min read
Bij het programma #Kassa kon u zien dat feitelijk geen van de #mondkapjes die wij geacht worden te dragen, nu nog vrijwillig maar binnenkort verplicht als de #mondkapjesplicht ingaat, niet werken en geen virussen tegenhouden. Kijk #Kassa hier terug: bnnvara.nl/kassa/videos/5… 1/14
Er valt echter nog veel meer te zeggen over zowel de uitzending als de niet-werkzame #mondkapjes. Vandaar een draadje over deze kwestie.

Zoals u heeft kunnen zien laten alle niet-medische #mondkapjes bijna ongehinderd waterdampen door. U adem is ook een vorm van waterdamp. 2/14
In en op deze waterdamp, in feite minuscule druppeltjes ofwel aerosolen, liften virussen en bacteriën mee. Met name virussen zijn deeltjes die minder dan een micron groot zijn en, tezamen met de waterdamp, ongehinderd door de #mondkapjes naar buiten treden in de vrije lucht. 3/14
Daar kunnen de aerosolen soms tot wel urenlang in de lucht blijven hangen en zweven. Als u door zo'n wolk aerosolen heen loopt ademt u deze dampen in. Ook als ook u een #mondkapje draagt! Immers, het #mondkapje houd niets tegen bij het uit- maar ook niet bij het inademen. 4/14
Dat wil dus zeggen dat de niet-medische #mondkapjes volkomen zinloos zijn. En dat klopt ook want niet-medische mondkapjes zijn bedoeld om stof, dat veel groter is dan aerosolen en virussen, tot op zekere hoogte tegen te houden ofwel uit de ingeademde lucht te filteren. Deze 5/14
#mondkapjes zijn expliciet niet bedoelt om virussen noch bacteriën of dampen tegen te houden. Medische mondkapjes zijn dat in principe ook niet. Die zijn bedoeld om zowel de behandelaar en de patiënt te beschermen tegen elkaars spetters, grote druppel, die bij de behandeling 6/14
vrij kunnen komen. Ook deze maskers beschermen dus niet tegen virussen! Als men zichzelf echt wil of moet beschermen tegen virussen of bacteriën dan draagt men een volledig luchtdicht pak met een aparte zuurstofaanvoer. Een volledig gesloten systeem dus en geen #mondkapjes! 7/14
Zou u hetzelfde willen bereiken met een niet-medisch óf medisch #mondkapje dan zou deze uw gezicht rond uw mond en neus volledig af moeten sluiten en niets door moeten laten zodat uw adem niet kan ontsnappen en andermans adem uw luchtwegen niet binnen kunnen dringen. U snapt 7/14
dat dit onmogelijk is omdat u dan zou stikken. En even voor de duidelijkheid, het maakt volstrekt niets uit of uw adem aerosolen rechtstreeks door of via de zij- boven- of onderkant van het #mondkapje naar buiten treed. Zodra deze in de lucht zweven kunt u deze inademen en 8/14
u besmetten met virussen of bacteriën. De schijn die men in de uitzending wekt dat dit verschil uit zou maken is dus onzin. Ook beschermen de best geteste #mondkapjes niet bij niesen of hoesten. Sterker nog, u niest of hoest met zoveel kracht dat dit hoe dan ook, ook door 9/14
de medische, #mondkapjes naar buiten geperst wordt. Is het niet recht vooruit dan wel via de kieren aan de zij- boven- en onderkant. Sterker nog, omdat niesen en hoesten met zoveel kracht gaat werkt een mondkapje eerder als een soort van dispenser. Zeg maar een vernevelaar. 10/14
Zeker als u ademdamp met hoge snelheid door de stof van het #mondkapje perst als u niets of hoest dan produceert u in feite juist aerosolen die heel lang in de lucht kunnen blijven zweven in plaats van druppels die vrijwel direct naar beneden vallen. Uit inmiddels heel veel 11/14
studies is inmiddels gebleken dat grotere druppels speeksel of slijm bij hoesten of niesen nauwelijks gevaar opleveren zolang iemand u niet op korte afstand recht in mond, neus of ogen hoest of niest. Het zijn juist en met name de waterdampen, ofwel aerosolen, die voor het 12/14
grote gevaar zorgen doordat het wolken met mogelijke besmettelijke minuscule druppeltjes genereerd die lang kunnen blijven zweven. En daar doet geen enkel #mondkapje, medisch of niet medisch en met of zonder 'keurmerk', volstrekt niets tegen. Samenvattend kun je dus zeggen 13/14
dat #mondkapjes, en helemaal een #mondkapjesplicht, de grootst mogelijke onzin is. Het is zinloos en belastend en het is eerder slecht voor de gezondheid om een veelheid redenen dan het ook maar iets voor u doet. Zeg daarom #NeeTegenMondkapjes & #NeeTegenMondkapjesplicht! 14/14

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Coco Riga

Coco Riga Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!